2020-07-07 17:40

Rechizitoriul lui Cătălin Rădulescu. PUTEREA vă prezintă actul de acuzare în baza căruia şeful PSD Diaspora a fost trimis în judecată, în 2014

 |  21:01
Rechizitoriul lui Cătălin Rădulescu. PUTEREA vă prezintă actul de acuzare în baza căruia şeful PSD Diaspora a fost trimis în judecată, în 2014

Aşa cum PUTEREA a prezentat deja pe larg, deputatul de Argeş Cătălin Rădulescu, şeful PSD Diaspora, nu este deloc străin de zona penală a Justiţiei, fiind judecat într-un dosar pentru dare de mită în formă continuată şi efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia de deputat. Concret, deputatul Rădulescu ar fi încercat să mituiască cu 10.000 de lei un angajat al firmei Dedeman Grup şi ar fi activat ca reprezentant al Concordia Con. Strade SRL, firmă la care este acţionar, deşi acest lucru nu este permis unui parlamentar. Aşa cum am prezentat în numărul de vineri, 15 ianuarie, ulterior declanşării procesului Rădulescu a reuşit să scape de măsura controlului judiciar şi de interdicţia de părăsi ţara, folosindu-se de documente falsificate. PUTEREA a reuşit, din surse oficiale, să intre în posesia variantei anonimizate a rechizitoriului privindu-l pe Cătălin Rădulescu, document înaintat de către procuror instanţei în aprilie 2014. Documentul detaliază acuzaţiile, descrie modul de operare al parlamentarului şi conţine concluziile procurorului privind activitatea infracţională a acestuia. Vă prezentăm astăzi cele mai importante pasaje din rechizitoriu.

RECHIZITORIU. Anul 2014 luna aprilie ziua 17

Procuror şef birou (…) din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, cercetat sub control judiciar cu privire la săvârşirea infracţiunilor:

- efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția prev. art.12 lit.a din Legea 78/2000 modif.;

- dare de mită în formă continuată, prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 modif. rap. la art.290 C.p cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. – două elemente materiale (anterior art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.255 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.), cu aplic. art.5 C.p.p. privind legea penală mai favorabilă,

- ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p. privind concursul de infracțiuni.

şi actele de urmărire penală in rem cu privire la infracţiunea de șantaj prin constrângere în scopul dobândirii în mod injust a unui folos patrimonial, prev. de art.131 din Legea nr.78/2000 modif., rap. la art.207 alin.1 și 3 C.p.2

(anterior art.194 al.1, 2 C.p.) cu aplic. art.5 C.p.p. privind legea penală mai favorabilă,

EXPUN URMĂTOARELE:

I. ÎN FAPT:

Date privind modalitatea de sesizare:

Cauza s-a format în baza procesului verbal de sesizare din oficiu din 16.09.2013, ora 14:45 (…) .

Date privind contextul general al cauzei:

În perioada ianuarie 2013 – februarie 2014, inculpatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, în scopul dobândirii pentru sine şi pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, concomitent cu ocuparea funcţiei de deputat în Parlamentul României – Camera Deputaţilor, s-a ocupat de administrarea şi controlul S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., efectuând, în acest sens, operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, incompatibilitate prevăzută de art.82 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003 modificată.

În cadrul acestor activităţi de administrare / control, inculpatul, în două împrejurări, i-a promis (…) (manager de proiect în cadrul S.C. (…) S.R.L.) suma de 10.000 lei pentru ca relaţiile viitoare dintre firmele S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. şi S.C. (…) S.R.L. (legat de contractul de execuţie a lucrării de asfaltare a obiectivului Magazinul (…) Piteşti, situat pe (…), jud. Argeş) să decurgă fără probleme, respectiv pentru ca acesta dintâi să semneze procesul verbal de recepţie fără obiecţiuni (şi fără reducerea devizului cu suma de 50.000 lei).

Din actele de urmărire penală administrate în cauză a rezultat următoarea situaţie de fapt:

S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., (…) , este o societate comercială având ca obiect principal de activitate lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor. (…)

Asociaţii societăţii sunt inculpatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 70% şi fratele acestuia, (…), cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 30%. Acesta din urmă este şi administratorul societăţii, conform O.N.R.C. (…)

În perioada 2009 – 2012, inculpatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, în cadrul societăţii, a ocupat funcţia de director general, demisionând înainte de învestirea sa ca deputat (ales, în decembrie 2012, în circumscripţia electorală nr.3 Argeş, colegiul uninominal nr.9), legislatura 2012-2016. 3

În perioada ianuarie 2013 – februarie 2014, inculpatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, concomitent cu ocuparea funcţiei de deputat în Parlamentul României – Camera Deputaţilor, s-a ocupat şi de administrarea de facto a societăţii, controlând activitatea acesteia prin exercitarea activă a pârghiilor de director general de facto.

În acest sens, deputatul inculpat RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN a ignorat dispoziţiile art.82 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003 modificată, conform cărora calitatea de deputat şi senator este incompatibilă cu „funcţia de preşedinte … director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice”.

Deputatul, inculpat RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, în această perioadă, a acţionat în mod permanent şi repetat ca administrator şi director general al S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., subrogându-se în drepturile şi obligaţiile administratorului de drept al societăţii, (…), manifestându-se, totodată, şi ca director general al societăţii.

Astfel, acesta a efectuat nemijlocit următoarele tipuri de operaţiuni, care intrau în sfera de competenţă a administratorului de drept / directorului general:

- a reprezentat societatea în relaţiile cu terţii, negociind în mod direct contracte de execuţie, contracte de prestări servicii, contracte de execuţie lucrări în subantrepriză, acorduri de asociere, contracte de cesiune creanţă pe obiectul principal de activitate al societăţii, respectiv lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;

- a supravegheat şi controlat în mod direct şi nemijlocit activităţile legate de procedurile de participare a societăţii la licitaţiile publice;

- a supravegheat şi controlat activitatea lucrătorilor din cadrul Serviciului Financiar – Contabil al societăţii, stabilind detalii legate de facturare, plăţi, garanţii bancare ş.a.;

- a depus diligenţe de identificare a unor potenţiali clienţi sau oportunităţi de afaceri pentru societatea S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L.;

- a depus diligenţe de recuperare a unor creanţe ale societăţii,

- s-a deplasat la faţa locului, în cadrul procedurilor de execuţie a unor lucrări, pentru supravegherea acestora, negociind şi recepţia lor;

- a depus diligenţe pentru obţinerea unui certificat privind sistemul de management al calităţii pentru societate;

- a efectuat interviuri pentru angajarea personalului.

Siguranţa cu care acţiona l-a determinat pe inculpatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN să semneze personal documente financiar – contabile şi juridice ale societăţii, cu următoarea exemplificare:

- ordinele de plată nr.(…);

- factura fiscală (…)/28.08.2013 emisă de S.C. (…) S.R.L., factura fiscală SELC nr.(…)/28.08.2013 emisă de S.C. (…) S.A.;

- contract de execuţie (…)/08.08.2013 dintre S.C. (…) S.R.L. şi S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L.;

- contract de cesiune de creanţă (…)/30.04.2013 dintre asocierea S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. – S.C. (…) S.R.L. şi S.C. (…) S.R.L.;

- contractul nr.(…)/08.08.2013 dintre S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. şi S.C. (…) S.R.L. (care apare şi cu un alt număr de înregistrare la S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., respectiv (…)/08.08.2013);

- scrisoare de înaintare nr.(…)/30.01.2013, emisă de S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L.

Toate aceste înscrisuri sunt asimilate ca operaţiuni financiare.

*

(…)

*

Activităţile desfăşurate, petrecute în cursul anului 2013 – februarie 2014, au conturat în mediul de afaceri convingerea că activitatea deputatului de reprezentare şi conducere a firmei este una firească şi de notorietate.

De asemenea, în rândul subordonaţilor s-a întărit reprezentarea că deputatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN acţiona corect, în calitate de proprietar al societăţii.

Acesta era un caracter dominator, cu un simţ al controlului exagerat, dând personal dispoziţii pe linia de activitate a societăţii, atât administratorului de drept, cât şi principalilor funcţionari din cadrul societăţii, respectiv (…) (economistul firmei, care se ocupa de Compartimentul financiar – contabil) şi (…) (subinginer, care se ocupa de Departamentul tehnic – licitaţii al societăţii). Dispoziţiile erau date nemijlocit, în cea mai mare parte telefonic, iar în zilele de vineri şi luni exista practica să se prezinte la sediul firmei şi să stabilească coordonatele desfăşurării activităţii de către societate şi angajaţi până la proxima vizită a sa.

*

(…)

*

În exercitarea celor două funcţii (de administrare şi control ca director general), a negociat şi obţinut adjudecarea lucrării de asfaltare a obiectivului Magazinul (…) Piteşti, semnând în acest sens, din partea S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., deşi nu avea dreptul, contractul de execuţie nr.(…)/08.08.2013, având ca obiect executarea şi finalizarea – lucrărilor de asfaltare la obiectivul (…) Piteşti, conform ofertei financiare, preţul contractului fiind în sumă de 630.000 lei (63 lei/mp fără TVA).

Demersurile de negociere a acestui contract au avut loc între inculpatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN şi (…), pe de o parte, la sediul S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. din Piteşti, iar pe de altă parte, la punctul de lucru al obiectivului (…), în luna iulie 2013.

Condiţiile în care S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. a obţinut acordul S.C. (…) S.R.L. pentru semnarea contractului de execuţie nr.(…)/08.08.2013 cu S.C. (…) S.R.L. (antreprenorul desemnat de S.C. (…) S.R.L. cu gestionarea întregului proiect) sunt circumstanţiate de mijloacele de probă administrate în cauză.

(…)

Modul în care deputatul inculpat RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN înţelegea să negocieze şi să relaţioneze în numele S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. cu terţii nu este unul izolat, acesta obişnuind să se laude în faţa colaboratorilor cu influenţa sa politică.

(…)

*

(…)

*

În ceea ce priveşte modul de punere în executare a contractului de execuţie nr.(…)/08.08.2013, având ca obiect executarea şi finalizarea lucrărilor de asfaltare la obiectivul (…) Piteşti, din probele administrate în cauză a rezultat faptul că firma S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. nu avea capacitatea tehnică şi nici resursa umană pentru efectuarea lucrării, existând numeroase probleme de calitate ridicate pe parcursul acestei execuţii, în condiţiile în care întreaga lucrare nu a fost executată de firma deputatului, aceasta fiind, la iniţiativa sa, subcontractată către S.C. (…) S.R.L., în baza contractului de execuţie nr.(…)/08.08.2013.

Relevant este faptul că S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. a adjudecat proiectul, de la S.C. (…) S.R.L., la suma de 630.000 lei, emiţând, la finalizarea lucrărilor, factura nr. (…) la 27.08.2013, în valoare de 754.912 lei (cu TVA), pentru ca ulterior să-l subcontracteze către S.C. (…) S.R.L. la suma de 570.042 lei, aceasta din urmă emiţând factura nr. (…) /020.9.2013, în valoare de 570.042 lei (cu TVA).

În plus, S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. a plătit la S.C. (…) S.R.L. suma de 14.510,01 lei (cu TVA, factură semnată de deputat), reprezentând contravaloare serviciilor de marcaj rutier şi diriginte de şantier, respectiv suma de 59.396,25 lei (cu TVA – factură semnată de deputat), cu titlu de servicii aşternere asfalt, închirieri cilindri.

Cu privire la momentul recepţiei, astfel cum apare preconstituit în procesele verbale de recepţie nr.812/27.08.2013, întocmit de beneficiar S.C. CONCORDIA

CON. STRADE S.R.L. pe relaţia cu S.C. (…) S.R.L. şi nr.(…).08.2013, întocmit de beneficiar S.C. (…) S.R.L. Arad, au existat probleme legate de calitatea lucrărilor.

Aceste probleme au fost rezolvate în final prin scăderea devizului cu suma de 40.000 lei, după existenţa unor negocieri în acest sens între reprezentantul S.C. (…) S.R.L., (…) şi deputatul inculpat RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN.

Negocierile au avut, din partea deputatului RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, formă penală deoarece acesta, pentru a evita o pierdere prin scăderea devizului cu suma de 50.000 lei, solicitată de (…), care a condiţionat semnarea procesului verbal nr.(…).08.2013 de această reducere, în prezenţa (…), reprezentantul S.C. (…) S.R.L., în data de 27.08.2013 i-a promis oferirea sumei de 10.000 lei pentru ca acesta să semneze procesul verbal fără obiecţiuni.

La refuzul categoric al lui (…), deputatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN a fost nevoit să accepte, în final, reducerea devizului cu suma de 40.000 lei, asumându-şi obiecţiunile legate de calitatea proastă a lucrării.

De altfel, (…), aceasta nu a fost făcută prima dată când deputatul i-a promis o sumă de bani, existând, în acest sens, un antecedent petrecut la sfârşitul lunii iulie 2013, în sediul S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., în contextul negocierii condiţiilor de adjudecare / preţ a lucrării, ocazie cu care deputatul i-a promis suma de 10.000 lei pentru ca relaţiile viitoare dintre cele două societăţi să decurgă fără probleme.

*

(…)

*

Toate activităţile de mai sus, pe lângă faptul că au fost săvârşite cu încălcarea dispoziţiilor de incompatibilitate, au avut drept scop obţinerea de către deputatul inculpat RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN a unor foloase necuvenite, directe sau indirecte, din activitatea firmei S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. (atât pentru sine, cât şi pentru firmă).

Astfel, deputatul avea un interes direct în restituirea sumelor date cu titlu de împrumut cu care a creditat firma, posibilitatea de restituire a împrumuturilor depinzând în mod cert de veniturile societăţii.

Exemplificăm, în acest sens, cu:

- contractul de împrumut din 06.12.2013, dintre deputat, ca persoană fizică, şi S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., având ca obiect împrumutul de către cel dintâi a sumei de 74.044 lei (pe termen de 12 luni);

- contractul de împrumut nr. (…) /20.12.2013, prin care deputatul credita firma cu suma de 48.000 lei (pe termen de 12 luni); 7

- contractul de împrumut nr. (…) /21.12.2013, prin care deputatul credita firma cu suma de 40.000 lei (pe termen de 12 luni);

- contractul de împrumut nr. (…) /03.02.2014, prin care deputatul credita firma cu suma de 23.000 lei (pe termen de 12 luni).

Deputatul inculpat RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN era beneficiarul posesiei şi folosinţei exclusive a autoturismului RANGE ROVER, achiziţionat în leasing de către societatea S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., plata ratelor făcându-se din conturile societăţii, solvabilitatea firmei depinzând de veniturile obţinute.

Interesul patrimonial direct în solvabilitatea firmei rezultă şi din interesul acestuia de a obţine dividende, conform cotei de profit şi pierderi, de 70%.

Pe de altă parte, deputatul inculpat RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN era conştient de limitele de personal şi tehnice ale societăţii S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., motiv pentru care, prin modul în care a acţionat, arată că el dorea să complinească aceste neajunsuri prin propria intervenţie în afacerile societăţii şi asta nu numai la nivel de imagine, prin folosirea calităţii de deputat ca mijloc de „persuasiune”, ci şi la nivel direct, prin folosirea relaţiilor pe care le avea, negocierea procentelor de asociere cu terţii, deplasarea personală în teren, cum este cazul recepţiei parcării (…), negocierea contractelor ş.a.

Deputatul nu ezita să ia legătura cu diferiţi factori de decizie (din ITM, CNADNR) în interesul S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L., aşa cum am arătat pe larg mai sus.

Intervenţia deputatului inculpat RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN în activitatea S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. consta şi în aceea că el era cel care decidea cuantumul sumelor de achitat către debitorii societăţii şi chiar către salariaţii firmei, societatea înregistrând în mod arbitrar (inexplicabil) datorii mari la aceştia.

*

(…)

*

Concluzionând asupra situaţiei de fapt mai sus reţinute, se desprind următoarele:

- Inculpatul RĂDULESCU CĂTĂLIN MARIAN, după dobândirea calităţii de deputat, şi-a continuat în mod neîntrerupt activitatea de administrator de facto şi director general de facto, reprezentând şi controlând societatea S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L. în majoritatea activităţilor desfăşurate de aceasta.

- În acest sens, inculpatul, ignorând dispoziţiile art.82 alin.1 lit.a din Legea nr.161/2003 modificată, privind incompatibilitatea calităţii de deputat cu cea de administrator şi director general, a efectuat în mod nemijlocit tipuri de operaţiuni care intrau în sfera de competenţă a administratorului de drept / directorului general, respectiv în responsabilitatea acestora.

- Inculpatul a ignorat, de asemenea, dispoziţiile art.2 din Legea nr.78/2000, conform cărora persoanele prevăzute la art.1 sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime le cetăţenilor, fără să se folosească de funcţiile, atribuţiile ori însărcinările primite pentru folosirea pentru ele sau pentru alte persoane (în speţă, S.C. CONCORDIA CON. STRADE S.R.L.) de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

- Inculpatul a ignorat şi dispoziţiile Legii nr.31/1990 republicată, în care sunt prevăzute în mod concret principiile de funcţionare a societăţilor comerciale cu răspundere limitată. (…)

Citeşte mai jos, integral, Rechizitoriul lui Cătălin Rădulescu


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-01-17

Documente:Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz