2020-08-12 16:22

MFP: Statul nu cunoaşte ce patrimoniu public deţine şi valoarea acestuia

 |  17:36
MFP: Statul nu cunoaşte ce patrimoniu public deţine şi valoarea acestuia

Statulnu cunoaşte situaţia reală a patrimoniul şi valoarea acestuia, actualizareainventarului centralizat al bunurilor din domeniul public făcându-se cu oîntârziere şi de 3-8 ani, arată Ministerul Finanţelor Publice(MFP), carepropune modificarea legislaţiei şi sancţionarea autorităţilor responsabile. Finanţelearată în nota de fundamentare a unui proiect de hotărâre de guvern că în urmaactelor normative emise în al doilea trimestru din acest an nu s-a realizatnicio actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publical statului. În afară de faptul că statul nu cunoaşte care este valoarea la zia patrimoniului, Finanţele reclamă cazuri flagrante, dând ca exemplu înscriereaîn inventar a unor bunuri care au fost retrocedate, sau regăsirea în patrimoniua unor bunuri care nu se încadrează în categoria domeniului public. "Totodată,datorită neactualizării inventarului bunurilor din domeniul public al statuluide către ordonatorii principali, aceştia nu au putut accesa fondurieuropene", se mai spune în nota de fundamentare, citată de Mediafax. Potrivitproiectului de HG, cea mai mare sancţiune, de 50.000 de lei (aproape 12.000 deeuro) va fi aplicată pentru darea în folosinţă gratuită, sau închirierea, fărărespectarea procedurilor prevăzute de actele normative în vigoare, saunerespectarea destinaţiei pentru care au fost date în administrare bunurile dindomeniul public al statului. Amenda se aplică pentru fiecare bun în parte. MFPpropune ca modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publicelocale să se realizeze prin Ministerul Administraţiei şi Internelor. Deasemenea, în proiectul de HG se menţionează că operarea modificărilor îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se faceprin sistemul securizat al Ministerului Finanţelor de către ordonatoriiprincipali, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actelornormative, prin personal de specialitate agreat de MFP.Nerespectarea acesutuitermen constituie contravenţie iar personalul responsabil va fi amendat cu 25de lei pentru fiecare zi de întârziere. "Anual, până în data de 15 martie,ordonatorii principali, vor supune spre adoptare actele normative de modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflatîn administrarea acestora sau a instituţiilor publice şi a regiilor autonomeaflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora precum şi înadministrarea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare aconstatării unor diferenţe cu ocazia inventarierilor anuale efectuate", semai spune în proiectul de act normativ. În acest caz sancţiunile sunt mai mariîn cazul nerespectării termenelor, respectiv 50 de lei pentru fiecare zi deîntârziere. De la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial,autorităţile vor avea a dispoziţie 45 de zile pentru a efectua toatemodificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public alstatului. Orice întârziere faţă de termenul stabilit pentru această etapă detranziţie va fi penalizată cu amendă de 500 lei pentru fiecare zi deîntârziere.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638948-07-27Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz