2020-03-30 16:58

Oamenii lui Oprescu. ALPAB, amendată pentru achiziţii publice ilegale

 |  19:18
Oamenii lui Oprescu. ALPAB, amendată pentru achiziţii publice ilegale

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti a fost amendată cu200.000 de lei, maximul posibil, de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea AchiziţiilorPublice (ANRMAP) pentru nerespectarea regulilor privind achiziţia delucrări în cazul ceasurilor stradale şi de servicii de igienizare pentruştranduri şi fântâna Senatului.

ANRMAP a constatat mai multe încălcări ale legislaţieiachiziţiilor publiceîn urma unei proceduri de supraveghereefectuate în lunile martie şiaprilie a.c. Au fost verificate 77 decontracte atribuite prin procedura de achiziţie directă şi 6 contracteatribuite prin procedura de cerere de oferte.

ANRMAPa constatat că Administraţia Lacuri,Parcuri şi Agrement Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, aatribuit unor operatori economici contracte de achiziţie publică în mod direct, divizând contractele deachiziţie publică în mai multe contracte distincte. “Acestea au valorimai mici faţă de pragul de 15.000 de euro, în scopul de a evita aplicareaprevederilor OUG nr. 34/2006. Autoritatea a atribuit, în fiecare caz,contractante distincte, în aceeaşi zi, având obiectiv identic. Mai exact, ALPABnu a respectat prevederile art.23 din OUG nr. 34/2006 în ceea ce priveşteatribuirea contractele de achiziţie publică pentru executarea de lucrări laobiectivul Fântâna Senat (valoarea cumulată a contractelor atribuite distinct,43.707,08 euro), lucrări reabilitare spaţiu verde şi lucrări de gazonare laobiectivul ştrand Dâmboviţa (valoarea cumulată a contractelor atribuitedistinct, pentru fiecare caz, 41.878,95 euro şi, respectiv, 28.752,75 euro),lucrări de reabilitare spaţiu verde la obiectivul Parcul Carol (valoareacumulată a contractelor atribuite distinct, 150.705,73 euro), reabilitarespaţiu verde la obiectivul Parc Herăstrău (valoarea cumulată a contracteloratribuite distinct, 164.249,26 euro), lucrări de reabilitare spaţiu verde laobiectivul Parc Tineretului (valoarea cumulată a contractelor atribuitedistinct, 108.401,78 euro, lucrări referitoare la reparaţii acoperişuri, pentruacelaşi obiectiv, respective SUT Toboc (valoarea cumulată a contracteloratribuite distinct, 58.822,99euro)”,informează ANRMAP.

Legea,încălcată şi la achiziţia de plante ornamentale

Totodată,Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, condusă de Radu Popa (foto), a încălcat legea şi în cazulachiziţionării de material dendrologic, respectiv de conifere (valoareacumulată a contractelor atribuite distinct, 29.632 de euro), precum şi în cazulatribuirii contractului de „prestare de servicii de dezinsecţie” şi alcontractului de „prestare de servicii de dezinfecţie” pentru ştrandurileDâmboviţa, Berceni, Baia Giuleşti şi Baia Griviţa (valoarea cumulată acontractelor, 29.075,12 euro).

ANRMAP aconstatat, totodată, că ALPAB a contractat de la firma Soluţii UrbaneBucureşti, în schimbul a 726.605 de euro, lucrări de reparaţie, recondiţionareşi punere în funcţiune a mai multor ceasuri stradale, dar contractantul afurnizat benficiarului două ceasuri şi nu lucrări de reparaţie, conformcaietului de sarcini. ANRMAP a constatat totodată că ALPAB a restricţionat înacest caz concurenţa prin criteriile de calificare şi de selecţie, precum şiprin solicitarea ca ofertanţii să aibă o cifră de afaceri de trei ori mai maredecât valoarea contractului.

Aceleaşinereguli privind procedura de achiziţie au fost constatate de ANRMAP şi laachiziţia de către ALPAB a unor lucrări de reparaţie, recondiţionare, înlocuireşi punere în funcţiune a unor fântâni arteziene. Contractul, în valoare de723.389 euro, a fost atribuit şi în acest caz firmei Soluţii Urbane.

Înacelaşi context, au fost constate nereguli la următoarele obiective: „lucrăride reabilitare locuinţe sociale pentru persoanele fără domiciliu”, „lucrări dereabilitare spaţii de joacă - Parc Carol”, „lucrări de reabilitare spaţii dejoacă - Herăstrău” precum şi „lucrări generale de întreţinere Sat şi ClubFrancez”.

Deasemenea, ALPAB a încălcat OUG 34/2006 deoarece a întocmit dosare incomplete pentru contractul “Executarealucrărilor de reabilitare locuinţe sociale pentru persoanele fără domiciliu”,precum şi pentru contractul “Lucrări de reparaţie, recondiţionare, înlocuire şipunere în funcţiune a unor fântâni arteziene din Municipiul Bucureşti”.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638935-12-28Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine