2020-04-07 11:19

Sindicaliştii plâng de mila vânătorilor „uituci”. Liber la boxuri, castete şi bastoane telescopice

 |  19:40
Sindicaliştii plâng de mila vânătorilor „uituci”. Liber la boxuri, castete şi bastoane telescopice

Proiectul de modificare a Legii nr. 295/2004, privindregimul armelor şi al muniţiilor, care urmează să fie discutat în cadrul ConsiliuluiEconomic şi Social, a stârnit nemulţumirea unor lideri ai confederaţieisindicale „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu şi Adrian Ioan. Aceştia consideră că oparte din modificările pe care le introduce noul proiect sunt „periculoase,abuzive şi neconstituţionale”, şi că „vânătorii vor umple puşcăriile dacă voruita data exactă de expirare din permisul de vânătoare (...), din neatenţie,dacă au plecat în concediu/detaşare/deplasare de serviciu în ţară sau străinătatela data expirarii etc.”.

În forma actuală, legea prevede, la articolul 27, că „(1)Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliţiecompetent teritorial, în perioada stabilită, prin ordin al inspectoruluigeneral al Poliţiei Române. (2) Titularii permiselor de arme sunt obligaţi săse prezinte, la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), în locurilestabilite de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de Direcţia Generalăde Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de Inspectoratul General alPoliţiei Române (...)”. În forma modificată, termenele în care titularulpermisului trebuie să se prezinte la Poliţie sunt mai laxe: „(1) Permisul dearmă are o valabilitate de 5 ani, termen ce se calculează de la data eliberăriisau, după caz, de la data ultimei prelungiri. (2) În vederea prelungiriivalabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să seprezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), la structurade poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi aredomiciliul sau reşedinţa (...)”. Practic, prin modificarea legii, posesorii depermis de port-armă letală (armă de vânătoare sau pistol cu glonţ) nu ar mai filegaţi de o anumită zi în care să se prezinte pentru prelungirea valabilităţiiautorizaţiei, ci ar putea să facă acest lucru cu mai multe luni înainte de expirareaperioadei de valabilitate.

Unul din lucrurile care i-a supărat pe sindicalişti esteo prevedere complementară acestei modificări, de la articolul 30. În forma deacum a actului normativ, dacă titularul permisului de port-armă nu se prezintăpentru viză, timp de un an după ce documentul expiră, pierde dreptul dedeţinere a armelor. În noua formă a legii, având în vedere că nu mai există operioadă strictă în care posesorii de permis trebuie să meargă la viză,termenul de un an „de graţie” dispare. Dacă un posesor de armă nu îşi vizeazăpermisul, pierde dreptul de deţinere a armei la data la care îi expirăautorizaţia de port-amă.

La acelaşi articol 30 este vizat de modificare şi un altmotiv pentru care titularul de permis poate pierde dreptul de deţinere de armă:„Titularul pleacă definitiv din România sau pierde cetăţenia română”.Sindicaliştii consideră că această prevedere trebuie să rămână în lege, în timpce proiectul de modificare a legii o abrogă, pentru că precizează, încă de laart. 14, că persoanele care solicită permis de port-armă trebuie să fie „decetăţenie română cu domiciliul sau reşedinţa în România”.

Lege mai dură şi cu armele de autoapărare

Reprezentaţii sindicatelor s-au declarat nemulţumiţi şide unele prevederi privind regimul armelor neletale supuse autorizării(pistoale cu glonţ de cauciuc, cu aer comprimat şi cu gaze), pe care noulproiect le modifică şi pe care ei le-ar vrea menţinute în forma actuală. Unadin acestea priveşte motivele pentru care cei care deţin asemenea arme pot săpiardă drepturile de deţinere, port şi folosire. În forma de acum, posesorul dearmă îşi pierde acest drept dacă „nu se prezintă, fără motive întemeiate, laviza permisului de armă, în interval de un an de la împlinirea termenuluiprevăzut la art. 27 alin. (1)”. Ca şi în cazul armelor letale, în formamodificată a legii nu ar mai exista termenul de un an după expirarea vizei, iarpierderea dreptului la armă ar intra în vigoare imediat.

Ultimele modificări cu care Bogdan Hossu şi Adrian Ioannu sunt de acord privesc sistemele de ochire cu laser sau nocturne şiamortizoare de zgomot, precum şi termenele de depunere a armelor şi muniţiilorla expirarea permisului de port-armă. În cazul primelor dispozitive, legislaţiaactuală interzice procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportulşi comercializarea fără drept a acestora. În forma modificată, toate cele demai sus devin infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani. Cuaceeaşi pedeapsă ar urma să se confrunte şi cei care nu predau toate armele şimuniţiile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate apermisului de armă. La această oră, ei riscă doar o amendă contravenţionalăîntre 500 şi 1.000 de lei.

Portularmelor albe fără lamă, neincriminat

O modificareimportantă a legii, scăpată de sindicalişti însă, este cea referitoare laarmele albe. Articolul din Legea 295/2004 prin care se definea arma albă cafiind: ”Acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sănătatea oriintegritatea corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi:baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, boxuri, castete, arbalete,arcuri, bâte, măciuci şi bastoane telescopice” se abrogă. În proiectul de legeeste definită arma albă ca fiind arma care îndeplineşte următoarele criterii: ”Lamaeste fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facăcorp comun cu mânerul său; are tăiş dublu pe toată lungimea sa; lungimea estemai mare de 15 cm; lăţimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm; are un mânerprevăzut cu gardă”. Astfel, acele arme întâlnite în special la lumea interlopă(baionete, şişuri, boxuri, castete, bâte, măciuci şi bastoane telescopice) suntlibere la deţinere, dar nu şi la folosire, acest lucru fiind pedepsit de Codul penal.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-03-07

Mai multe imagini:
Sindicaliştii plâng de mila vânătorilor 'uituci”. Liber la boxuri, castete şi bastoane telescopice
zoom
Sindicaliştii plâng de mila vânătorilor 'uituci”. Liber la boxuri, castete şi bastoane telescopice
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine