2020-07-08 02:44

Profeţia incredibilă, dar ignorată, a lui Ioan de la Ierusalim

 |  13:03
Profeţia incredibilă, dar ignorată, a lui Ioan de la Ierusalim

Haosul și agitația incredibilă care a pus stăpânire în ultimii ani asupra statelor europene, și nu numai, era greu de imaginat și înțeles în 1990.

Însă, au existat și există o mulțime de documente și mărturii scrise care au anticipat cu exactitate, în urmă cu sute de ani, ceea ce se întâmplă în zilele noastre, dar și ce va fi peste 1.000 de ani. Dar, numai după ce evenimentele anticipate s-au petrecut, unii și-au adus aminte de profețiile de acum sute de ani. Una dintre cele mai cutremurătoare profeții, care s-a adevenit pas cu pas, este cea din 1099, a cavalerului templier Ioan de Vezelay, cunoscut şi sub numele de Ioan de la Ierusalim. Profeția acestuia descrie cu lux de amănunte istoria lumii până în anul 3.000, și incredibil este faptul că ceea ce a descris până în anul 2.000 s-a cam adeverit. El spunea atunci, în anul 1099, adică în urmă cu 921 de ani: „Văd şi ştiu. Ochii mei citesc in adâncurile cerului întâmplările viitoare şi eu trec dintr-un singur pas pragul Timpului. O mână mă conduce spre ceea ce voi nici nu vedeţi şi nici nu ştiti. Peste o mie de ani, Ierusalimul nu va mai fi oraşul lui Christos. Creştinii veniţi în pelerinaj de departe nu vor mai putea intra după voia lor acolo unde ei aveau dreptul să intre, în locurile care sunt leagănul credinţei lor. Creştinii nu vor mai îndrăzni să se apropie de Sfântul Mormânt şi de relicvele credinţei lor, care vor fi în întregime sub paza şi supravegherea evreilor, care îşi vor ridica din nou aici templele lor şi ţara lor. Evreii vor umple lumea si o vor domina de la un capăt la celălalt capăt al ei, şi oamenii îşi vor pierde credinţa în Isus pe tot Pământul.

Continente şi lumi la care Herodot nici nu visa măcar vor fi descoperite de oameni dincolo de marile păduri de care vorbeşte Tacit şi dincolo de oceanul nesfârşit de apă care începe imediat după Coloanele lui Hercule (este vorba despre descoperirea Americii și de Gibraltar, strâmtoare numită în antichitate Coloanele lui Hercule - n.n.). Peste o mie ani de aici încolo, toate  micile  ţări din Europa şi câteva ţări mari şi puternice se vor uni într-un singur imperiu (Uniunea Europeană - n.n.). Apoi războaie fără număr vor începe cu popoarele Răsăritului.

Peste o mie de ani, oamenii vor scotoci fundul mărilor cu corăbii care merg pe sub ape şi vor zbura cu navele în cer, printre stele. Ei vor ţine în pumnii lor puterea soarelui şi se vor crede dumnezei şi vor înălţa spre cer mii de clădiri cât Turnul lui Babel, pe toată faţa Pământului.

Fiecare oraş va deveni o Sodomă. Obiceiuri spurcate vor deveni firesti. Oamenii vor fi mulţi ca nisipurile, vor popula pustiurile şi mările şi vor fi puternici ca nişte dumnezei şi se vor crede chiar dumnezei. Omul va deveni aşa de însetat de putere că setea lui de putere nu va mai putea fi potolită. Dar, la capătul acestui drum îl va pândi prăbuşirea în abis.

Peste o mie de ani, foametea va domni pe cea mai mare întindere a Pământului, va arde măruntaiele oamenilor şi  oamenii vor dori cu ardoare să schimbe lumea.

Atunci vor apărea negustorii de iluzii, dar iluziile pe care ei le vor vinde oamenilor vor otrăvi sufletele, vor pângări trupurile şi vor întuneca minţile. Atunci se vor porni răzmeriţe şi războaie cumplite, vor fi comise omoruri şi nelegiuiri şi viclenii aşa de mari că lumea întreagă va deveni un iad, şi fiecare zi va fi precum o apocalipsă.

Oamenii vor cădea în păcate trupeşti înfiorătoare, bărbaţii şi femeile se vor destrăbăla la vedere. Femeia va fi cutezătoare şi semeaţă în destrăbălarea ei.

Popoarele se vor topi într-o unire fără rost, vor forma o adunătură în care fiecare se va simţi singur, legea va fi uitată, tradiția pierdută, credinţa abandonată.

Peste o mie de ani, femeile se vor culca cu femeile şi bărbaţii cu bărbaţii, bătrânii se vor culca cu copilele şi aceste cumplite fărădelegi se vor petrece în văzul întregii lumi şi vor fi considerate de toţi ca lucruri fireşti. Toate aceste spurcăciuni vor fi întărite prin legi.

Dar din pricina acestei destrăbălări și a acestui marasm sângele va deveni impur, răul se va intinde dintr-un pat în alt pat, precum focul de la o casă la altă casă, boli cumplite şi molime înfricoşătoare se vor abate peste locuitori, trupurile vor putrezi de vii adunând în ele toate bolile pământului, feţele se vor acoperi de răni şi bube cu puroi, membrele se vor descărna şi dragostea trupească va fi o primejdie de moarte pentru oricine (referire la SIDA - n.n.).

Peste o mie de ani, peste tot se vor răspândi ca o apă revărsată ereziile. Ura cea mai crâncenă va domni între popoare.

Peste o mie de ani, lumea va ajunge la un cinism şi o prefăcătorie aşa de mari încât cel  care este putred de bogat şi  doarme pe sacii plini cu aur va primi ajutor și sprijin şi va primi hrană de pomană, iar el la rândul său se va preface că  îi ajută pe săraci, dar ce va da el săracilor cu o mână le va lua înapoi înzecit cu cealaltă mână.

Peste o mie de ani, lumea întreagă va deveni o piaţă în care fiecare lucru îşi va avea preţul lui şi totul va fi de vânzare. Carnea şi munca omului îşi vor avea şi ele preţul lor, ochi de om şi inimi de om scoase din piepturi ca nişte bucăţi de carne se vor vinde altora (transplantul de organe - n.n.). Cuvântul dat, onoarea sau credinţa, nu vor mai valora nimic. Omul va ajunge cu adevărat stăpânul pământului, dar pământul va fi sterp, apa otrăvită şi putredă, văzduhul va fi dogoritor.

Peste o mie de ani, viaţa se va scumpi fiindcă bogăţiile pământului vor secătui, bogatul va trăi ascuns în bogăţia lui ca lupul în vizuină.

Peste o mie de ani, cei care vor conduce lumea nu vor avea nici un dumnezeu, vor fi suverani fără credinţă şi onoare, al căror nume nimeni nu-l va cunoaşte, vor porunci mulţimilor neştiutoare şi indiferente şi le vor hotărî soarta de la adăpostul palatelor lor ascunse de ochii lumii, de dinapoia zidurilor impenetrabile. Nimeni nu va participa la adunările lor şi la sfatul lor. Vor face în aşa fel încât orice om, ducând o viaţă de sclav, să se creadă liber şi fericit.

Peste o mie de ani, soarele va dogori cu putere şi va pârjoli  câmpiile, apa se va ascunde tot mai adânc sub pamânt şi se va împuţina, văzduhul nu va mai apăra omul de căldura soarelui, lumina va arde pielea şi ochii.

Peste o mie de ani, cei săraci si lipsiţi de drepturi, cei fără acoperiş deasupra capului vor porni un război distrugător în care vor fi ocupate multe ţări şi în care luptele cumplite vor aminti de năvălirile barbare de odinioară”.

Practic, profeţia incredibilă a lui Ioan din Ierusalim este de fapt o descriere „la virgulă“ a realității românești și mondiale.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2020-03-16Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz