2019-10-15 19:17

Tranzacţii de 700.000 de euro cu terenuri, prin falsificarea de documente. Dosarul fraudelor imobiliare de la Timişoara a ajuns pe masa instanţei

 |  19:16
Tranzacţii de 700.000 de euro cu terenuri, prin falsificarea de documente. Dosarul fraudelor imobiliare de la Timişoara a ajuns pe masa instanţei

Zece persoane au fosttrimise în judecată în dosarul fraudelor imobiliare în urma cărora au fostfalsificate acte pentru terenuri ale Primăriei Timişoara, prejudiciul totaladus municipalităţii şi unei firme private fiind de peste 700.000 de euro.Potrivit unui comunicat de presă transmis ieri de Parchetul de pe lângă Curteade Apel Timişoara, în acest caz au fost trimise în judecată zece persoane.Astfel, au fost trimişi în judecată Ionel Sandner, zis Ionelaş Cârpaci,Francisc Kelemen şi Barabas Pal, aflaţi în stare de arest.

Ionel Sandner este acuzatde asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, fals material în înscrisurioficiale în formă continuată, uz de fals în formă continuată, prezentarea sub oidentitate falsă a unei persoane, falsificarea unor instrumente oficiale(sigilii, ştampile şi parafe), folosirea instrumentelor oficiale falsificate,fals în declaraţii în formă continuată, participaţie improprie la săvârşireainfracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, participaţieimproprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, înşelăciune cuconsecinţe deosebit de grave, tentativă de înşelăciune cu consecinţe deosebitde grave, participaţie improprie la înşelăciune cu consecinţe deosebit degrave. Francisc Kelemen va fi judecat pentru asociere în vederea săvârşirii deinfracţiuni, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată,prezentarea sub o identitate falsă a unei persoane, falsificarea unorinstrumente oficiale (sigilii, ştampile şi parafe), folosirea instrumenteloroficiale falsificate, participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de abuzîn serviciu cu consecinţe deosebit de grave, participaţie improprie lasăvârşirea infracţiunii de fals intelectual, uz de fals în formă continuată,fals în declaraţii în formă continuată. În sarcina lui Barabas Pal, cetăţeanungar, s-a reţinut comiterea infracţiunilor de asociere în vederea săvârşiriide infracţiuni, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată,falsificarea unor instrumente oficiale (sigilii, ştampile şi parafe), folosireainstrumentelor oficiale falsificate, participaţie improprie la săvârşirea infracţiuniide abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, participaţie improprie lasăvârşirea infracţiunii de fals intelectual, uz de fals în forma continuată,fals în declaraţii în formă continuată.

Şmenuri în baza Legii 10

De asemenea, au fosttrimişi în judecată, în stare de libertate, Manuel Comşa - pentru fals materialîn înscrisuri oficiale în formă continuată, uz de fals în formă continuată,participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cuconsecinţe deosebit de grave, participaţie improprie la săvârşirea infracţiuniide fals intelectual, fals în declaraţii în formă continuată, instigare la abuzîn serviciu, Costel Măndoiu, inspector la Direcţia Fiscală a Primăriei Timişoara-, pentru fals în declaraţii în formă continuată, fals intelectual în formăcontinuată, uz de fals în formă continuată şi abuz în serviciu, Petru Turpan,asistent registrator la OCPI Timiş -, pentru neglijenţă în serviciu cuconsecinţe deosebit de grave, Crudu Remus, registrator la OCPI Timiş -, pentruneglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, Sorin Johann Todor,cetăţean german -, pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni,complicitate la fals privind identitatea, participaţie improprie la săvârşireainfracţiunii de fals intelectual, tentativă la înşelăciune cu consecinţedeosebit de grave şi uz de fals în formă continuată, Cristina Vasilescu,consilier juridic în cadrul Primăriei Timişoara, - pentru neglijenţă înserviciu cu consecinţe deosebit de grave, Teodora Noţingher, notar public, -pentru neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.

Potrivit rechizitoriuluiîntocmit de procurori, Ionel Sandner a fost iniţiatorul constituirii uneiasocieri în scopul săvârşirii de infracţiuni, iar apoi ideea a fost comunicatăinculpaţilor Francisc Kelemen, Barabas Pal, Sorin Johann Todor, Manuel Comşa şicetăţeanului ungar B.Z., care au fost de acord cu cele propuse. Astfel, dupăachiziţionarea legală a unei cote părţi din terenul situat în Timişoara, str.Ştefan cel Mare, nr. 53, care fusese obţinut de beneficiarul vânzător ca urmarea unei dispoziţii reale de restituire a terenului, inculpatul Ionel Sandner i-apropus lui Francisc Kelemen să îi procure o dispoziţie de restituire falsă şipentru cele trei terenuri învecinate, situate pe str. Asachi nr. 1, Asachi nr.IA şi Neculce nr. 2. În urma acestei înţelegeri prealabile, inculpatul FranciscKelemen a falsificat dispoziţia de restituire nr. 2456/04.11.2005, după modelulcelei reale, pusă la dispoziţie de inculpatul Ionel Sandner, cât şi documentelecadastrale aferente. Falsificarea s-a realizat prin plăsmuirea în întregime adispoziţiei de restituire şi a documentelor cadastrale, precum şiconfecţionarea unor ştampile ale instituţiilor statului, respectiv PrimăriaTimişoara, OCPI Timiş, a notarului public ungar şi a parafelor cu semnăturilereprezentanţilor acestor instituţii şi aplicarea acestora pe acte. La aceastăactivitate infracţională au participat, conform înţelegerii, şi doi cetăţeniungari, Barabas Pal şi B.Z., în prezent încarcerat în Ungaria, care i-ausprijinit pe Ionel Sandner şi Francisc Kelemen în confecţionarea instrumenteloroficiale false (ştampile, sigilii, parafe) şi în falsificarea celor douăprocuri judiciare, aparent emise în Ungaria. Cele două procuri judiciare aufost falsificate prin plăsmuirea în întregime şi aplicarea ştampilelorcontrafăcute, însă nu prezentau număr de înregistrare, iar în partea superioarăa colţului din stânga purtau stema de pe drapelul militar maghiar, nu stemaUngariei. Procurile judiciare false au fost apoi folosite de inculpaţi învederea întabulării dispoziţiei de restituire şi întocmirii contractelor devânzare-cumpărare.

Reţeaua a apelat lanotarul Noţingher

În sarcina notaruluipublic Teodora Noţingher, s-a reţinut că, prin îndeplinirea defectuoasă aatribuţiilor de serviciu, nu a observat falsurile evidente şi nu a solicitatinculpaţilor să prezinte procesul-verbal de punere în posesie şi dispoziţia derestituire, conform dispoziţiilor legale. Dacă ar fi solicitat aceste acte, arfi putut constata că dispoziţia de restituire este falsă, deoarece pe aceastaera menţionat ca notificator numita C.R., care îşi justifica dreptul, urmare amoştenirii după o succesiune vacantă dezbătută în Ungaria, nu în România şi, înplus, succesiunea vacantă nu putea constitui obiectul retrocedării, conformLegii 10/2001. Totodată, notarul public nu a solicitat inculpaţilor nicicertificatele fiscale obligatorii la autentificarea actelor întocmite, faptdovedit prin aceea că nu le-a putut prezenta la solicitarea organelor deurmărire penală şi nu se regăsesc nici în evidenţele Primăriei Timişoara. Deasemenea, a autentificat contractele de vânzare-cumpărare acceptând o procurăfalsă, cât şi pe inculpatul Barabas Pal, tratând cu superficialitate rolulinterpretului autorizat şi neexplicând mandatarului, inculpatul Barabas Pal,adevăratele raporturi transpuse în acte. După obţinerea celor trei contracte devânzare-cumpărare pentru terenurile amintite, inculpatul Ionel Sandner a vândutaceste terenuri părţii civile SC Italrom Construcţii SRL, inducând-o astfel îneroare cu privire la legalitatea actelor prezentate.

Inculpatul FranciscKelemen, la solicitarea lui Ionel Sandner, a falsificat şi dispoziţia derestituire şi documentaţia aferentă pentru terenul din str. Romulus 42-44.Ambele dispoziţii de restituire falsificate au fost prezentate la Oficiul deCadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş pentru intabulare de inculpatul ManuelComşa, la solicitarea lui Ionel Sandner şi Francisc Kelemen, acesta fiind şiconsilierul juridic al firmelor administrate de inculpatul Francisc Kelemen.Pentru dispoziţia de restituire a celor trei terenuri s-a folosit un formularde cerere listat de pe site-ul OCPI Timiş şi semnat de inculpatul Barabas Pal -cetăţean ungar. Petru Turpan şi Remus Crudu, funcţionari în cadrul OCPI Timiş,au dispus emiterea încheierii de intabulare fără a verifica cele douădispoziţii de restituire. În plus, au acordat mai mult decât s-a solicitat,respectiv au radiat construcţiile demolate, deşi nu existau la dosar acte de laPrimăria Timişoara în acest sens, conform legii 50/1991. Totodată, ladispoziţia de restituire nr. 2447/04.11.2005 nu au comunicat încheierea decarte funciară către Primăria Timişoara pentru a putea fi verificată legalitateaacesteia şi exercitată calea de atac prevăzută de lege. În sarcina CristineiVasilescu, consilier juridic în cadrul Primăriei Timişoara, s-a reţinut că,prin desfăşurarea activităţii de verificare a încheierii de carte funciarăprivind dispoziţia de restituire a celor trei terenuri de pe str. Asachi nr. 1,Asachi nr. 1A şi Neculce nr. 2, cu neglijenţă, nu a sesizat nelegalitateaîncheierii şi nu a formulat calea de atac prevăzută de lege. Inculpatul CostelMăndoiu, inspector în cadrul Direcţiei Fiscale a Primăriei Timişoara, aacceptat o copie de pe o aşa-zisă carte de identitate pe numele Berger Robert,cu rubricaţii incomplete, potrivit legii maghiare, şi a completat, în fals,două declaraţii de impunere pe numele Berger Robert emiţând, cu încălcareaatribuţiilor de serviciu, două certificate fiscale pentru imobilul din str.Romulus 42-44. Ulterior întocmirii actelor false pentru terenul din str.Romulus 42-44, inculpaţii Ionel Sandner şi Sorin Johann Todor au încercat să-lvândă numitului J.T., însă acesta a aflat că dispoziţia de restituire estefalsă şi a denunţat fapta organelor de Poliţie.

Un alt notar a fost scosde sub urmărirea penală

Potrivit sursei citate,prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională desfăşurată de inculpaţi estede aproximativ 718.000 de euro, Primăria Timişoara constituindu-se parte civilăcu suma de 323.126 de euro, iar SC Italrom Construcţii SRL - cu suma de 215.000de euro. Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penalăa notarului public Safta Criste pentru neglijenţă în serviciu şi a învinuiteiI.M., pentru fals în declaraţii, şi s-a aplicat faţă de fiecare învinuită oamendă administrativă în cuantum de 1.000 de lei. Activitatea de urmărirepenală a fost efectuată în colaborare cu lucrători din cadrul DGA - ServiciulJudeţean Timiş, cărora li s-a delegat efectuarea unor activităţi de urmărirepenală specifice. Dosarul va intra pe rolul Curţii de Apel Timişoara.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638946-03-12

Mai multe imagini:
Tranzacţii de 700.000 de euro cu terenuri, prin falsificarea de documente. Dosarul fraudelor imobiliare de la Timişoara a ajuns pe masa instanţei
zoom
Tranzacţii de 700.000 de euro cu terenuri, prin falsificarea de documente. Dosarul fraudelor imobiliare de la Timişoara a ajuns pe masa instanţei
zoom
Tranzacţii de 700.000 de euro cu terenuri, prin falsificarea de documente. Dosarul fraudelor imobiliare de la Timişoara a ajuns pe masa instanţei
zoom

Tranzacţii de 700.000 de euro cu terenuri, prin falsificarea de documente. Dosarul fraudelor imobiliare de la Timişoara a ajuns pe masa instanţei
zoom
Parerea ta...

GHITA
28 Oct 2010

ancheta cu vanzarea terenurilor si imobilelor din cluj si oradea ,de catre fostul director de la DRUMURI s-a oprit. ERA PE MASA DNA-ORADEA. PRECIS SE PREGATESTE UN NUP....
DETECTIV
28 Oct 2010

POATE LEGILE PROPRIETATII CE AU TERMEN DE LA CEDO 18 LUNI...SA PREVADA DESPAGUBIRI PENTRU PAGUBITI LA JUSTA VALOARE....DE ACEASTA DEBANDADA SA PLATEASCA CEI CE NU SUNT IN STARE SA PROTEJEZE RESPECTAREA CONSTITUTIEI !
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray