2020-02-17 15:52

Cine trage sforile în afacerea multiplexelor?

 |  17:41
Cine trage sforile în afacerea multiplexelor?

În AutoritateaNaţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) se duc, înaceste zile, adevărate lupte de culise pentru atribuirea primelor două licenţede televiziune digitală (multiplexe). Surse avizate ne-au declarat că existădeja favoriţi la câştigarea licitaţiei, cunoscuţi atât la nivelul ANCOM, respectival şefului acestei instituţii, Cătălin Marinescu, cât şi la vârful MinisteruluiComunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (MCTI).

Este vorba despre o asociere între Romtelecomşi compania austriacă Österreichische Rundfunksender GmbH&Co KG, asocierede care preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu, n-ar fi tocmai străin, având învedere că acesta a fost angajat în urmă cu câţiva ani la Romtelecom Slobozia şi,ulterior, în sediul central din Bucureşti al operatorului de telefonie, de undeîn 2005 a fost promovat politic pe filiera PDL. Miza afacerii este uriaşă, dacăse ia în calcul numai şi faptul căminimum 2.000 de sate care nu au televiziune prin cablu vor trece, din2012, de la sistemul analogic de televiziune la cel digital. “Ţinta” oreprezintă circa 2 milioane de gospodării care, odată cu trecerea lateleviziunea digitală, vor achiziţiona set-top-uri, acele cutii de conversiepentru semnalul digital. Chiar dacă o astfel de cutie, care costă în mod normalcirca 100 de lei, ar fi vândută cu 50 de lei, cine le va vinde va face oafacere grasă. Iar acesta este doar un aspect al afacerii.

ANCOM a amânat depunereaofertelor pentru multiplexe

Săptămâna trecută, ANCOM aprelungit cu două săptămâni, de pe 31 august pe 17 septembrie, termenul dedepunere a ofertelor din partea celor şapte companii interesate de operareaprimelor două multiplexe. ANCOM şi-a motivat decizia prin aceea că majoritateafirmelor care au cumpărat caietele de sarcini au cerut o amânare, pentru a-şiputea fundamenta mai bine ofertele. Potrivit noului grafic, câştigătorii vor fistabiliţi la data de 18 octombrie pentru primul multiplex şi la 28 octombriepentru cel de-al doilea. În perioada 2-9 iulie, şapte firme, respectiv RCS&RDS,Romtelecom, TDF SAS, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (SNR), Media Sat,Österreichische Rundfunksender GmbH&Co KG şi General Satellite Sofia auachiziţionat caietul de sarcini pentru licitaţie.

SNR vine la licitaţie, apoi Guvernul decidesă-i atribuie direct o licenţă

Recent, MCSI a elaborat un proiect de hotărârede guvern prin care una dintre licenţele pentru tranziţia la televiziuneadigitală terestră să fie atribuită direct Societăţii Naţionale deRadiocomunicaţii (SNR), până cel mai târziu la 1 august, pentru suma de 1milion de euro. Licenţa nu a fost însă atribuită, din cauza opoziţieiConsiliului Naţional al Audiovizualului (CNA). Proiectul, care modifica HG 464/2010 privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistemdigital terestru de televiziune şi Strategia privind tranziţia de lateleviziunea analogică terestră la cea digitală tereastră, a fost respinssăptămâna trecută de CNA, instituţie care nu poate da, însă, conform legii,decât un aviz consultativ în acest caz, întrucât licitaţia se referă la aspectepur tehnice, nu la programe audiovizuale. Poziţia CNA în acest caz naştesuspiciuni legate de faptul că instituţia n-ar fi străină de unele jocuripolitice în spatele cărora s-ar afla competitorii direcţi ai SNR în aceastăafacere, respectiv firmele străine care au depus oferte pentru achiziţionareacelor două licenţe şi care nu au nici un interes ca SNR să fie favorizată învreun fel.

Potrivit proiectului de HG, stabilireacâştigătorilor procedurilor de selecţie se va face "cel mai târziu până ladata de 15 octombrie 2010, pentru două licenţe de utilizare a frecvenţelorradio în sistem digital terestru acordate prin proceduri de selecţiecomparative distincte" şi "cel mai târziu până la 01.08.2010, olicenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru va fiatribuită SNR".

Proiectul precizează că "pentrufinalizarea procesului de tranziţie la termenul asumat şi notificat la nivelulComisiei Europene, al treilea multiplex digital naţional, bazat pe frecvenţeleutilizate în prezent în reţeaua postului public TVR 2, va fi atribuit SNR pânăla data de 01.08.2010, cu plata unei taxe de licenţă în valoare de 1.000.000 deeuro (...) cu obligaţia ca acesta să retransmită programele publice naţionalede televiziune transmise în sistem analogic, pe cale radio terestră, precum şiposturile private de televiziune, potrivit criteriilor şi modalităţilorstabilite de CNA". Documentul menţionează că "restul de 3 multiplexevor avea posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie aposturilor de televiziune după data de 01.01.2012".

SNR ar fi trebuit să primească licenţa încădin 2009

Potrivit specialiştilor din domeniulcomunicaţiilor, decizia Guvernului de atribuire către SNR a acestei licenţe -justă, de altfel - trebuia luată încă din 2009. Aceasta întrucât prin însăşinatura obiectului de activitate, precizat prin lege, SNR trebuie să transporteşi să difuzeze cu mijloace radio programele naţionale de radio şi televiziune“ca servicii de interes public naţional”.

În plus, decizia ar fi fost în măsură săasigure libera concurenţă în domeniu şi să protejeze imaginea României înstrăinătate, având în vedere că multe firme străine sunt interesate acum în moddirect de obţinerea licenţelor. În schimb, MCTI, întâi a anunţat organizarealicitaţiei pentru atribuirea a două multiplexe - la care SNR s-a înscris -, apoia decis să-i atribuie direct o licenţă, pentru 1 milion de euro.

Surse avizate afirmă că strategia deatribuire a multiplexelor trebuia întocmită din start cu prevederea potrivitcăreia SNR va beneficia de minimum o licenţă prin atribuire directă. De altfel,ministrul comunicaţiilor, Gabriel Sandu, a fost informat încă de anul trecut decătre fostul şef al SNR, Gabriel Grecu, de faptul că SNR ar trebui să i seatribuie minimum două licenţe de televiziune digitală, precum şi condiţiile încare se poate face acest lucru. Măsura este vitală pentru supravieţuirea SNR,societate în care statul a investit pentru dotări şi achiziţii numai din anul2006 şi până acum circa 330 milioane de dolari, bani obţinuţi din creditescadente până în 2018.

Guvernul cunoaşte în amănunt situaţia, astfelcă a aprobat pe 5 mai 2010 programul de modernizare, reorganizare şi reducere acheltuielilor SNR. Programul se bazează pe faptul că societatea a avut pierderiînsemnate în ultimii doi ani, pe fondul creşterii cheltuielilor operaţionale,dar mai ales a celor financiare, din cauza diferenţelor de curs valutar înrambursarea creditelor substanţiale pentru investiţii/dezvoltare, precum şi acelor datorate angajării unor linii de credit. “Mai mult, această performanţă financiarăscăzută s-a transformat spre sfârşitul anului 2009 într-o criză de lichidităţi -soldul de flux de numerar şi operaţional şi investiţional la nivelul luniidecembrie 2009 fiind negativ -, conducând astfel la nevoia angajării unor liniide credit în valoare totală de 22.000 de lei pentru acoperirea acestei lipse delichidităţi”, se arată în HG 456/2010. Documentul specifică faptul căveniturile SNR nu au cum să crească pe o piaţă monopolistă, acestea fiindconstante, obţinute de la doi clienţi captivi: Societatea Română deRadiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune. De altfel, statul nu-şipoate recupera investiţiile făcute la SNR decât din tarife şi nu din alteservicii pe care le oferă societatea, şi care îi asigură maximum 20% dinveniturile de exploatare. În acest context, SNR nu poate fi privatizată, întrucâtvaloarea sa de piaţă scade anual. În plus, sunt lezate şi interesele statului,al cărui patrimoniu SNR îl administrează.

Mai mult, sursele citate susţin că MCTI, încalitate de autoritate a statului în domeniul comunicaţiilor, ar fi trebuit să desemnezeSNR, prin Legea Audiovizualului, ca furnizor de servicii de televiziunedigitală, în mod direct, pentru cel puţin două multiplexe, astfel ca statulromân să-şi justifice investiţiile de peste 500 milioane de euro făcute până înprezent în modernizări şi echipamente.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-04-03

Mai multe imagini:
Cine trage sforile în afacerea multiplexelor?
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine