2019-10-18 05:37

EXCLUSIV. Unde-i criză, nu-i tocmeală. Ministerul Justiţiei cheltuieşte peste 6 milioane de euro pentru repararea echipamentelor IT ieşite din garanţie

 |  19:15
EXCLUSIV. Unde-i criză, nu-i tocmeală. Ministerul Justiţiei cheltuieşte peste 6 milioane de euro pentru repararea echipamentelor IT ieşite din garanţie

Peste 6 milioane de euro sunt aruncate de MinisterulJustiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti pentru întreţinerea şi reparaţiaechipamentelor IT care deservesc structura judecătorească, dar şipenitenciarele din România. Este vorba despre calculatoare, servere, imprimanteşi alte echipamente informatice care au ieşit din garanţie sau care urmează săiasă din garanţie în timpul celor patru ani în care funcţionează contractul încheiatde instituţia condusă de Cătălin Predoiu cu trei companii. Cele mai multecontracte au fost încheiate cu firma bucureşteană Power Net Consulting, care acâştigat 16 din cele 19 loturi care formează acordul-cadru, restul loturilorfiind câştigate de Siemens SRL şi de societatea Vico Service Rx SRL.

Afacerea a fost pusă la cale încă de la mijlocul luniifebruarie a anului 2010, când Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneştia publicat pe site-ul SEAP anunţul cu numărul 94072/ 11.02.2010 privind achiziţiade servicii de întreţinere şi reparaţie echipamente informatice aflate îndotarea ministerului şi instanţelor judecătoreşti, precum şi din dotareaAdministraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor de detetenţie aflateîn subordinea acestei structuri. În speţă este vorba despre servicii dereparare şi întreţinere a echipamentului informatic, repararea şi întreţinereaechipamentului de reprografie şi de reparare a copiatoarelor.

Astfel, la data de 1 octombrie 2010, Ministerul Justiţieişi Libertăţilor Cetăţeneşti a organizat la sediul său o licitaţie restrânsă şiaccelerată, în urma căreia au fost atribuite contractele pe 19 loturi.

Power NetConsulting a câştigat majoritatea loturilor

Lotul 1, constând în servicii de întreţinere şi reparaţiea serverelor Hewlett-Packard caredeservesc reţeaua informatică a justiţiei, a fost atribuit companiei Power NetConsulting SRL, cu sediul în Bucureşti, pentru care autoritatea contractantă aplătit suma de 2.383.363,99 lei fără TVA. Lotul 2, constând în servicii de întreţinereşi reparaţie a serverelor IBM care deservesc reţeaua informatică a justiţiei, afost atribuit companiei Siemens SRL, pentru care Ministrerul Justiţiei a plătitsuma de 467.280 lei fără TVA. Lotul 3, constând în servicii de întreţinere şireparaţie a serverelor Fujitsu Siemens care deservesc reţeaua informatică ajustiţiei, a fost atribuit, de asemenea, firmei Siemens, iar autoritateacontractantă a plătit suma de 3.894.000 lei fără TVA. Lotul 4 constă înservicii de întreţinere şi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentruCurtea de Apel Galaţi, instanţele din subordine, precum şi penitenciarelelocalizate în aria de competenţă a Curţii de Apel Galaţi, şi a costat857.267,99 lei fără TVA, contractul fiind atribuit firmei Power Net ConsultingSRL. Aceeaşi firmă a contractat şi Lotul 5, constând în servicii de întreţinereşi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Bacău şiinstanţele din subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria decompetenţă a Curţii de Apel Bacău, pentru care Ministerul Justiţiei a plătitsuma de 741.246,72 lei fără TVA.

Lotul 6, care constă în servicii de întreţinere şi reparaţieechipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Constanţa şi instanţeledin subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria de competenţă a Curţiide Apel Constanţa, a fost atribuit tot firmei Power Net Consulting SRL şi a costat660.336 lei fără TVA. Lotul 7, constând în servicii de întreţinere şi reparaţieechipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Timişoara şi instanţeledin subordine precum şi penitenciarele localizate în aria de competenţă a Curţiide Apel Timişoara, a fost atribuit, de asemenea, firmei Power Net ConsultingSRL şi a costat 964.883,98 lei fără TVA. Lotul 8 a fost atribuit aceleiaşifirme, a costat 1.377.599,97 lei fără TVA şi constă în servicii de întreţinere şireparaţie echipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Craiova şiinstanţele din subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria decompetenţă a Curţii de Apel Craiova. Lotul 9, constând în servicii de întreţinereşi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Braşov şiinstanţele din subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria decompetenţă a Curţii de Apel Braşov, a fost atribuit tot firmei Power NetConsulting SRL şi a costat 546.599,99 lei fără TVA. Lotul 10, constând înservicii de întreţinere şi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentruCurtea de Apel Iaşi şi instanţele din subordine, precum şi penitenciarelelocalizate în aria de competenţă a Curţii de Apel Iaşi, a fost atribuit cătrePower Net Consulting şi a costat 732.671, 97 lei fără TVA.

Lotul 11 a fost atribuit, de asemenea, aceleiaşi firme, acostat 1.078.835,94 lei fără TVA şi a constat în servicii de întreţinere şireparaţie echipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Cluj şiinstanţele din subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria decompetenţă a Curţii de Apel Cluj. Lotul 12, constând în servicii de întreţinereşi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Suceava şiinstanţele din subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria decompetenţă a Curţii de Apel Suceava, a costat instituţia suma de 639.023,99 leifără TVA şi a fost atribuit tot firmei Power Net Consulting. Lotul 13 a fostadjudecat de aceeaşi firmă la un preţ de 997.619,94 lei fără TVA şi constă înservicii de întreţinere şi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentruCurtea de Apel Piteşti şi instanţele din subordine, precum şi penitenciarelelocalizate în aria de competenţă a Curţii de Apel Piteşti. Lotul 14, constând înservicii de întreţinere şi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentruCurtea de Apel Ploieşti şi instanţele din subordine, precum şi penitenciarelelocalizate în aria de competenţă a Curţii de Apel Ploieşti, a fost atribuit, deasemenea, către Power Net Consulting SRL, şi a costat 960.011, 94 lei fără TVA.

Lotul 15, constând în servicii de întreţinere şi reparaţieechipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Bucureşti şi instanţeledin subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria de competenţă a Curţiide Apel Bucureşti, a fost atribuit firmei Vico Service Rx SRL Bucureşti şi acostat 1.952.524,44 lei fără TVA. Lotul 16 a fost atribuit firmei Power NetConsulting pentru suma de 660.684 lei fără TVA şi a constat în servicii de întreţinereşi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Oradea şiinstanţele din subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria decompetenţă a Curţii de Apel Oradea. Lotul 17, constând în servicii de întreţinereşi reparaţie echipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de apel Târgu-Mureşşi instanţele din subordine precum şi penitenciarele localizate în aria decompetenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, a fost atribuit aceleiaşi firme şi acostat 570.827,99 lei fără TVA. Lotul 18, constând în servicii de întreţinere şireparaţie echipamente de calcul şi periferice pentru Curtea de Apel Alba Iulia şiinstanţele din subordine, precum şi penitenciarele localizate în aria decompetenţă a Curţii de Apel Alba Iulia, a fost câştigat tot de Power NetConsulting şi a costat 776.891,98 lei fără TVA. Şi lotul 19, ultimul, a fostatribuit de către Ministerul Justiţiei firmei Power Net Consulting. Acest ultimlot a vizat achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţie echipamente decalcul şi periferice pentru Ministerul Justiţiei (aparatul propriu) şiAdministraţia Naţională a Penitenciarelor (aparatul propriu) şi a costat889.859,98 lei fără TVA.

Contractul afost semnat pentru patru ani

În total, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneştia scos din bugetul său suma de 20.850.430,84 lei, la care se adaugă suma de5.044.103,40 lei, reprezentând Taxa pe Valoarea Adăugată, ceea ce aducecosturile pentru serviciile IT achiziţionate la 25.854.534,24 lei cu TVA inclusă(adică 6.155.841,4 euro). Potrivit caietului de sarcini care a însoţitdocumentaţia de atribuire, durata acordului-cadru pe care Ministerul Justiţieil-a încheiat, la începutul lunii octombrie, cu cele trei societăţi comercialecare activează în domeniul IT este de patru ani şi presupune achiziţia de serviciide reparaţie a echipamentelor informatice ieşite din garanţie la data încheieriiacestui acord-cadru, dar şi a celor cărora pe parcursul celor patru ani le vaexpira perioada de garanţie. Astfel, se mai arată în caietul de sarcinipublicat pe site-ul SEAP, orice echipament IT a cărui perioadă de garanţie vaexpira pe parcursul acestui acord-cadru va beneficia automat de serviciile de întreţinereşi reparaţii. Mai mult, potrivit autorităţii contractante, în preţulcontractului vor fi incluse costurile reviziilor tehnice periodice, intervenţiilorîn caz de defecţiune, aprovizionare cu piese de schimb pentru reparaţiicurente/revizii periodice, suport şi asistenţă tehnică specializată. Facturilevor fi emise la finele fiecărei luni, fiind însoţite de procesele-verbale deintervenţie programată şi neprogramată de la nivelul fiecărei zone. Ofertafinanciară va fi făcută pentru toată perioada de derulare a contractului deservice. Piesele de schimb vor fi facturate separat, în afara contractului deservice.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638951-11-01

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. Unde-i criză, nu-i tocmeală. Ministerul Justiţiei cheltuieşte peste 6 milioane de euro pentru repararea echipamentelor IT ieşite din garanţie
zoom
EXCLUSIV. Unde-i criză, nu-i tocmeală. Ministerul Justiţiei cheltuieşte peste 6 milioane de euro pentru repararea echipamentelor IT ieşite din garanţie
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray