2019-10-16 20:04

Stewardesele vor avea pensii mai mari decât piloţii

 |  19:32
Stewardesele vor avea pensii mai mari decât piloţii

De ce nu-i sunt recunoscători foştii angajaţi din armatălui Gabriel Oprea, după ce le-au fost diminuate pensiile şi au fost ţinuţi lacozi interminabile? Aceasta pare să fie întrebarea oficialilor MinisteruluiApărării Naţionale. În premieră mondială, generalii din România vor avea pensiimai mici decât cele ale subalternilor, iar stewardesele vor fi retribuite maibine decât piloţii. Reprezentanţii fostelor cadre militare vor reclamaMinisterul Apărării la CEDO. Oficialii MApN recunosc că nu se ştie când vor fiînapoiaţi banii reţinuţi abuziv de la pensionarii militari. Între timp, ministerullui Oprea se mândreşte cu numărul marede pensionari ce aşteaptă pe la ghişee.

Guvernul creeazăconflicte între fostele cadre din armată prin recalcularea pensiilormilitarilor. Astfel, după aplicarea noului sistem de calculare a pensiilor, ungeneral ar urma să primească o pensie mai mică decât cea a altor foştimilitari, mai mici în grad. “Nu este singuraproblemă. Piloţii vor avea pensii mai mici decât stewardesele. Nu existăpractic nici o recalculare. Pentru recalcularea doar a pensiilor angajaţilorMApN ar fi nevoie de 30 de ani şi de 4.000 de operatori, iar pentru a recalculatoate pensiile ar fi nevoie de 30 de ani şi de 8.000 de operatori. Se taie dinpensii ţinându-se cont de salariul mediu pe economie. Nu există nici o regulă. Probabil că se vorcrea şi conflicte… Dar cele mai mari conflicte vor fi între noi şi minister”, ne-a declarat preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizateîn Rezervă şi în Retragere (SCMD), colonelul în retragere Mircea Dogaru. Acestasuţine că foştii angajaţi din armată vor continua să atace MApN în instanţăpentru a stopa recalcularea pensiilor, în caz de insucces, fiind determinaţi săse adreseze şi forurilor internaţionale. “Din ianuarie vomdeclanşa noi procese. Sunt mai multe dosare pe rol. Am făcut cam toate demersurile.Dacă nu ne vom câştiga drepturile, ne vom adresa CEDO şi altor foruri europene.Această măsură luată de Guvern contravine oricăror legi europene sau drepturiale omului. Dacă nu este reînnoită plângerea, orice faptă se prescrie în treiani. Astfel, oamenii ar putea să nu-şi mai primească niciodată banii. Legea lepermite să înapoieze banii opriţi abuziv din pensii, atunci când pot. Nu vaexista însă acest pericol, deoarece vom reînnoi dosarele de câte ori va finevoie”, ne-a mai spus Dogaru.

MApN vrea recunoştinţădin partea pensionarilor

Foştii angajaţi din armată ar trebui să fie recunoscătoare lui GabrielOprea pentru că a dat posibilitatea funcţionarilor de la centrele militareregionale să le diminueze pensiile prin calcule eronate. Aceasta este concluziace reiese din punctul de vedere al Ministerului Apărării Naţionale (MApN),transmis ziarului “Puterea”. “Ministrul apărării naţionale a aprobat Ordinul nr. M.101, prin care sestabilesc responsabilităţi clare structurilor din MApN cu atribuţii în procesulde recalculare a pensiilor militare. Legea nr. 119/2010 nu prevedea atribuţiiîn sarcina instituţiei militare pentru obţinerea datelor, efortul revenindpensionarilor militari. Aceştia ar fi trebuit să se deplaseze la fiecare dinunităţile în care au lucrat de-a lungul carierei militare, pentru a solicitaadeverinţe de venit. Ordinul ministrului apărării naţionale vine în sprijinulpensionarilor, simplificând la maxim acest proces, astfel încât ei să nu mai fiepurtaţi pe drumuri. Întreaga activitate se desfăşoară prin centrele militarezonale, judeţene şi de sector”, ne-au precizat reprezentanţii MApN.

Mai mult, cozile interminabile formate de foştii militari în faţa centrelorregionale sunt, în opinia oficialilor Ministerului Apărării, dovada că oameniiau înţeles importanţa recalculării pensiilor. “Până la această dată, peste 70la sută dintre pensionarii militari aflaţi în plată au completat formularelepentru obţinerea adeverinţelor de venit, necesare recalculării pensiilor,numărul acestora fiind în creştere în ultima perioadă. Circa 20.000 deadeverinţe au sosit deja la Direcţia Financiar-Contabilă pentru recalculare şiemiterea deciziilor. Pensionarii militari au înţeles că recalcularea pensiiloreste în favoarea lor, aşa se explică şi numărul foarte mare de pensionari carese prezintă la centrele militare, la unele dintre acestea creându-se în ultimalună o oarecare aglomeraţie”, mai arată reprezentanţii MApN.

Înapoierea banilorreţinuţi abuziv rămâne un mister

Ministerul Apărării Naţionale recunoaşte că nu se ştie termenul-limităpentru a oferi fostelor cadre militare banii reţinuţi în mod abuziv. “Aşa cum prevede Legea nr. 119/2010, adeverinţele de venit din care lipsescdate vor fi completate provizoriu cu salariul mediu brut pe economie, urmândca, pe măsura identificării documentelor doveditoare, să se completeze şiaceste date, în regim de urgenţă, de către centrele militare, iar pensionariimilitari vor primi drepturile cuvenite, retroactiv, imediat ce sunt procesate noile date. La fel stau lucrurile şipentru cei care s-au prezentat la centrele militare mai târziu, iar timpulrămas la dispoziţie pentru procesarea datelor este foarte scurt. Şi pentru ei,calculul se va face pornind de la salariul mediu brut pe economie, urmând ca,pe măsura procesării datelor, şi aceştia să primească retroactiv drepturilecuvenite”, ne-au mai explicat oficialii MApN.

Cu toate acestea, ministerul de resort asigură că pensiile mai mici de3.000 de lei nu vor fi diminuate.

Mai marii MApN fug de propria lege

Reprezentanţii pensionarilor militari atragatenţia că şi oficialii MApN se feresc de noul sistem de recalculare. “Dacăacest nou sistem este atât de bun, de ce doamna Maria Lupu, şeful DirecţieiFinanciar-Contabile din Ministerul Apărării şi-a depus cererea de retragerepentru a beneficia de legea veche? Ni s-a spus că nu sunt bani. Bani sunt, darpentru panseluţe, borduri suprapuse sau autostrăzi inexistente”, concluzioneazăpreşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, colonelul înrezervă Mircea Dogaru.

Nici bloggerii nu cred în promisiunilereprezentanţilor Ministerului Apărării. “Nimic nu esteneobişnuit în a-ţi apăra şeful! E chiar o obligaţie profesională. Dar de aicipână la a minţi opinia publică privind implicarea lui Oprea în a apărainteresele foştilor pensionari militari e cale lungă. Văd minciunile cu iz dedezinformare făcute de MApN. Şi iată câteva: «Precizăm că la nivelulMinisterului Apărării Naţionale au fost aplicate măsuri excepţionale, astfelîncât procesul obţinerii adverinţelor de venit de către pensionari să fiesimplificat». O glumă bună! În realitate, un fost pensionar militartrebuie să parcurgă cam următorul drum al Golgotei: depăşeşte momentul deumilinţă, merge la centrul militar unde l-a poftit Oprea şi încearcă să ceară oadeverinţă de venituri”,scrie un fost militar pe site-ul infomondo.ro.

Baniise duc odată cu anii de activitate

Unfost cadru militar din Cluj, de exemplu, susţine că i-au fost “şterşi”aproape şapte ani de activitate. Pensionarul a adresat o scrisoare deschisăministrului Oprea, prin care solicită remedierea problemei. “Domnule ministru, sunt un pensionar militar care am activat neîntreruptla Unitatea Militară 01607 din Someşeni - Cluj-Napoca, de unde m-am pensionatîn anul 1985, cu gradul de locotenent-colonel în rezervă, având o vechime de 2ani în viaţa civilă plus 3 ani şcoala militară de transmisiuni, plus 27 de aniofiţer activ. Zileletrecute, mai precis în 4 decembrie 2010, am fost chemat la Centrul MilitarZonal Cluj, pentru a completa o adeverinţă însoţită de o anexă în care era olistă cu 16 perioade totalizând, după cum au socotit cei în drept, un număr de82 de luni (6 ani şi 10 luni) care mi se vor scădea din vechimea în lucru, deoareceîn această perioadă eu nu figurez în activitate”, semenţionează în scrisoarea adresată ministrului apărării. Pensionarul esteconvins că datele nu pot fi corecte, deoarece, în perioadele trecute ca fiindde neactivitate, a fost retribuit ca în orice altă lună de muncă. “Amcerut o copie a anexei să o iau cu mine acasă ca să verific şi eu când am fost«inactiv» şi când am fost «activ» în toţi aceşti 27 de ani de activitatemilitară neîntreruptă ca ofiţer. Studiind acasă această listă cu perioadele de«inactivitate» militară, am descoperit nişte ciudăţenii inexplicabile. Deexemplu, apar perioade inactive de câte o lună, alte perioade de câte două luniconsecutiv, altele cu 3 luni consecutiv, 7 luni, 12 luni şi chiar o perioadă de36 de luni. Adică am trecut în rezervă două sau 7 luni şi m-am înrolat din nouîn armată primind totuşi solda pe perioada de inactivitate. La fel, am întrerupt serviciul militar un an sau 3 anişi am fost apoi reactivat, beneficiind în perioada «lipsă de la apel» de soldamilitară. Cum vă explicaţi, domnule ministru, că în 1985 am primit Decizia depensionare corectă, în care apare activitatea mea în armată fără perioade deîntrerupere, iar acum o să mi se întocmească o altă decizie de pensionare, cu82 de luni lipsă din vechimea de ofiţer activ?”, maiexplică fostul militar în scrisoarea adresată ministrului Oprea.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638952-04-23Parerea ta...

RADU A
21 Dec 2010

Ar trebui sa-i fie clar (dlui de la Cluj) ca interesul conducerii MApN este ca toti pensionarii militari sa aiba perioade lipsa pentru a primi pensii diminuate respectiv calculate la salariul mediu pe economie si atunci "ciupesc" din anii de activitate pentru a motiva o "lipsa de date" ."Cautarea" dureaza si lunile trec cu pensii de civil mediocru, scopul e clar sa se mai adune bani la buget prin orice mijloace nu zicea dl.Basescu ca pic cu pic se aduna?
TULCEANUL
21 Dec 2010

daca steuardesele..... nici un daca. niciodata steuardesele nu vor avea pensii mai mari decat pilotii . voi nu ganditi ? pensia se calculeaza in functie de venitul impozabil. cand venitul steuardesei a fost mai mare decat al pilotului ? la o pensie actuala de 30 mil. dupa recalculare scaderea este de 5 % ( 1,5 mil ). dupa lista cu venituri de la cmj si calculata cu programul care circula pe internet. bafta !
PISTOLARUL
21 Dec 2010

Alo, Tulcea! era o figura de stil. Dar s-ar putea ca de la anul dupa noul sistem unic de pensii sa se rastoarne piramida valorilor, aia care o fi ea. De micsorat pensiile se vor micsora cu toate adeverintele de venit posibile si imposibile. Am fost furati si asta din vina noastra deoarece am permis acest lucru. Trebuia sa ne fi facut tabere de protest in Piata Victoriei si la Cotroceni, M 100 trebuia sa fie sub asediu.
NECULAI
22 Dec 2010

Pentru emiterea unei decizii in condiriile Legii unitare a pensiilor trebuie analizate in paralel veniturile lunare si sporurile pentru conditiile de munca . Daca adunarea datelor pentru Adeverinte s-a putut face cu personal de orice specialitate accesul la dosarele personale e o treaba mai delicata. Vorbind de Adeverinte se cuvine sa multumim militarilor care au participat la culegerea datelor . Au facut ce trebuia si-au bagat p--- in activitatea ordonata .
NECULAI
22 Dec 2010

Nea Puiule cotizam la STEAUA ca sa joci tu fotbal, sa ajungi general , sa te inhaitezi cu Oprea si Ontanu si acum sa-ti bati joc de noi. Stiu ca esti un om religios si tocmai de aceea gandeste-te la consecintele sprijinului pe care il acorzi unor oameni incompetenti
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray