2020-04-05 07:45

Falimentarea deliberată a SNR ar putea paraliza comunicaţiile. România surdă şi mută

 |  18:17
Falimentarea deliberată a SNR ar putea paraliza comunicaţiile. România surdă şi mută

România s-ar putea confrunta, în aceastătoamnă, cu proteste inedite ale angajaţiordin zona de telecomunicaţii şi poştă, fapt care ar putea conduce, în premieră,la apariţia unor riscuri majore în ceea ce priveşte transmisiile radio, tv, darşi cele de telefonie fixă şi servicii poştale. Angajaţii din SocietateaNaţională de Radiocomunicaţii, Romtelecom şi Poşta Română pregătesc acţiuni deprotest care s-ar putea solda cu greva generală dacă managerii companiilor lacare sunt angajaţi le vor ignora solicitările sau vor pune în practică planurinefundamentate de reducere de personal şi diminuare a veniturilor salariale.

Subpretextul reformei, guvernanţii distrug în mod deliberat una din societăţile de interes strategic cucapital de stat. Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (SNR) va concedia, înperioada imediat următoare, circa 800 de angajaţi din totalul de 1.900,respectiv peste 40%. Acest fapt va afecta dramatic funcţionarea la parametri optimi a echipamentelorspecifice din structura celor peste 650 de locaţii ale SN Radiocomunicaţii. Concedierilecolective reprezintă singura măsură de restructurare a SNR avută în vedere deMinisterul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (MCTI), în condiţiile încare societatea a contractat în ultimii ani credite externe în valoare de peste500 milioane de euro, garantate de stat, pentru retehnologizare şi modernizare.“Este de neînţelesfaptul că în timp ce se analizează la nivelul conducerii SNR disponibilizareamasivă de salariaţi, aceeaşi conducere hotărăşte şi angajează personal înUnitatea Centrală şi Direcţia Radiocomunicaţii Bucureşti, acţiune care acontinuat până la 01.07.2010“, ne-au declarat surse din companie. Acestea susţin cădecizia concedierilor colective a fost luată de către Consiliul deAdministraţie al SNR, fiind trimise deja la Inspecţia Teritoriala a Munciidocumentele în acest sens, spre aprobare.

Concedierile, mascate în relocăride personal

Angajaţii SNR susţin că strategia disponibilizărilor colective a fost luatăîntr-un mod perfid. Astfel, în luna mai a.c, ministrul comunicaţiilor, GabrielSandu, uzând de un studiu al companiei Roland Berger, a promovat prin HG.nr.456un plan privind relocarea a aproape 800 de angajaţi din cadrul SNR. Acesta, încondiţiile în care legislaţia muncii nu prevede termenul de „relocare”. Înfapt, s-a dovedit că relocare însemna concedierea colectivă a aproape jumătatedintre angajaţii SNR. „Aceşti oameni lucrează în zonele de exploatare, înzonele operative, respectiv în staţiile de radiocomunicaţii (în zona radioreleelor,a staţiilor de emisie de mare putere care asigură inclusiv transmisiunilepentru posturile publice de radio şi televiziune, dar şi pentru instituţiiledin domeniul apărării naţionale). În urma acestor masive disponibilizări vaapărea în mod cert riscul blocării sau opririi temporare a radiocomunicaţiilor,ceea ce poate însemna o ameninţare la adresa securităţii naţionale”, ne-au declaratsurse avizate din domeniu. Acestea au precizat că responsabilii din MCTI nu aufăcut nici un studiu de impact privind riscurile în momentul în care au luatdecizia concedierilor colective. “Maiales în ultima lună, prin dispoziţii şi presiuni verbale, conducerea SNR aanulat şi desfiinţat atribuţii din fişa postului (norma de muncă) salariaţilordin unităţile teritoriale, transferându-le către salariaţii din unitateacentrală a SNR. În acest fel a crescut norma de muncă a acestora, fără a se modificafişa postului. În fapt, în SNR se realizează o disponibilizare mascată depersonal, cu modificarea prealabilă a atribuţiilor salariaţilor prevăzute înfişa postului, fără consultarea partenerului de dialog, Federaţia SindicatelorRadiocomunicaţii, parte în normarea muncii”, ne-a declarat Costantin Câmpeanu,liderul de sindicat din SNR. Acesta a precizat că sindicatul se opune vehementdeciziilor MCTI care vor duce, în final, la falimentarea SN Radiocomunicaţii, companiepe care actuala conducere nu este capabilă să o gestioneze. Totodată, Câmpeanuafirmă că managerii din SNR nu au nici o strategie pentru asigurarea unorvenituri suplimentare sau pentru dezvoltarea serviciilor oferite clienţilor.

Sindicatele aduc ca argumente pentru respingerea planului de disponibilizărişi faptul că SNR nu face parte din caregoria unităţilor bugetare. Mai mult,societatea are buget propriu de venituri şi cheltuieli, prin care este stabilit anual fondul desalarii, iar în 2009 a realizat profit din activitatea de producţie, încondiţiile în care în perioada 2004 -2009, prin contractele cu principalii săiclienţi (Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română deRadiodifuziune) nu a beneficiat de nici o creştere de tarif la ora de emisie.

Proiectul televiziunii digitale, oafacere de peste 100 milioane de euro

Cel mai mare “of” al angajaţilor din SNR se referă la faptul că statul,care a garantat în ultimii ani credite de sute de milioane de euro pentruretehnologizare, nu a încredinţat SN Radiocomunicaţii proiectul trecerii lateleviziunea digitală, organizând o licitaţie pe care SNR, în noile condiţii de“reformă”, nu are cum să o câştige. “SNR, care dispune de tehnologie pentruimplementarea acestui proiect, va rămâne o firmă care va închiria echipamentecumpărate de stat unor firme private. Acestea vor îngloba, probabil şiangajaţii disponibilizaţi, oameni foarte bine pregătiţi profesional, care vorlucra astfel la concurenţă. Întrebarea firească în această situaţie este:doresc guvernanţii să elimine pe piaţă o societate naţională de interesstrategic?”, afirmă surse din SNR.

În perioada 1-9 iuliea.c., ANCOM a pus în vânzare caietele de sarcini pentruderularea procedurilor de selecţie comparativă de acordare a licenţelor deutilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru. Un număr de şaptecompanii au achiziţionat caiete de sarcinipentru acordarea primelor două multiplexe de televiziune digitală terestrăDVB-T, respectiv RCS& RDS SA, Romtelecom SA, TDF S.A.S., Societatea Naţională deRadiocomunicaţii SA, Media Sat SRL, Österreichische Rundfunksender GmbH &Co KG (ORS) şi General Satellite Sofia. Termenul-limită de depunere a ofertelorpentru ambele multiplexe este 31 august, urmând ca firmele câştigătoare să fie anunţatela data de 28 septembrie 2010 pentru primul multiplex şi la 8 octombrie 2010 pentru cel de-al doilea.Afacerea este evaluată la peste 100 de milioane de euro.

Conform angajamentelor asumate faţă de UE,România trebuie să treacă de la sistemul de televiziune analogică terestră lacel digital terestru până la 1 ianuarie 2012. Deşi guvernanţii ştiu că acestlucru nu este posibil, întrucât timpul rămas este foarte scurt, nu s-a cerut oderogare de la Comisia Europeană pentru amânarea acestui termen. “În plus, nuexistă o lege privind strategia implementării televiziunii digitale şi nici unbuget aprobat în acest scop. Cetăţenii nu pot fi obligaţi să suporte costuriletrecerii la televiziunea digitală”, au mai spus sursele citate.

Caresunt riscurile blocării activităţii SNR

Potrivit angajaţilor, o firmă de anvergura şi importanţa SN Radiocomunicaţii poate funcţiona învirtutea inerţiei maximum 6 până la 7 luni. „Atragem atenţia instituţiilorresponsabile că termenul se apropie. Scăderea dramatică a personalului vadiminua nivelul de intervenţie, putând apărea riscul blocării sau opririitemporare a radiocomunicaţiilor furnizate clienţilor SNR, ceea ce poate fi şi oameninţare la adresa securităţii naţionale”, afirmă sursele citate.

Şi angajaţii Romtelecom se pregătesc de grevă

După cenegocierile cu managerii Romtelecom pe tema majorării salariilor au eşuat,angajaţii se pregătesc de proteste care s-ar putea solda cu greva generală, întoamnă. Potrivit unui document al sindicatelor din Romtelecom, la negociereaanuală a salariilor, Administraţia a respins toate revendicările formulate de reprezentanţiiangajaţilor. Ca urmare, Federaţia Sindicatelor din Comunicaţie (FSCOM) adeclanşat conflictul de interese în baza Legii 168/1999, solicitând conciliere la Ministerul Muncii. În cazul în care nu se vaajunge la un acord cu conducerea Romtelecom, angajaţii vor declanşa greva deavertisment, urmată de greva generală. Datele pentru aceste forme de protestvor fi stabilite în perioada următoare.

Potrivitsindicaliştilor, la ultima rundă de negocieri cu administraţia, din 28 iuniea.c., managerii au anunţat că vor să reducă costurile companiei prin diminuareaunor beneficii acordate angajaţilor, respectiv tichete de masă, zile deconcediu de odihnă, bilete de tratament, dar şi unele salarii. Însă în privinţacreşterilor salariale (între 100-500 lei) solicitate de circa 7.500 de angajaţiînscrişi în sindicat, administraţia a fost foarte clară: „o creştere salarialănu poate fi adusă în discuţie în următoarele 12 luni”, ne-au declarat surse dincompanie. Acestea au precizat că angajaţii nu vor renunţa sub nici o formă la aceastărevendicare, întrucât pentru personalul de conducere al Romtelecom s-au acordatanul acesta bonusuri de circa 4 milioane de euro (pentru circa 1.000 desalariaţi). Sindicaliştii afirmă că majorările salariale solicitate de ei arreprezenta doar jumătate din economiile realizate de Romtelecom prindisponibilizarea a peste 1.000 de angajaţi în acest an. În plus, spun ei,creşterea salariilor s-ar justifica cu atât mai mult cu cât volumul de muncăs-a dublat, iar condiţiile de lucru s-au înrăutăţit prin disponibilizărilerepetate din ultimii ani. Statul român deţine 46% din Romtelecom.

Proteste similarese anunţă şi la Poşta Română, unde se pregăteşte, de asemenea, un plan dedisponibilizări. O grevă a angajaţilor Poştei ar limita nu numai transportulcorespondenţei, dar şi a plăţii unor indemnizaţii precum cele de şomaj,alocaţii, pensii, fiind afectată astfel o mare parte a populaţiei.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-05-27

Mai multe imagini:
Falimentarea deliberată a SNR ar putea paraliza comunicaţiile. România surdă şi mută
zoom
Parerea ta...

VINTUL
19 Iul 2010

Era cit p'aci sa le iau sarea .....sau nu mai stiu....posta??... Ei daca e vorba de securitate nationala..... atunci le iau SNR-ul ....HA ...sunteti ai mei Basescienilor..... si Bocutilor....VA FAC !!
VINTUL
19 Iul 2010

MA ! ia uitativa voi pe net sa vedeti cine este Gabriel Sandu si de ce s-a cocotat in virful unui minister cu care nu are nici o legatura de..... saltele??? Sandu crede ca MCSI este saltea de relaxa....si vrea sa-si plateasca toate datoriile firmelor din banii FURATI de la SNR...etc....cel putin 5 milioane Euro.... Sanducule, grija mare...ca te pirim la BOC&BASE.
MARBELLA
20 Iul 2010

Trocul PDL-PSD din 2009 a adus, in sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara ale S.N.R., cel putin o functie noua : aceea de Director Regional, absolut nejustificata si inutila din punct de vedere managerial, din moment ce exista in organigrama un director executiv al unei Sucursale ... regionale, nu ?!. Functia a fost creata pentru rasplatirea "sponsorilor" de partid, rosii ori portocalii, pentru investitiile facute in campaniile electorale precedente. Jurnalistic, se pot face sapaturi !
MARBELLA
20 Iul 2010

"Regionalii" de la Sucursala Cluj, in ordinea aparitiei : 1. Matei Cristian, PSD, cel mai bogat politician din Turda - milionar in euro si "apropitar" de multe si grase afaceri si case... 2. Ghedut Silviu, PDL, fost lipitor de afise PNL, absolvent de geografie(!?. De mentionat ca,pana la plecarea PSD de la guvernare,cei doi au "functionat" in paralel, cu Matei in concediu de boala(!),cu masini si telefoane de serviciu la dispozitie si salarii de 4 cifre,ce incepeau cu 8! Iata rentabilitatea!
MISU
20 Aug 2010

Si eu lucrez in snr si nu sunt de acord cu cei de la minister precum si cu sefi de la snr cu privire la disponibilizarile ce se vov face in snr.Se vehiculeaza caci nu se vor mai da plati conpensatorii deoarece potrivit unei OUG din ianuarie 2011 se sisteaza platile conpensatorii la orce socitate nationala si vor sa tina oameni in serviciu pana atunci apoi din ianuarie 2011 sa le zica PA UN PICIOR IN FUND SI LA REVEDERE.Cred si eu caci se va ajunge in toamna la GREVA GENERALA ,,,,,,,,,,,,,,,,, .
MISU
20 Aug 2010

MITICA
02 Iun 2016

Si acuma tot asta vor sa faca, isi angajeaza copii, le fac salarii imense si personalul de exploatare tehnic il dau afara....JOS MINDRESCU
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine