2020-02-25 19:36

EXCLUSIVITATE. Filmul înşelăciunilor şi metodele folosite de gruparea de escroci imobiliari, în care au fost cooptaţi cei trei avocaţi

 |  17:48
EXCLUSIVITATE. Filmul înşelăciunilor şi metodele folosite de gruparea de escroci imobiliari, în care au fost cooptaţi cei trei avocaţi

Procurorii Direcţieide Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism(DIICOT) - Structura Bucureşti au emis, joi seară, ordonanţe de reţinere penumele a 15 persoane dintre cele audiate pe parcursul întregii zile în dosarulprivind înşelăciunile imobiliare în care sunt cercetaţi şi trei avocaţi aiBaroului Bucureşti. Cele 15 persoane reţinute au fost prezentate astăzijudecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti pentru emiterea de mandate dearestare preventivă. În acest dosar s-a început urmărirea penală faţă de 27 depersoane.

Cei15 reţinuţi sunt Marin Dârjan, Constantin Dârjan, zis Costel al lui Boja,Andrei Dârjan, zis Adrian al lui Boja, Cristian Victor Stan, zis Liviu,Magdalena Bincaru, Mihai Drăghici, Stela Neagu, Ion Cervaniuc, zis Cozonac,Tudora Drăghici, zisă Dorina, Andreea Mădălina Şerban, Valentina Evani (Zorzor),Ioana Florea, Nicolae Eugen Dănilă, zis Nea Grigore, Adriana Elvira Ştefănescuşi Viorel Ion Dumitru, zis Viorel Pericol. Celelate 12 persoane cercetate sunt AlexandruMihalache zis Sandu Grasu, Marius Petrache zis Marius Gheţaru, Ana-MariaDumitru (Dârjan), Luminiţa Lolea (Coman), Marius Constantinide Anastase zisSarkozi, Vasile Gheorghe, Vasile-Robert Grama, Valerica Jinga, arhivar-şef încadrul Serviciului de carte Funciară al Sectorului 1, Georgeta Petre, angajatăa firmei de ştampile Trodat, precum şi avocaţii Sever Teodorescu, AlecuSichitiu şi Dorian Dordea. Curtea de Apel Bucureşti a emis mandate de arestarepentru 12 dintre cele 15 persoane reţinute, Ioana Florea, Andreea MădălinaŞerban şi Adriana Elvira Ştefănescu având doar interdicţie de a părăsi localitatea.

Grupare cu vechime depatru ani

Potrivitprocurorilor, începând din anul 2006, membrii reţelei formate din aproximativ50 de persoane, au indus în eroare, prin utilizarea de mijloace frauduloase,mai multe părţi vătămate cu prilejul înstrăinării unor imobile (terenuri cu saufără construcţie). Pe fondul dezvoltării fără precedent a investiţiilor îndomeniul imobiliar, în ultimii patru ani, având cunoştinţă despre existenţa maimultor imobile (teren cu sau fără construcţie aferentă) nelocuite, conservatesau degradate, sesizând posibilitatea înşelării unor notari publici pentru autentificareaunor înscrisuri, beneficiind de complicitatea unor funcţionari din cadrulinstituţiilor statului cu atribuţii în domeniul cadastrului şi publicităţiiimobiliare, precum şi a unor persoane care aveau cunoştinţe de specialitate îndomeniul confecţionării de ştampile, alte însemne şi acte de identitate înschimbul unor sume de bani, cele aproximativ 50 de persoane au pus bazele uneigrupări care avea ca scop înşelarea celor care doreau să cumpere imobile(loturi de teren cu sau fără construcţie) fără ca proprietarii de drept ale acestorasă ştie ce au de gând.

Prima lovitură agrupării

Înprima jumătate a anului 2006, fraţii Dârjan i-au cooptat pe soţii Drăghici,precum şi pe Ion Cervaniuc şi Stela Neagu pentru a putea pune mâna pe o casă şiterenul aferent, proprietatea familiei Vasilovschi, cu scopul de a le vindeulterior. Cei şapte escroci ştiau că membrii familiei respective decedaseră şică nu exista nici un moştenitor. Constantin Dârjan a obţinut de la o persoanăneidentificată întreg dosarul de carte funciară, după care a reuşit săfalsifice un înscris care imita actul de vânzare-cumpărare al proprietăţii dinanul 1958. Ion Cervaniuc şi o femeie rămasă neidentificată jucau rolul soţilorIleana şi Ştefan Vasilovschi, ajunşi în faţa notarului pentru a semna procuraprin care o împuterniceau pe Stela Neagu să întocmească actele de dispoziţieasupra imobilului. Proprietarii intermediari în planul lor de a înstrăinaproprietatea erau soţii Drăghici, Mihai şi Teodora, zisă Dorina, sora fraţilorDârjan. Procura de împuternicire a Stelei Neagu a fost semnată pe 27 septembrie2006 la Biroul Notarial Mihaela Grigore. Patru zile mai târziu, Stela Neagui, avândut proprietatea soţilor Drăghici. După exact un an, a apărut şi un cumpărătorde bună-credinţă. Tranzacţia, în baza contractului autentificat la notarul RalucaDraga Bâldan, s-a realizat contra sumei de 155.000 de euro.

În schemă apare şi undirector din BCR

Adoua lovitură a grupării conduse de fraţii Dârjan a fost dată, în următorul an,unui imobil şi terenul aferent din Chitila aparţinând părţii vătămate IonTraian Dumitrache. De data aceasta a fost cooptată şi soţia lui Andrei Dârjan,Ana-Maria, fostă Dumitru. Ulterior, acestei grupări i s-au alăturat NicolaeEugen Dănilă, Marius Viorel Petrache, aceeaşi Stela Neagu şi directorulcoordonator al Agenţiei Chitila din cadrul BCR - Sucursala Bucureştii Noi.Scopul grupării era de a obţine de la această unitate bancară un contract decredit ipotecar în valoare de 180.000 de euro.

Peterenul ce reprezenta ţinta escrocilor se afla, în baza unui contract deînchiriere, punctul de lucru al firmei lui Constantin Dârjan, Gigi Matcon SRL. Acestuiai-a venit astfel ideea de a-l folosi, prin falsificarea unor acte, ca garanţiepentru obţinerea creditului. Solicitanţii împrumutului bancar au fost Andrei şiAna-Maria Dârjan. Aceştia au apelat la prietena lor Luminiţa Coman, fostăLolea, directorul de la Agenţia BCR Chitila. Marius Viorel Petrache le-a obţinutescrocilor copiile actelor de proprietate asupra terenului şi imobilului falsificateapoi prin tehnoredactare computerizată imitând întocmai originalele. În schemăa intrat Nicolae Eugen Dănilă, care urma să joace rolul adevăratuluiproprietar, Ion Traian Dumitrache. Astfel, a fost fabricată o carte deidentitate cu numele acestuia din urmă şi cu fotografia lui Dănilă şi au fostobţinute ştampila şi timbrul sec al unui notar. Stela Neagu a jucat din nourolul de împuternicită a proprietarului. Astfel, pe 30 mai 2007, în faţa unuinotar, în biroul căruia exista o cunoştinţă a escrocilor, falsul Ion Dumitracheo împuternicea, pe Stela Neagu să vândă terenul şi imobilul. La Agenţia BCRChitila, Luminiţa Lolea i-a învăţat pe Andrei şi Ana-Maria Dârjan ce documentetrebuie să depună la dosarul de credit şi i-a ajutat să întocmească în falscontractele de muncă şi adeverinţele de venit care atestau că aveau suficientevenituri pentru acordarea unui împrumut de o valoare însemnată. Pentru că eranevoie de dovada achitării unei sume consistente cu titlu de avans, la 11 iunie2007 a fost întocmit un antecontract de vânzare-cumpărare autentificat la acelaşibirou notarial care atesta că Dumitrache, prin Stela Neagu, promitea soţilor Dârjancă le va vinde ulterior terenul în schimbul sumei de 240.000 de euro, din carea primit suma de 60.000 de euro. După exact o lună, a fost întocmit contractulde vânzare-cumpărare şi contractul de ipotecă. În 23 martie 2010, BCR a deschisdosarul de executare silită după ce Andrei şi Ana Maria Dârjan nu şi-au achitatobligaţiile către bancă.

Brokerul imobiliar cupalmares infracţional

Altreilea „tun” dat de gruparea Boja a fost asupra unui teren de 1.410 mp aparţinândlui Ioan Tudor. Din loviturile anterioare au fost folosiţi Marius Petrache şiNicolae Dănilă, primul asigurând logistica pentru ca ultimul să poată avea ocarte de identitate falsă jucând rolul adevăratului proprietar. În schemă afost cooptat Alexandru Mihalache, un broker imobiliar de la agenţia Land Expert,care a obţinut de la Ioan Tudor copii ale actelor de proprietate şi cărţii deidentitate. După aceea, Mihalache a identificat doi cumpărători, fiecareexprimându-şi dorinţa de a lua câte o parte din teren. Mihalache a mai fost trimisîn judecată anul trecut, alături de un alt membru al grupării Boja, MariusAnastase Constantinide, de procurorii DNA, pentru un „tun” de 1,4 milioaneeuro, cât valora un teren ce urma a fi înstrăinat prin aceleaşi metode. Revenindla dosarul actual, pe 1 octombrie 2007,Dănilă, sub falsul nume de Ioan Tudor, a dezmembrat terenul în două loturi,procedură consfinţită de un notar. Ulterior, cele două loturi au fost vândutecelor doi cumpărători identificaţi de Mihalache, în schimbul a 77.000 de euro,respectiv 85.000 de euro.

Intră în jocarhivarul Cărţii Funciare a Sectorului 1

Aurmat, la începutul anului 2008, o altă lovitură. Constantin, Marin şi AndreiDârjan, pe de-o parte, şi Alexandru Mihalache, Marius Anastase Constantinide,Valentina Evani, fostă Zorzor şi Mihai Aurel, pe de alta, au pus ochii pe unteren de 500 mp aparţinând soţilor Gelu şi Vasilica Şerbănescu. Mihalache a reuşitsă obţină de la Valerica Jinga, arhivar-şef în cadrul Serviciului de CarteFunciară al Sectorului 1, copii după toate documentele de proprietate aleterenului, după care le-a falsificat. Totodată a produs şi o procurăautentificată la un notar prin care era împuternicit de proprietari să vândăterenul. Constantinide şi o femeie neidentificată au jucat rolul soţilor Şerbănescupentru autentificarea actelor notariale. Pentru falsificarea unei matriţe cutimbru sec, Constantin Dârjan a apelat la o angajată a celebrei firme Trodat,Georgeta Petre, pusă şi ea sub învinuire. Pentru că nu a fost găsit uncumpărător, terenul a fost vândut prietenei lui Andrei Dârjan, Valentina Evani,prin autentificarea contractului de vânzare-cumpărare la data de 4 iulie 2008. AurelMihai, cooptat în grupare, a găsit, în final, un cumpărător de bună-credinţă,respectiv firma Art Engineering. Tranzacţia a fost încheiată la 8 octombriecontra sumei de 170.000 de euro.

„Ajutorul” dat de ceitrei avocaţi

Pentruun imobil şi terenul aferent ale firmei Farinas Company, Constantin şi AndreiDârjan, precum şi Alexandru Mihalache au apelat la serviciile avocatului SeverTeodorescu. Acesta din urmă le-a intermediat legătura cu avocatul AlecuSichitiu, care le-a redactat în fals Hotǎrârea AGA a firmei Farinas Company din3 noiembrie 2008 prin care reprezentanţii societăţii îl împuterniceau pe Constantinidesă facă acte de dispoziţie în numele acesteia. Sever Teodorescu le-aintermediat ulterior legătura cu avocatul Dorian Dordea, care a obţinut de laRegistrul Comerţului un certificat constatator al firmei. Pentru falsificareadocumentelor imobiliare a fost solicitat din nou sprijinul arhivarului de laBiroul de Carte Funciară al Sectorului 1, care a pus la dispoziţie acteleoriginale. Rolul de cumpărător al terenului a fost jucat de cumnata şoferuluilui Constantin Dârjan, Vasile Gheorghe. Aceasta, Magdalena Bincaru, a încheiat,pe 28 noiembrie 2008, cu Marius Constantinide, în faţa unui notar, contractulde vânzare-cumpărare. Facilitarea autentificării actelor a fost asigurată deRobert Grama care cunoştea o angajată a Biroului Notarial „Silişteanu Doina şiSilişteanu Silvana-Alexandra”.

Ulterior,imobilul şi terenul au ajuns în proprietatea unui afacerist găsit de Ion ViorelDumitru.

Când soţul nu-iacasă...

GrupareaBoja a reuşit să pună mâna pe un apartament de 130.000 de euro, în urma uneisolicitări venite din partea coproprietarei acestuia, Ioana Florea, care aveanevoie de un împrumut de 20.000 de euro. Aceasta a apelat la Constantin Dârjanpentru a-i facilita legătura cu un cămătar. Pentru că soţul ei, Marin Florea,era plecat din ţară, gruparea de escroci au folosit metoda substituiriiadevăratului proprietar cu un membru al reţelei, astfel că falsul Marin Floreaa mandatat-o la un notariat pe soţia sa să vândă apartamentul. Locuinţa a fostînstrăinată astfel Mădălinei Şerban, apropiată a lui Constantin Dârjan, care,l-a rândul ei, a întocmit cu o persoană, parte vătămată în dosar, un contractde împrumut pentru 91.000 de euro, oferind drept garanţie aprtamentul soţilorFlorea. După câteva luni, creditorul aîncheiat un contract de vânzare-cumpărare cu Mădălina Şerban luând apartamentulcu 109.000 de euro.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-04-07Parerea ta...

SORINOVICI
04 Sep 2010

Gruparea respectiva avea de mult legaturi si cu Mafia tiganeasca si indeosebi cu multi ofiteri MIRA corupti care ii acopereau , ii faceau basma curata daca aveau vreo plangere, si totodata erau parte la excroceriile puse la cale din care primeau cota parte! E greu de crezut ca dupa ..atata timp abia acum anul acesta in 2010 au ..fost descoperiti???!!, chipurile dupa ..un filaj de 6 luni! Castraveti la gradinar!, iata cum isi face de cap Mafia in tara fara sa se sinchiseasca sa dea socoteala!
SORINOVICI
04 Sep 2010

Gruparea respectiva avea de mult legaturi si cu Mafia tiganeasca si indeosebi cu multi ofiteri MIRA corupti care ii acopereau , ii faceau basma curata daca aveau vreo plangere, si totodata erau parte la excroceriile puse la cale din care primeau cota parte! E greu de crezut ca dupa ..atata timp abia acum anul acesta in 2010 au ..fost descoperiti???!!, chipurile dupa ..un filaj de 6 luni! Castraveti la gradinar!, iata cum isi face de cap Mafia in tara fara sa se sinchiseasca sa dea socoteala!
JUSTITIARUL
09 Dec 2010

Este f. curios ca si in prezent persoane din aceasta grupare continua sa infiinteze firme noi pe numele rudelor, copiilor (studenta drept anul I) si in continuare incearca sa inchirieze un teren pentru asa-zisul "punct de lucru"-vânzare cherestea in soseaua Chitilei 180 vis-a vis de proprietatea pe care au incercat sa o vanda fraudulos. Este INEXPLICABIL cum de este posibil, NIMENI NU VERIFICA FAMILIA ,PROVENIENTA, CELUI CARE INFIINTEAZA O FIRMA! HALAL DE TARA ASTA! SI JUSTITIA DIN EA !!!
JUSTITIARUL
09 Dec 2010

.....LA "PUNCTUL DE LUCRU" din sos Chitilei inchiriat de firma "GIGI MATCON SRL" administrat de persoane "dubioase " provenind din familii cu antecedente penale(frati condamnati penal) se perindau tot felul de persoane dubioase aflate de mult sub lupa serviciilor de filaj, ?i cu toate acestea se permite desf??urarea de activit??i economice(mai mult sau mai pu?in legale). Mai mult decât atat activitatea zilnica desf??urata deranjeaz? vecinii prin zgomot, poluare etc. de multe ori si noaptea ...
JOHNI
08 Ian 2014

Pe langa înființat de firme mai fac si excrocherii in continuare , nu mai spun de tepe puternice si de furaciuni , pe langa toate astea foarte bine tinuti in brate de procurorii care vin in permanenta după dar . Una din aceste firme a lu mariana pericol nu a fost controlată niciodată fiind anunțată la fiecare control .
BIANCA2002
07 Noi 2017

Sunt 2001
JHONY
02 Noi 2019

Si in 2019 mafia umpla in Chitila , Clanu Boja zis Darjan , nu va lasati pacaliti ! Mafia umbla prin tara si voi nu faceti nimic . Copi lor sunt cu copi nostri in generatie . Poltia ce face? Mafia umbla in chitila
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine