2020-06-06 12:04

SNR face concedieri colective, sfidând o hotărâre a Guvernului

 |  18:32
SNR face concedieri colective, sfidând o hotărâre a Guvernului

Sute de salariaţi ai Societăţii Naţionale deRadiocomunicaţii (SNR) aşteaptă cu îngrijorare următoarea şedinţă aConsiliului de Administraţie (CA) pentrua vedea dacă rămân sau nu fără slujbă. Aceasta întrucât în cadrul şedinţei vafi supus aprobării Planul de restructurare a SNR, care implică şi măsuraconcedierii colective a 759 de angajaţi. Managementul SNR speră săeconomisească, astfel, 12.256,29 mii lei, respectiv 9,42% din cheltuielile depersonal. Planul de disponibilizăritrebuia pus deja în practică, dar a fost amânat din cauza remanieriiguvernamentale şi, implicit, a schimbării ministrului comunicaţiilor, GabrielSandu, cu Valerian Vreme.

Ceea ce a pierdut din vedere directorul general al SNR,Dan Marius Popenţiu, cu acordul căruia s-a iniţiat planul de concediericolective, este că Guvernul a aprobat, în 18 august a.c., Hotărârea nr. 879privind bugetul de venituri şi cheltuieli al SNR, rectificat, care nu prevederestructurări de personal în acest an. În actul normativ se stipulează clar cănu există fonduri aferente unor plăţi compensatorii pentru disponibilizaţi, iarnumărul de personal al SNR este neschimbat, respective 1.936 de persoane.

Aprobarea HG 879 nu aîmpiedicat actuala conducere a SNR să introducă pe ordinea de zi a viitoareişedinţe a CA documentaţia privind restructurarea, reorganizarea şi eficientizareaSNR, care implică planul de diponibilizări colective. Astfel,bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al SNR pe anul 2010, care stă labaza întregii strategii de restructurare a societăţii, prevede negru pe albcă vor fi disponibilizate 759 depersoane în perioada imediat următoare. Pentru a-şi pune în practică planurile,conducerea SNR a angajat Cabinetul de Avocatură „MihaiMustăciosu” pentru servicii de asistenţăjuridică în vederea implementării măsurilor stabilite în panul de concedierecolectivă.

Ce prevede planul de disponibilizări

Potrivit strategiei de disponilizări întocmite deconducerea SNR, ce va fi aprobată în şedinţa CA, a fost făcută “analizamanagementului societăţii privind posturile existente, posturile care se reduc,numărul salariaţilor care se relocă (redistribuie) şi numărul salariaţilorpropuşi a fi concediaţi. Numărul total al posturilor şi salariaţilor afectaţide măsurile de restructurare şi reducere este prevăzut pe fiecare loc de muncădin cele cinci entităţi organizatorice ale societăţii, respectiv sediul centralşi cele patru Direcţii Radiocomunicaţii”.

Potrivit documentului ce va fi supus aprobării CA,salariaţii SNR vor fi obligaţi să declare pe propria răspundere dacă sunt saunu sub incidenţa unuia dintre criteriile de protecţie prevăzute de ContractulColectiv de Muncă, Codul Muncii şi Contractul Colectiv de Muncă la nivelnaţional şi să facă precizările cuvenite, urmând ca pe această bază să fiedefinitivate listele cu salariaţi ce urmează a fi concediaţi”. Listelerespective vor fi transmise sindicatelor, pentru un punct de vedere, iar apoi vorfi definitivate anexele la planul de concediere. “Documentul, împreună cuOrganigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare vorfi supuse aprobării CA într-o viitoare şedinţă”, se arată în Nota de prezentarece va fi dezbătută în CA.

Restructurarea SNR, un mare plan de centralizare

Potrivit documentului citat, conducerea SNR are în vederemai multe modificări organizatorice, care vizează, în principal, desfiinţareaDirecţiilor Radiocomunicaţii şi înlocuirea acestora cu patru UnităţiOperaţionale Tehnice care vor gestiona doar activităţile şi locurile de muncă cuprofil tehnico-operativ. Acest lucru înseamnă că SNR nu va mai avea sucursaleteritoriale (respectiv cele de la Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara),Unităţile Operaţionale Tehnice neavând personalitate juridică. Potrivitiniţiatorilor acestei strategii, se va asigura, astfel, o conducere unitară pentrucomponentele de Broadcasting, Reţelele de Acces şi pentru sistemele de Reţelede comunicaţii, eliminându-se astfel ”paralelismele şi contradicţiilemanifestate prin evidenţierea tendinţelor de supra sau subevaluare careconstituiau frâne în dezvoltarea societăţii”, se arată în nota de prezentare.Cele patru Unităţi Operaţionale Tehnice vor fi subordonate directoruluiexecutiv tehnic al SNR. Totodată, toate compartimentele financiar-contabile şicomerciale din Direcţiile Radiocomunicaţii, precum şi cele corespondentecompartimentelor din subordinea directorului general au fost desfiinţate, iaratribuţiile şi personalul aferent au fost transferate în structura şicomponenţa exclusivă a structurilor centrale.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-08-01Parerea ta...

CPN9000
14 Sep 2010

Bine ar fi sa fie disponibilizati sau trimisi la munca cei care o ad aiurea prin birouri si nu produc nimic...sau cei care au tot venit cu valul politic si uita sa mai si plece
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine