2019-10-20 19:39

Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, face deszăpezire de peste un milion de euro cu o firmă care are un singur angajat. Edilul susține că firma nu e obligată să aibă angajați și că nu a dat repede contractul

 |  16:18
Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, face deszăpezire de peste un milion de euro cu o firmă care are un singur angajat. Edilul susține că firma nu e obligată să aibă angajați și că nu a dat repede contractul

Primarul sectorului 6 al Capitalei, Gabriel Mutu, a atribuit contractul de deszăpezire unei o firme care are un singur angajat, potrivit datelor de pe site-ul public al Ministerului de Finanțe.

Edilul sectorului 6 a dat pe repede înainte un contract de deszăpezire la începutul acestui an unei firme înființate în 2016 și care are un singur angajat. Potrivit anunțului de atribuire de pe site-ul public de licitații, VIABILD CONS VT SRL a fost singura interesată de contractul de aproximativ 1,4 milioane de euro. 

Potrivit caietului de sarcini, societatea cu un singur angajat va trebui să presteze servicii de deszăpezire mecanizată și să împrăștie material antiderapant.

În replică, edilul sectorului 6 al Capitalei spune că înconformitate cu“Programulde măsuri şi acţiuni pentru deszăpezire şi combatere a poleiului pentru iarna 2017-2018”, licitația de atribuire a acordurilor cadru pentru deszăpezire a fost demarată în luna septembrie2017 și că societatea nu trebuie să aibă angajați, ci să poată angaja dacă ia contractul.

Ce susține edilul: 

În conformitate cu  “Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezire şi combatere  apoleiului  pentru iarnă 2017-2018” aprobat de Primăria  Municipiului Bucure ți, Administra iaș țDomeniului Public  i Dezvoltare Urbană Sector 6 are în responsabilitate deszăpezirea străzilor secundare din Cartierul Drumul Taberei. Licitația de atribuire a acordurilor  cadru  pentru deszăpezire a fost demarată în lunaseptembrie 2017, procedura fiind licita ie deschisăț . Durata acordurilor cadru urmează a fi de 3ani de la dată atribuirii, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor a fost 13 octombrie 2017. Referitor la expresia ,,pe repede înainte”, folosită tenden ios în articolul pe care l-a iț țpublicat, dorim să atragem aten ia asupra faptului că anun ul de participare s-a publicat în dată deț ț08.09.2017, ofertele s-au depus până la dată de 13.10.2017, iar loturile 3  i 4 au fost atribuite înș10.01.2018, respectiv 19.01.2018. Precizăm că lotul 1 a fost anulat, iar pentru lotul 2 s-a depus contestație  și încă nu este atribuit. Astfel,   pentru   două   dintre   loturile   care   cuprind  “Servicii   de   deszăpezire   cuautobasculante”,  respectiv  “Servicii   de   deszăpezire   cu   încărcătoare   frontale   cu   virare   prinderapare”, acordul cadru a fost semnat, însă – nefiind zăpadă – niciun contract subsecvent nu afost atribuit.  Pentru a ne asigura de faptul că ofertantul își va îndeplini obligă iile asumate, autoritateaș țcontractantă a stabilit că, de fiecare dată când se încheie un contract subsecvent, acesta trebuie săconstituie o garan ie de bună execu ie, în cuantum de 10% din valoarea contractului, aceast putând fi reținută, în cazul în care nu-și îndepline te obligățiile stabilite prin contract. Dorim să subliniem importanța acestui aspect, al stabilirii unei garanți de bună execuție la nivelul maxim prevăzut de legislăâia în domeniul achizițiilor publice. În ceea ce privește numărul de salaria i ai operatorului economic ofertant, pentru că unș țnumăr cât mai mare de operatori economici să aibă acces la contractele de achizi îi publice,țlegislă ia în domeniul achizițiilor publice prevede că aceșția trebuie să dispună de, nu să dețină personalul necesar derulării contractelor. Dispunerea de personalul respectiv se poate face prinorice modalitate legală de angajare (contract de muncă de orice fel, contract de colaborare, PFA,SRL, subcontractare etc.

 

Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-02-21

Mai multe imagini:
Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, face deszăpezire de peste un milion de euro cu o firmă care are un singur angajat. Edilul susține că firma nu e obligată să aibă angajați și că nu a dat repede contractul
zoom
Parerea ta...

ANONIM
21 Feb 2018

ROMANIA TARA AFRICANA DIN LUMEA TRIBALA.....................
JUDEX
21 Feb 2018

Ce premonitie are si acest mare mut ! S-a tuns si s-a costumat, din vreme, in uniforma de ocnas, vargata ... probabil ca sa fie gata de plecare la ocna care il asteapta cu multa nerabdare ...
Doresc sa comentezCITESTE SI...

Limba română, de la rugăciune la contract Astăzi, constatăm cu tristețe că, încet-încet, limba română dispare. Și descoperi acest aspect atunci când deschizi dicționarul, unde majoritatea cuvintelor românești sunt trecute ca provenind din slavonă, greacă, turcă, bulgară, franceză sau germane, dar nu din dacă (tracă), limba maternă a noastră și limba matcă a statelor europene
03 Oct 2019

PUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray