2019-08-20 17:15

Raport. Perspective incerte în 2011 pentru firmele din sectoarele bancar şi financiar

 |  17:14
Raport. Perspective incerte în 2011 pentru firmele din sectoarele bancar şi financiar

Băncile şi SIF-urile au perspective incerte în 2011, în condiţiile în careîn România procesul de revenire a economiei este lent, din cauza unei inflaţiiridicate şi a unui consum redus şi având în vedere că exporturile rămân motorulcreşterii economice pentru perioada imediat următoare, potrivit raportuluirealizat de Departamentul de analiză al SSIF Tradeville SA, lider în onlinetrading.

„Companiile analizate sunt conservatoare în previziunile realizate pentruanul în curs, cele mai multe optând mai degrabă pentru o tendinţă destabilizare a indicatorilor decât pentru una de creştere. Pentru anul 2011,imaginea de ansamblu, atât pentru economia României, cât şi pentru cea mondială,rămâne marcată de incertitudini”, cosideră analistul Tradeville, Magda Sirghe,autoarea raportului de analiză.

Sectorul bancar

În contextul continuării contracţiei economiei româneşti cu 1,3%, anul 2010s-a caracterizat prin reducerea, şi mai mare, a volumului operaţiunilor şi, înspecial, a creditelor, prin creşterea participării la finanţarea sectoruluipublic, prin continuarea scăderii calităţii activelor, concretizată în creşterisemnificative ale provizioanelor şi ale creditelor neperformante, princontinuarea armonizării reglementărilor legale emise de Fondul de Garantare aDepozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) cu reglementările europene.

Măsurile de austeritate adoptate de Guvern la jumătatea anului 2010,respectiv creşterea TVA cu 5 puncte procentuale, reducerile salariale cu pânăla 25%, precum şi confuzia legată de adoptarea Ordonanţei 50/2010, au influenţatactivitatea de creditare, care a stagnat. În acest context, pierderea netătotală în sistemul bancar a ajuns la 304 milioane de lei, anul 2010dovedindu-se, la nivel agregat pentru băncile din România, cel mai dificil dedupă 1999. Între băncile listate la BVB, numai Banca Comercială Carpatica (BCC)a încheiat anul 2010 pe pierdere, aceasta fiind motivată de către acţionarulprincipal al emitentului prin imposibilitatea băncii de a transfera crediteleneperformante către alte entităţi din grup.

Activitatea BRD, cea mai mare bancă locală listată la Bursă, s-a situat încursul anului 2010 la un nivel satisfăcător, chiar dacă mediul economic a fostunul nefavorabil. În ceea ce priveşte nivelul creditelor neperformante, cu opondere de 9,1% în total credite, BRD se situează sub media sistemului bancar(11,85%), deşi costul net al riscului de credit a crescut cu 52%, la 1,554 milioanede lei.

„Acesta a afectat atât rezultatul net, cât şi rentabilitatea capitalurilorproprii, care a scăzut de la 19,4 la 11,6%. Baza de clienţi a rămas robustă, înciuda diminuării uşoare a numărului de clienţi urmare a eliminării celorinactivi şi încetinirii ritmului de achiziţie a unora noi. Banca a menţinut ostructură echilibrată a resurselor şi plasamentelor, chiar şi în condiţiile încare piaţa românească nu a oferit posibilităţi de finanţare pe termen mediu şilung. Printr-o politică flexibilă de dobânzi, banca şi-a consolidat relaţiilecu deponenţii, oferind dobânzi atractive la produsele de economisire din ce înce mai diversificate. Managementul băncii se aşteaptă la o evoluţie stabilă sauîn uşoară creştere a principalilor indicatori în 2011”, a explicat în raportMagda Sirghe.

Între obiectivele calitative realizate de Banca Transilvania în 2010, senumără optimizarea costurilor operaţionale şi îmbunătăţirea performanţelor(îmbunătăţirea raportului cost/venit de la 55 la 48%), creşterea într-un ritm echilibratşi disciplinat a portofoliului de credite, menţinerea creditelor neperformantela nivel redus, urmărirea calităţii portofoliului de credite prin implementareaunor politici de creditare performante şi menţinerea indicatorilor de prudenţialitateîn limite de stabilitate.

Sectorul financiar

SIF-urile au traversat un an mai puţin favorabil decât 2009, performanţelefiind negative pentru toate cele cinci societăţi de investiţii financiare lanivelul profitului net, cea mai mare scădere consemnându-se în cazul SIFOltenia (SIF5). În ceea ce priveşte evoluţia valorii activului net unitar,performanţele au fost de asemenea negative, cu cea mai însemnată diminuare aparţinândportofoliului SIF Banat-Crişana (SIF1).

„Pentru anul acesta, SIF-urile au elaborat strategii investiţionalemultianuale de creştere şi de restructurare, parte din acestea fiind comune.Între strategiile de creştere se remarcă valorificarea oportunităţilor pieţei şicreşterea performanţei portofoliului, crearea şi consolidarea parteneriatelorîn afaceri şi investiţionale, deschiderea atât către piaţa românească, dar şi cătrecea străină, orientarea către investiţii de tip deschis în proporţie de 80-90%din total activ, dezvoltarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de analizăşi evaluare a investiţiilor”, a adăugat Magda Sirghe.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 639250-03-20Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray