2019-12-13 15:21

Scandal la Penitenciarul Jilava. Adjunctul şefului unităţii ar putea fi anchetat pentru sechestrare

 |  16:40

Curteade Apel Bucureşti a admis plângerea subcomisarului Sergiu Stupu, fost şef algrupei de intervenţie de la Penitenciarul Jilava, împotriva adjunctului şefuluiînchisorii, comisarul Cristian Velicea, pe care îl acuză de sechestrareilegală, instanţa apreciind neconvingătoare ancheta Parchetului. Împotrivadeciziei Curţii de Apel Bucureşti, dată în luna mai, procurorii au făcutrecurs, contestaţia acestora având un prim termen de judecată la Înalta Curtede Casaţie şi Justiţie, în 28 octombrie.

Potrivitmotivării deciziei prin care judecătoarea Viorica Costiniu, de la Secţia penalăa Curţii de Apel Bucureşti (CAB), cere procurorilor bucureşteni urmărireapenală a comisarului Velicea, adjunctul închisorii Jilava, anchetatorii, careiniţial au respins plângerea lui Stupu, nu ar fi făcut nici un act de urmărirepenală care să dovedească sau să infirme acuzaţia de sechestrare făcută desubcomisarul Stupu.

Înmotivarea sa, judecătoarea Costiniu constată că între şeful mascaţilor de laJilava, Sergiu Stupu, şi superiorul său, comisarul Cristian Velicea, adjunctulpenitenciarului, "există de mai mult timp o relaţie tensionată, marcată decercetări disciplinare, sancţiuni administrative, respectiv reclamaţii şiplângeri penale".

Curteareţine în decizia din 5 mai 2010, prin care a dispus trimiterea cauzei laParchetul Curţii de Apel Bucureşti în vederea începerii urmăririi penale faţăde Velicea, că, potrivit lui Stupu, în 5 noiembrie 2009 i-a fost interzisăieşirea din Penitenciarul Jilava sub pretextul obligării de a semna undocument.

Instanţamai notează că Stupu a putut părăsi la acea vreme penitenciarul doar după 45,de minute şi doar după sosirea unui echipaj de poliţie.

"Seconstată că atât rezoluţia iniţială a procurorului, cât şi cea care o confirmăanalizează de o manieră extrem de sumară aceste aspecte. De altfel, întreagamotivarea a rezoluţiei din 21 ianuarie 2010 conţine o singură frază: «Dincercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că nu sunt întruniteelementele constitutive ale infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal,întrucât lipseşte din conţinutul laturii obiective acţiunea de lipsire deliberate, în acel caz fiind vorba de comunicarea unei înştiinţări către SergiuStupu»", arată Costiniu.

Judecătoareanotează că în motivarea procurorilor de respingerea plângerii lui Stupu"nu se menţionează în ce constau «cercetările» efectuate în cauză, ladosar aflându-se doar înscrisuri referitoare la relaţiile de serviciu dintrepărţi, fără nici o dovadă referitoare la pretinsul incident ce face obiectulplângerii. Mai mult, petentul şi martorul propus de acesta, F.M., nu au fostniciodată audiaţi", mai notează judecătoarea Costiniu.

Instanţaarată, în motivarea sa, că cercetarea penală efectuată este incompletă, iarargumentele aduse în sprijinul soluţiei de neîncepere a urmăririi penale penumele lui Cristian Velicea "sunt cu totul neconvingătoare".

Astfel,în finalul motivării, instanţa consemnează că există suficiente indicii care săateste existenţa acuzaţiilor angajatului de la Jilava, motiv pentru care adispus ca Parchetul Curţii de Apel Bucureşti "să cerceteze existenţaincidentului din 5 noiembrie 2009, din incinta Penitenciarului Jilava,audiindu-i pe toţi cei implicaţi, inclusiv martorii indicaţi în plângereapenală şi să administreze orice alte dovezi necesare aflării adevărului".

Înplângerea pe care a depus-o la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, în 9noiembrie 2009, subcomisarul Sergiu Stupu susţine că a fost sechestrat timp deaproximativ 45 de minute în incinta Penitenciarului Jilava, din ordinuladjunctului acestei unităţi, comisarul Cristian Velicea.

Stupumai notează în plângerea sa că se afla în afara orelor de serviciu şi că aputut părăsi incinta penitenciarului doar după ce la faţa locului a sosit unechipaj de poliţie, chemat de el la numărul unic de urgenţă 112.

"Îndata 5 noiembrie 2009, fiind în concediu medical, după ce m-am externat dinspital, datorită faptului că medicul meu de familie este comisar şef dr.Cătălin Dinescu din cadrul Penitenciarului Bucureşti-Jilava, m-am deplasat,împreună cu logodnica mea, la Penitenciarul Bucureşti-Jilava, în jurul orei16.30, deoarece medicul meu de familie îşi desfăşura activitatea înPenitenciarul Bucureşti-Jilava până la ora 18.30, pentru a-mi rezolva uneleaspecte legate de actele medicale. Logodnica mea a rămas la maşina personală,iar subsemnatul am intrat pe prima poartă, şi după legitimare şi controlulantiterorist, am intrat în Penitenciarul Bucureşti-Jilava, prin a doua poartă,accesul în Penitenciarul Bucureşti-Jilava făcându-se prin două porţi acţionateelectric de către agentul de la postul de control nr. 1, numitul agent şefadjunct Marian Dinu", arată Stupu.

Totodată,Stupu precizează că este preşedintele Sindicatului "Frăţia" Jilava,care are sediul în Penitenciarul Bucureşti-Jilava. "După ce mi-am rezolvataspectele de ordin medical, în jurul orei 17.25, m-am îndreptat spre porţile deieşire din Penitenciarul Bucureşti-Jilava, pe platoul unităţii întâlnindu-mă cuşeful meu ierarhic, comisar de penitenciare Cristian Velicea, pe care l-amsalutat. După aceea, la ora 17.30, am ajuns la a doua poartă acţionată electricde către agentul de la postul de control 1, şi am acţionat soneriasemnalizându-i agentului de la postul de control 1 că doresc să părăsescPenitenciarul Bucureşti-Jilava, deoarece mi-am rezolvat problemele de ordinmedical pentru care venisem la Penitenciarul Bucureşti-Jilava, fiind înconcediu medical", spune Stupu.

Încontinuare, Stupu notează faptul că agentul de la postul de control, MarianDinu, i-a comunicat faptul că a primit ordin de la şeful ierarhic, comisarCristian Velicea, să nu îi permită să iasă din Penitenciarul Bucureşti-Jilava.

"Amrămas fără cuvinte, având în vedere că eram în concediu medical, iar programulmeu de lucru este între orele 07.00-15.00, şi nimeni, în afară de organeleabilitate, nu avea dreptul să mă lipsească de libertate. Am insistat, dardegeaba, agentul de la postul de control 1, agent şef adjunct Marian Dinu, numi-a permis să ies din Penitenciarul Bucureşti-Jilava, neacţionând electricdeschiderea celei de-a doua poartă. După aproximativ zece minute de aşteptat înfrig, ca să mi se permită să părăsesc Penitenciarul Bucureşti-Jilava, a venitla mine la ce-a de a doua poartă şeful meu ierarhic, Cristian Velicea, însoţitde mai mulţi lucrători de la secretariat, respectiv Loredana Copşa, FloareaManea, Anca Croitoru şi de alţii, mai mulţi lucrători de la resurse umane,respectiv Alina Micu şi alţii, agenţi de la sectorul Vizită şi câţiva de laplutonul care era sau ieşea din serviciu, precum şi numitul Cristian Micu.Şeful meu ierarhic, Cristian Velicea, mi-a spus că el a dat dispoziţie să nupot părăsi Penitenciarul Bucureşti-Jilava şi că nu mi se va permite să plecpână nu semnez o hârtie, hârtie pe care a pus-o pe Floarea Manea să ocitească", arată Stupu în plângerea sa, obţinută de agenţia Mediafax.

Stupuprecizează că a şeful său Velicea nu a luat în seamă argumentele sale, astfelcă a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi la prietena sa, anunţând că estesechestrat în Penitenciarul Jilava.

SubcomisarulStupu mai arată că atunci când oficialii penitenciarului şi-au dat seama desituaţia creată, unul dintre ei a fugit pentru a aduce o cameră video cu caresă filmeze evenimentul, "cel mai probabil pentru a nu exista speculaţii,cu toate că filmatul în interiorul penitenciarului este interzis".

"Amsunat din nou la numărul de urgenţă 112, la orele 17.48 şi 17.52, rugându-i săse grăbească cu trimiterea unui echipaj de poliţie să mă elibereze dinPenitenciarul Bucureşti-Jilava. În jurul orei 18.00, Cristian Micu a părăsitlocul evenimentului în fugă şi s-a întors cu o cameră video cu care a începutsă mă filmeze din diferite unghiuri, fără să-mi ceară permisiunea, şi brusc s-adeschis a doua poartă. În Penitenciarul Bucureşti-Jilava filmatul esteinterzis, dar asta nu l-a interesat pe numitul, inspector principal depenitenciar Cristian Micu, care s-a transformat în operator video, continuândsă mă filmeze cu toate că i-am atras atenţia că este ilegal şi nu sunt deacord", explică Stupu.

Cânda venit poliţia şi a sunat să i se deschidă prima poartă, a apărut şi CătălinStroe, directorul Penitenciarul Bucureşti-Jilava, consemnează în plângerea saStupu. Subcomisarul a explicat agentului de la poliţie ce s-a întâmplat şi cuajutorul acestuia a putut părăsi Penitenciarul Bucureşti-Jilava.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638945-05-15Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray