2019-10-21 15:41

OSIM, jecmănit de directori de 300.000 de euro. Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe şeful Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi pe ajutoarele acestuia

 |  19:20
OSIM, jecmănit de directori de 300.000 de euro. Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe şeful Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi pe ajutoarele acestuia

Directorulgeneral al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Gabor Alexandru Varga, precumşi mai mulţi şefi de serviciu din cadrul instituţiei au fost trimişi înjudecată de DNA pentru mai multe fapte de corupţie, după ce au prejudiciatbugetul OSIM cu peste un milion de lei, făcând plăţi nejustificate pentrumentenanţa unui program informatic.

Potrivitprocurorilor anticorupţie, Varga este acuzat de abuz în serviciu contraintereselor publice, în formă calificată şi continuată. Directorul economic al OSIM,Irina Văleanu, a fost cercetată pentru abuz în serviciu contra intereselorpublice,în formă calificată şi continuată, delapidare, fals intelectualşi uz de fals, instigare la fals intelectual şi instigare la uz de fals. Alăturide cei doi, vor fi judecaţi şeful Serviciului Administrativ, Viorel Scurtu, pentruabuz în serviciu contra intereselor publice, şefa ServiciuluiFinanciar-Contabilitate, Marieta Delia Mărculescu, acuzată de abuz în serviciucontra intereselor publice, delapidare, fals intelectual şi uz de fals, toateîn formă continuată, şefa Biroului Resurse Umane, Carmen Narcina Săndulescu, şişefa Biroului Financiar, Elena Laura Stancu, şi Eleonora Liliana Dobre, casier,acuzată de delapidare, fals intelectual şi uz de fals, toate în formăcontinuată.

Contractepentru licenţa unui software

Înrechizitoriul întocmit, procurorii arată că, în anii 2007, 2008 şi 2009, Gabor Vargaşi Irina Văleanu şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu laîncheierea a trei contracte de servicii informatice în favoarea firmeiECSO&EXO SRL, contracte prin care s-a acceptat ca OSIM să plătească anuallicenţa de utilizare a programului informatic EXMAN 3.W.3., deşi acea versiunede program fusese achiziţionată încă din anul 2002, fiind suficientă numaiplata anuală a abonamentului pentru actualizarea programului şi asistenţătehnică. În plus, preţul plătit de OSIM pentru licenţa acordată pentru anii2008 şi 2009, a fost majorat de 5,71 ori faţă de anul 2007. De asemenea, a fostacceptată, fără documente justificative, plata unor servicii suplimentare abonamentelorstabilite prin contract, servicii care reprezentau, de fapt, tot actualizări şiasistenţă tehnică.

Înaceeaşi perioadă, au stabilit anchetatorii, Marieta Delia Mărculescu, încalitate de şef al Serviciului Financiar-Contabil, Carmen Narcisa Săndulescu,şefa Birou Resurse Umane, şi Viorel Scurtu, şeful Serviciu Administrativ au datviza la controlul financiar preventiv şi au confirmat prestarea serviciilorsuplimentare de actualizare a programului informatic EXMAN 3.W.3. şi deasistenţă tehnică, precum şi corectitudinea sumelor de plată, fără documentejustificative.

Maimult, pentru a ascunde depăşirea limitelor maxime ale cheltuielilor aprobateprin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anii 2007 şi 2008, Irina Văleanu,în calitate de director economic, cu ştiinţă, a îndeplinit în mod defectuosactivitatea financiar-contabilă a OSIM, prin înregistrarea, la sfârşitul anilor2007 şi 2008, a trei note contabile, fără documente justificative, denaturândastfel operaţiunile economico-financiare real efectuate.

Auluat bani din casierie cu titlu de „ajutoare”

Deasemenea, în cursul anului 2008, în repetate rânduri, Văleanu, Mărculescu,Săndulescu şi Stancu şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciuprivind activitatea financiar-contabilă a OSIM, ordonanţând şi vizând plăţi însumă totală de 124.712 lei, sumă ce a fost virată în propriile conturi desalarii, fără existenţa unor documente care să ateste că aceste drepturibăneşti li s-ar fi cuvenit. În perioada 6 iunie 2007 – 30 aprilie 2009, înrepetate rânduri, IrinaVăleanu şi Liliana EleonoraDobre şi-auînsuşit din casieria instituţiei, în mod nelegal, suma totală de 128.191 delei. În acest scop, directorul economic Văleanu a determinat-o pe casiera Dobresă consemneze în registrul de casă şi în notele contabile înregistrate încontabilitatea Oficiului operaţiuni de plăţi efectuate cu titlul de"ajutoare", care nu corespund realităţii.

Prejudiciulcauzat OSIM pentru servicii informatice este în sumă totală de 1.069.608,43 lei(echivalentul a 291.521 de euro), reprezentând plăţile efectuate atât pentrulicenţele aferente anilor 2007-2009, cât şi pentru serviciile suplimentare. Oficiulde Stat pentru Invenţii şi Mărci s-a constituit parte civilă în cauză pentrusuma de 1.276.401 lei, reprezentând prejudiciul cauzat instituţiei în relaţiilecontractuale cu SC ECSO&EXO SRL. În vederea reparării pagubei produse prininfracţiunile sus menţionate s-au luat măsuri asigurătorii, prin instituireaunor sechestre asupra unor imobile aparţinând Irinei Văleanu şi lui GaborAlexandru Varga.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638945-10-01Parerea ta...

IGNAT VASILE
04 Iul 2011

SMART DRIVING Bacau .Un permis de conducere pentru o viata , O scoala de soferi pentru mai multe generatii !
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray