2020-01-18 23:26

Firma prefectului de Bihor are contracte de peste 100 milioane de lei cu instituţii de stat

 |  17:39
Firma prefectului de Bihor are contracte de peste 100 milioane de lei cu instituţii de stat

Declaraţiade avere şi cea de interese ale prefectului judeţului Bihor, Gavrilă Ghilea,relevă că una dintre firmele la care acesta este acţionar majoritar deruleazăcontracte în valoare de peste 102 milioane de lei cu diverse instituţii alestatului, obţinute în urma unor licitaţii.

Firmaderulează contracte cu diverse instituţii ale statului, de la consiliile localeale unor comune bihorene până la Compania Naţională de Investiţii, AgenţiaNaţională a Locuinţelor şi Ministerul Apărării Naţionale, transmitecorespondentul Mediafax.

Conformdeclaraţiei de avere actualizate, depusă în data de 2 noiembrie şi publicată pesite-ul Prefecturii Bihor, prefectul Gavrilă Ghilea deţine trei terenuri pecare le-a cumpărat între anii 1996 şi 2007 în Oradea, în comuna Sânmartin (peteritoriul căreia se află staţiunile Băile Felix şi Băile 1 Mai) şi în comunaBălnaca. De asemenea, împreună cu soţia sa, prefectul de Bihor deţine două casede locuit şi un apartament în Oradea, cumpărate în perioada 1997-1999.

Ceamai mare parte a averii prefectului Gavrilă Ghilea provine însă dinparticiparea ca acţionar în trei societăţi comerciale, respectiv SC ConstrucţiiBihor SA, SC Oviserga Prest SRL şi SC Carolina Const SRL.

Larubrica "venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familierealizate în ultimul an fiscal", prefectul judeţului Bihor a declaratsumele de 52.038 de lei şi de 14.345 de lei, obţinute în calitate de prefect şirespectiv de director general al SC Construcţii Bihor SA, iar din partea soţieisale, Victoria Ghilea, a declarat 62.749 şi respectiv 46.000 de lei, obţinuteca administrator la firmele SC Oviserga Prest SRL şi respectiv SC CarolinaConst SRL.

Înceea ce priveşte dividendele încasate în ultimul an fiscal, prefectul de Bihora declarat sumele de 253.741 de lei de la SC Carolina Const SRL, respectiv de453.000 de lei de la SC Oviserga Prest SRL.

Îndeclaraţia de interese, prefectul judeţului Bihor a consemnat că este acţionarmajoritar cu 57,36% din acţiuni la SC Construcţii Bihor şi cu câte 80% la SCOviserga Prest SRL şi Carolina Const SRL.

Totpotrivit declaraţiei de interese, la capitolul "contracte obţinute sauaflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor saudemnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduriexterne ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau undestatul este acţionar majoritar sau minoritar", prefectul judeţului Bihor adeclarat 22 de contracte publice derulate de una dintre firmele sale, SCConstrucţii Bihor SA.

Acestecontracte vizează construirea unor blocuri ANL, modernizarea şi extinderea unorreţele de apă şi canalizare în mediul rural, a unor săli de sport, dar şimodernizarea sediului Inspectoratului de Poliţie Bihor şi a unei unităţimilitare din Sibiu, fiind încheiate cu consiliile locale din comunele Ţeţchea, Tileagd,Oşorhei, Sânmartin, Sântandrei, Husasău de Tinca, Tămăşeu şi Roşiori, cuAgenţia Naţională a Locuinţelor, Compania Naţională de Investiţii şi MinisterulApărării Naţionale.

Conformdeclaraţiei de interese, firma la care prefectul judeţului Bihor este acţionarmajoritar a obţinut toate aceste contracte, însumând peste 102 milioane de lei,în urma unor licitaţii publice deschise organizate de autorităţilecontractante.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638948-08-31Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray