2019-10-23 21:28

Curtea de Justiţie a UE a dat verdictul: Taxa de poluare încalcă legislaţia europeană

 |  19:19
Curtea de Justiţie a UE a dat verdictul: Taxa de poluare încalcă legislaţia europeană

Taxa depoluare care trebuie achitată la prima înmatriculare în România aautovehiculelor second-hand cumpărate din alte state membre are ca efectdescurajarea importului în România de maşini second-hand cumpărate din altestate membre, potrivit deciziei Curţii de Justiţie a UE. Curtea a constatat că"regimul de impozitare instituit prin reglementarea română nu face vreodeosebire nici între vehicule în funcţie de provenienţa lor, nici întreproprietarii acestor vehicule, în funcţie de cetăţenia sau naţionalitatealor". Astfel, taxa este datorată independent de cetăţenia saunaţionalitatea proprietarului vehiculului, de statul membru în care acestvehicul a fost produs şi de faptul că vehiculul a fost cumpărat de pe piaţanaţională sau importat. Cu toate acestea, chiar dacă nu sunt întrunitecondiţiile unei discriminări directe, un impozit intern poate fi indirectdiscriminatoriu din cauza efectelor sale, potrivit CJUE.

Totodată,pentru a verifica dacă taxa creează o discriminare indirectă întreautovehiculele de ocazie importate şi cele de ocazie similare prezente deja peteritoriul naţional, Curtea examinează în primul rând dacă această taxă esteneutră faţă de concurenţa dintre vehiculele de ocazie importate şi vehiculelede ocazie similare, înmatriculate anterior pe teritoriul naţional şi supuse, cuocazia acelei înmatriculări, taxei în cauză. În al doilea rând, Curteaexaminează neutralitatea acestei taxe între vehiculele de ocazie importate şivehiculele de ocazie similare care au fost deja înmatriculate pe teritoriulnaţional înainte de intrarea în vigoare a taxei, respectiv la 1 iulie 2008.

Curtea a constatatcă reglementarea română are ca efect faptul că "vehiculele de ocazieimportate şi caracterizate printr-o vechime şi o uzură importante sunt supuse –în pofida aplicării unei reduceri substanţiale a valorii taxei care ţine seamade deprecierea lor – unei taxe care se poate apropia de 30 % din valoarea lorde piaţă, în timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe piaţa naţională avehiculelor de ocazie nu sunt în nici un fel grevate de o astfel de sarcinăfiscală". În aceste condiţii,reglementarea respectivă are ca efect descurajarea importului şi punerii încirculaţie în România a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre.Or, chiar dacă dreptul Uniunii nu împiedică statele membre să introducăimpozite noi, acesta obligă fiecare stat membru să aleagă taxele aplicateautovehiculelor şi să le stabilească regimul astfel încât acestea să nu aibă caefect favorizarea vânzării vehiculelor de ocazie naţionale şi descurajarea, înacest mod, a importului de vehicule de ocazie similare.

Înconsecinţă, Curtea apreciază că dreptul Uniunii se opune ca un stat membru săinstituie o taxă de poluare aplicatăautovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacăregimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punereaîn circulaţie, în statul membru menţionat, a unor vehicule de ocazie cumpărate dinalte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazieavând aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională.

Taxa de poluare instituită prin reglementarearomână este contrară dreptului Uniunii, iar efectul său este să descurajezeimportul şi punerea în circulaţie a vehiculelor de ocazie cumpărate în altestate membre, a decis Curtea de Justiţie al UE.

Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 639243-06-08Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray