2020-02-28 14:59

Achiziţiile din proiectele finanţate cu fonduri UE vor fi verificate indiferent de valoare

 |  15:54
Achiziţiile din proiectele finanţate cu fonduri UE vor fi verificate indiferent de valoare

Achiziţiile realizate în cadrul proiectelor finanţate din fondurieuropene nerambursabile vor fi verificate de Unitatea pentru Coordonarea şiVerificarea Achiziţiilor Publice indiferent de valoarea estimată şi de modul deatribuire, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de MFP.

"Aceastămodificare se impune de urgenţă, cu atât mai mult cu cât funcţia de verificareprocedurală are rol preventiv, permiţând autorităţilor contractante remediereaîn timp real a neconformităţilor constatate de observatorii UCVAP prinaplicarea recomandărilor acestora" se arată în nota de fundamentare aproiectului de ordonanţă.

Pentruîntărirea sistemului achiziţiilor publice, UCVAP va încheia protocoale cuautorităţile şi instituţiile publice implicate: Autoritatea Naţională pentruReglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, operatorul Sistemuluielectronic de achiziţii publice, Consiliul Naţional de soluţionare acontestaţiilor, autorităţile de management, cu alte structuri de control şiinstituţii publice.

Înprezent, UCVAP verifică aspectele procedurale pentru procedurile de atribuirefinanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri europene nerambursabile, prinselecţie, numai dintre acelea pentru care valoarea estimată depăşeşte 100.000de euro la contractele de furnizare, 125.000 de euro la contractele de serviciişi 1.000.000 de euro la contractele de lucrări.

Atribuţiilede verificare ale UCVAP la nivel teritorial vor fi asigurate prin structurispecializate în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice, respectivcompartimente de verificare a achiziţiilor publice. Funcţionarii publici dincadrul acestor structuri se numesc observatori.

PersonalulUCVAP va beneficia de salarii de bază majorate cu până la 75% în funcţie deîndeplinirea criteriilor stabilite prin Hotărârea Guvernului 595/2009, peacelaşi sistem cu personalul celorlalte structuri care sunt implicate înabsorbţia de fonduri UE. Comisia Europeană şi-a exprimat disponibilitatea de adeconta sumele aferente remuneraţiei suplimentar acordată personalului UCVAP,adică a majorării salariale de până la 75%.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-08-20Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine