2020-02-18 11:11

Profețiile lui Nostradamus pentru 2019

 |  14:17
Profețiile lui Nostradamus pentru 2019

Faimosul medic și alchimist francez din secolul al XVI-lea, Nostradamus, a prezis o mulțime de evenimente care au uimit mapamondul pentru că, de-a lungul timpul, s-au adeverit.

„De multe ori, de multă vreme, am prezis cu mult înainte ceea ce s-a și întâmplat între timp: evenimente fericite sau nefericite, anunțate de mine cu o promptitudine instantanee și care s-au produs de atunci în diverse tări ale lumii. Totuși, din cauza persecuțiilor pe care le puteam suferi, nu am vrut să descriu clar evenimentele pe care le prevedeam pentru viitor; într-adevăr, regatele și religiile vor suferi răsturnări de o asemenea amploare, încât, dacă le-aș anunța de pe acum, oamenii din diverse partide, de diferite religii și credințe s-ar înfuria și ar condamnă ceea ce nu ar reuși să impiedice”, a menționat Nostradamus în cartea sa „Profeții“. O serie de profeții din această cartea s-a dovedit a fi reale, dar cartea cuprinde și șase  catrene care fac referire la anul în care tocmai am intrat:

 1. Creșterea nivelului apelor – Nostradamus spune în catrene că bucăti din ceea ce azi se numește Antartica s-ar desprinde și s-au topi, iar asta ar duce la ridicare nivelului mărilor cu câțiva metri.

 2. O mare putere estică va câștiga războiul cu o mare putere vestică.

 3. Cipuri „împlântate” – profetul francez ar fi văzut, într-una dintre viziuni, cum oameni se vor plimba pe stradă și vor avea cipuri „împlântate” în corpuri. 

 4. Anglia va avea un nou rege – catrenul lui Nostradamus nu specifică dacă Regina Elisabeta, monarhul cu cea mai indelungată domnie, va muri, și nici care este motivul pentru care Marea Britanie va avea un nou rege.

 5. Oamenii vor locui pe Lună – într-o viziune de-a sa, Nostradamus ar fi văzut oameni locuind pe Lună în anul 2019; 

 6. Reîntoarcerea extratereștilor – faimosul profet vorbește despre o eventuală reîntoarcere a extratereștilor în zona 51, unul dintre cele mai controversate și păzite locuri din SUA. 

Așadar, nu ne rămâne pentru anul acesta decât să ne amintim permanent de sfatul lui Nostradamus: „Fiti liniștiți! Mărețul motor al universului va vindeca timpul, ploile, sângele, setea, foamea, armele de oțel, bolile. Cerul nu doarme”.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2019-01-24Parerea ta...

UN SEMN
14 Ian 2019

al vremurilor este DECĂDEREA CLERULUI! Sfântul Chiril scria: ”se vor certa episcopii-ntre ei și preoții între ei. URA și DECĂDEREA CLERICILOR va fi atât de MARE, încât numai foarte puțini dintre preoți își vor păstra credința. Iar credincioșii vor merge kilometrii să întâlnească un preot bun. Cei mai mulți VOR CĂDEA cu TRUPUL sau din cauza BANILOR și-atunci, se vor certa unii cu alții! Fiind dezlegat, LUCIFER va lupta cu ură împotriva conducătorilor Bisericilor, va semăna discordia necredincioșilor, contra acestora. Și astfel, Lucifer se va interesa NUMAI pentru afirmarea celor LUMEȘTI, A LĂCOMIEI, a celor IUBITORI DE AVERE, A LUXULUI și a DISPUTELOR neîncetate! Acestea toate, nu trebuie să-i deznădăjduiască pe creștini, ci să-i întărească și să-și asume obligația INFORMĂRII TUTUROR OAMENILOR DIN JURUL LOR pentru ca să-i ferească a se însemna cu semnul lui Antihrist (priviți min.1:29 ce arătări fericite...cum se prostesc, crezând că totu-i o joacă!). Sfântul Cosma al Etoliei scrie: ” în zilele de pe urmă, având nevoie de apostoli, apostoli vor fi toți! Adevărații apostoli se vor cunoaște după fapte și după cunoștințele lor. Pentru că, cei sfătuiți de cei prea puținii clerici rămași, va putea cu greu să nu ne ÎNSEMNEZE fiindcă cei mai mulți dintre aceștia, vor adera la Antihrist și vor lupta cu puterea Satanei și cu mânie împotriva creștinilor care nu se vor însemna. MULȚI VOR TRĂDA și SE VOR LEPĂDA DE CREDINȚA DREAPTĂ!
DECI, CâND
14 Ian 2019

veți auzi pe preoți că MĂRTURISESC CU INDIFERENȚĂ despre 666, să știți că aceștia vor porni cu Antihrist și vă vor prigoni cu multă mânie. Unii dintre aceștia te vor îndruma spre OSÂNDĂ VEȘNICĂ și NU vor mai lucra în Numele Lui Dumnezeu, ci vor fi reprezentanți ai Satanei. Iar tu, să-i fi călăuză altei persoane, căruia să-i spui să nu se însemneze, fiindcă cel care va face asta, va fi mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spunea: ” oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri”. Refuzul însemnării cu 666, constituie CEA MAI MARE MĂRTURISIRE ȘI DESCHIDE LARG, PORȚILE RAIULUI! Alt SEMN va fi acela că VOR CUNOAȘTE BINELE, TOȚI CEI CE FAC RĂUL! În vremurile de apoi, Dumnezeu Cel Mult Milostiv și Drept, îi va lumina pe toți! Dar, după aceea ”vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri, visuri vor visa, iar tinerii voștri, vedenii vor avea!” VA DESCHIDE MINȚILE NOASTRE ȘI LE VA LUMINA, MULT MILOSTIVUL DUMNEZEU! APOSTAZIA OMULUI este un alt SEMN al vremurilor din urmă. În zilele cele de pe urmă, OMUL VA AJUNGE LA CULMEA NEDREPTĂȚII ȘI STRICĂCIUNII...furia, invidia, clevetirea, nebunia, trufia și mîndria, cruzimea, nedreptatea și înșelătoria vor fi fără precedent!
ATEISMUL, BLASFEMIA,
14 Ian 2019

abrogarea rânduielilor creștine...va fi TRĂSĂTURA VREMURILOR celor de pe urmă! Curvia, prea-curvia, traficul de carne vie, jaful, intrigile, asasinarea, drogarea, otrăvirea și magia neagră, vor triumfa zilnic! Familiile, neîncetat se vor dezbina și viața va deveni insuportabilă! Alte SEMNE ale VENIRII LUI HRISTOS, vor fi CUTREMURELE și FOAMETEA! Se vor întâmpla cutremure numeroase, la intervale mici, mai-nainte de sfârșitul lumii. De asemenea, va veni în lume FOAMETE MARE! S-a constatat în mod oficial că, anual, mor circa cinci milioane de oameni, din cauza foametei. Ca o paranteză, această constatare a fost făcută în anul 1987. În zilele cele de pe urmă, vor spori ÎMBOLNĂVIRILE: CANCERUL care biciuiește omenirea și literalemente decimează neamul omenesc, va spori în vremea aceea. De remarcat că în anul 1986, se spunea că explozia de la Cernobâl, a constituit cea de-a TREIA TRÂMBIȚĂ din Apocalipsă: ”Și a trâmbițat al treilea înger și am văzut căzând din Cer o stea uriașă arzând ca o făclie și a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor! Și numele stelei se chema Absintos! Și a treia parte din ape, s-a făcut ca pelinul! Și mulți dintre oameni au murit, din pricina apelor și pentru că se făcuse amară ” Absintos înseamnă AMAR și Cernobâl înseamnă ”rană amară”.
ÎNCă UN SEMN
14 Ian 2019

AL VENIRII LUI ANTIHRIST va fi PERSECUTAREA CREȘTINILOR. Vor fi votate legi anti-creștine de cei care guvernează. Conducătorii și alte persoane influente ale politicii, vor conduce prin activități anti-creștine și anti-bisericești. LEPĂDAREA DE DUMNEZEU, ANARHIA, NECREDINȚA vor conduce la SISTEMELE SOCIALE ce vor îndruma cu meșteșug pe creștini, în MIZERIE și DISTRUGERE. Vezi existența acestor legi, cum ar fi: legalizarea avorturilor, libertatea drogurilor, legalizarea sodomiei, legalizarea prostituției, anularea arhivelor creștine, debusolarea tineretului și multe altele. Un SEMN CLAR al lui 666 în zilele noastre este că toți ținem în mâinile noastre mărfuri și produse însemnate cu sistemul liniat de codificare 666. Sfântul Efrem Sirul profețește că în vremurile cele de pe urmă, toți vor ține semnul lui 666. Un alt SEMN este REFACEREA TEMPLULUI LUI SOLOMON care va fi refăcut, iar acest templu va fi refăcut pentru a se instala în el Antihristul care va înșela pe toți, dându-se drept Mesia. MASONERIA face parte din SEMNELE vremurilor de pe urmă. Prin LOJILE MASONICE se încearcă îndepărtarea guvernelor care au la bază credința în Dumnezeu printr-o organizație tainică, mondială, cu întindere internațională, opusă creștinismului. În spatele masoneriei se ascunde MIȘCAREA SIONISTĂ, o mișcare național-politică și economică care pregătește prin mijloace satanice venirea lui mesia lor, adică a lui Antihrist.
EVREII, NU AU
14 Ian 2019

crezut în Iisus Hristos...l-au acuzat ca pe un om simplu și l-au defăimat pe Cel ce S-a jertfit pe Cruce! De atunci, până acum...de 2000 de ani încoace, se luptă în așteptarea mesiei lor pe care, prin lucrarea Satanei, vor să-l instaleze în templu. Așa cum Iisus S-a născut din Fecioara Maria, tot așa și Antihrist va fi de origine evreiască născut dintr-o evreică desfrânată, din Seminția lui Dan. Antihristul va fi om, pentru că este imposibilă întruparea diavolului. Deci, va fi om care va lucra sub acțiunea Satanei sau pe om, având pe Satana în el, adică posedat sau purtător al Satanei. Acesta va primi toate puterile diavolului, și va face toate fărădelegile lucrând împotriva Lui Dumnezeu și a Bisericii. VENIREA lui Antihrist, va fi prin lucrarea lui Satan însoțită de tot felul de puteri și de semne, de minuni mincinoase și de amăgiri. Antihrist va face minuni, îmbrăcându-se la început cu fața smerită, se va arăta a fi drept, răbdător și făcător de minuni. Va curăți pe leproși, va învia morții, va scoate demonii, va merge pe mare, va face ziua întuneric și întunericul, zi....va întoarce Soarele unde va dori el. Va face pe îngeri să pară îngeri luminoși și se va arăta pe sine înaintea oamenilor că se înalță la Cer, în sunet de trâmbiță. Uneori se va înălța la cer, alteori se va pogorî din Cer cu închipuire și va porunci demonilor să facă voia lui. Cu toate acestea, nu va face minuni adevărate, ci mincinoase. Toate vor fi năluciri făcute cu puterea Satanei. După toate acestea, Antihrist va fi descoperit de DOI MARTORI: ILIE și ENOH.
AșADAR, ANTIHRISTUL
14 Ian 2019

îl va imita pe Hristos, dar NU VA PURTA CRUCEA! DUPĂ INSTALAREA sa ÎN TEMPLUL lui Solomon, SATANA VA INTRA ÎN EL, DEPLIN ȘI-ȘI VA ATRIBUI NUMELE DE MÂNTUITOR, socotindu-se pe sine...eliberator și ”dumnezeu”! Antihrist, după ce va înșela și amăgi poporul, va chema pe demoni și i se vor închina! Atunci va lua drept complici, pe conducătorii de state! După toate acestea, oamenii care nu vor accepta Împărăția lui Antihrist, vor fi urâți și vor fi omorâți de slugile lui, săvârșindu-se păcate cutremurătoare pe pământ. SEMNUL...PECETEA LUI ANTIHRIST. Când va veni vremea instalării lui Antihrist pe tronul lui și după ce i se vor închina cei mici și cei mari, va cere să fie pus semnul lui pe mâna dreaptă sau pe frunte. DUPĂ INSTALAREA LUI ANTIHRIST VA URMA ANULAREA BANILOR ȘI NIMENI NU VA PUTEA SĂ CUMPERE SAU SĂ VÂNDĂ CEVA, DACĂ NU VA AVEA SEMNUL FIAREI PE MÂNA DREAPTĂ SAU PE FRUNTE. Înainte-mergătorii celei de a Doua Veniri a Domnului Iisus Hristos în vremea Antihristului, vor fi ILIE și ENOH. Ilie,marele profet al lui Israel care a fost răpit la Cer într-o căruță de foc, va veni pe pământ să pregătească a Doua Venire a Domnului. Iar Apocalipsa spune: ”și voi da putere celor doi martori ai Mei și vor prooroci îmbrăcați în sac, 1.260 de zile (3 ani și jumătate). Acești doi sfinți mutați la cer, vor veni pe pământ să lumineze pe creștini, să se lupte cu Antihristul, ca să guste Moartea.
REIESE șI DIN
14 Ian 2019

spusele Mântuitorului : ”nu este om care să trăiască și care să nu vadă Moartea.” Acești doi mari sfinți prooroci, vor conduce lumea duhovnicească pe pământ, împotriva celor care luptă cu Biserica Lui Hristos. După toate acestea, nu se vor îndrepta toți după mustrările sfinților! CONDUCĂTORII POLITICI ȘI BISERICEȘTI SE VOR ÎNDEPĂRTA DE LA ADEVĂRATA CREDINȚĂ ÎN DUMNEZEU. Când cei doi sfinți prooroci vor sfârși mărturisirea lor, Antihrist va face cu ei război și-i va birui. Așa va omorî Antihrist, cu voia Lui Dumnezeu pe cei doi sfinți. Și după cele trei zile și jumătate, Duh de Viață de la Dumnezeu, a intrat în ei! Și s-au ridicat pe picioarele lor și frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei. Și din Cer au auzit glas puternic zicându-le:”Suiți-vă AICI!” Și s-au suit la Cer în nori și au privit la ei, dușmanii lor. După învierea celor doi sfinți și suirea lor la Cer, Antihrist...mânios, furios va prigoni pe creștini. După ce Antihrist își va întări domnia și va termina de însemnat pe oameni, FURIA LUI DUMNEZEU VA VENI ASUPRA LOR...cine se închină Fiarei și Chipului ei, și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea și el din vinul aprinderii mâniei Lui Dumnezeu. Cerul se va închide și nu va ploua...și pământul, nu va mai rodi! MAREA SE VA SCHIMBA ÎN GROAPĂ DE GUNOI! PEȘTII VOR MURI ȘI RÂURILE VOR SECA! Iar oamenii, vor muri de sete și de foame. Atunci oamenii, vor ferici pe cei morți zicând:” ieșiți voi morților și lăsați-ne pe noi, cei vii ca să intrăm noi căci nu mai îndurăm urgia și mânia Atotțiitorului Dumnezeu. Fericiți și bucuroși sunteți că n-ați apucat zilele-acestea!”
NIMENI NU VA PUTEA
14 Ian 2019

șterge de pe fruntea sau de pe mâna lor, PECETEA IADULUI! Cu toate acestea, Iisus Hristos va veni ca un biruitor și-l va birui (pe Antihrist!) Așadar, Antihrist și proorocul mincinos vor fi aruncați după dreptate în Iezerul cel de foc, care este Moartea ce-a de-a doua! Armata trufașului Antihrist, se va preface într-un cimitir. Iar zdrobirea puterilor lui Antihrist, va fi nu numai un eveniment local, ci va cuprinde atât lumea văzută, cât și cea nevăzută, căci lupta Armaghedonului, armata demonilor, a blasfemitorilor, a hulitorilor de Dumnezeu, a celor însemnați, a închinătorilor lui Antihrist, și-a tuturor celor potrivnici lui Dumnezeu, VOR FI NIMICIȚI ȘI VOR VEDEA PE FIUL OMULUI VENIND PE NORII CERULUI, CU PUTERE ȘI CU SLAVĂ MULTĂ! După a Doua Venire, va avea loc Învierea morților. Spune Domnul: Eu sunt ÎNVIEREA și VIAȚA. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, VA TRĂI! Și oricine trăiește și crede în Mine, nu va muri în veac! VIN...zice Domnul, și am cu Mine plata pentru ca să răsplătesc fiecăruia după credință și virtuțile lui...Așadar, după A Doua Venire, Domnul nostru Iisus Hristos se va așeza pe Tronul Slavei Sale și se vor aduna înaintea Lui, toate neamurile și toți fiii pământului. Și se vor aduna toții oamenii de la Adam, până la sfârșitul veacurilor. Pe toți aceștia, îi va despărți Domnul, precum desparte păstorul, oile de capre. Va așeza oile de-a dreapta, și caprele de-a stânga. Și va spune celor de-a dreapta: Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii căci, flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost, și Mi-ați dat să beau, străin am fost și M-ați primit, Gol am fost și M-ați îmbrăcat, bolnav am fost și M-ați cercetat. În temniță am fost, și ați venit la Mine.”
ȘI EL,
14 Ian 2019

de asemenea, construiește o casă în Ierusalim, dar nu vrem doar ambasada, sperăm, la fel cum regele Cyrus ne-a împins poporul evreu pentru a reconstrui Templul...sperăm ca toate cele 17 națiuni și președintele Donald Trump, după ce a recunoscut Ierusalimul ca fiind capitala sfântă spirituală a țării Israelului, a statului Israel, NE VA AJUTA SĂ RECONSTRUIM AL TREILEA TEMPLU. De aceea avem sigiliul Americii și sigiliiul original al Imperiului Persan. Altul, leader din Sinedriu: Creștinismul, islamul și toate religiile monoteiste, au un rol foarte important, pentru a-i uni pe toți cei care se închină adevăratului Dumnezeu, și pentru a prospera și a se dezvolta în conformitate cu voința Lui Dumnezeu. Este atât de simplu... Crezi că Vaticanul prin Papa Francisc, pare că are un mesaj similar, credeți că Roma va merge împreună cu asta...? Nu, nu cred asta. În SUA sunt 30.000 de culte creștine...deci, în funcție de ceea ce am primit, o parte dintre ei vor face parte din ”mântuire”, o parte din ei, nu! E foarte simplu! Deci, oricine va accepta să fie exact ca cel al națiunii în care VA VENI CA PERSOANĂ, să vină să se închine (precum) lui Dumnezeu, și va face parte din ”mânturie” (adică APOSTAZIE).
îNTOARCE îMPOTRIVA
14 Ian 2019

falsului Mesia, căpătând cuvânt cu putere multă, ca RĂDĂCINĂ a creștinismului prin Iisus Hristos și Maica Domnului, după care s-au altoit ceilalți creștini....ortodocșii, catolicii!) Judeul, cu față de dilo, de șobolan de cavernă...se uită brusc și intens cu privirea aia nesuferită încercând să facă pe amabilul cu un tip în vârstă, înalt, la costum... care-l privește circumspect pe șobolan, care îl abordează: -Pot să te întreb...de unde ești? -Sunt din Anglia! Pot să te întreb...ai spus mai devreme, o parte din Templlu este gata să fie construit, e adevărat? Aveți deja părți din Templu construite? -Exact despre asta vorbeam mai devreme, nu e de ajuns să te rogi pentru Templu. Dacă te rogi pentru ceva, trebuie să crezi, și pentru a arăta că crezi...trebuie să faci CEVA. (Nu i-a răspuns la întrebare...a luat-o pe ocolite ocupându-se de macheta Templului din spatele lui cu toate că, în min.3:32 arată CEVA în plină desfășurare!) Deci, de asta avem o grămadă de vase făcute, marele altar care a fost făcut, avem programe...și DA, de asemenea, există unele dintre piesele Templului...sunt blocuri în sine și pot fi transferate exact așa cum se vede în modelul de aici...(confirmă ceea ce au spus alții prin cărți cu mult timp în urmă că, bucăți mari de piatră aproape ne-fasonată, ajustată doar cât să se îmbine perfect cu celelalte blocuri de piatră ce vor alcătui cel de-al 3-lea Templu sunt numerotate și aranjate pentru a fi îmbinate corect și imediat, ele fiind puse bine, într-un canion din SUA).
SE UITă
14 Ian 2019

la machetă și spune: de 15 ori mai mare decât aceasta și Templul poate fi construit! Așa cum Trump spune, FIECARE NAȚIUNE ÎȘI PĂSTREAZĂ LIMBA, CULTURA, CREDINȚA. NU E GLOBALIZARE, este să vă închinați unui Dumnezeu, în Templu. (mda...aici e CAPCANA: în numele iubirismului fals, se cere trădarea supremă prin închinarea nu numai în fața unui dumnezeu fals, ci a Antihristului care sălășluiește în el însuși Satana, ce se va porni cu tulburare, cu furie și ură multă împotriva omenirii, mai ales a creștinismului, a creștinilor....după ce va fi câștigat încrederea tuturor, prostind, înșelând pe mulți, făcând la început pe blândul, cucernicul și credinciosul...deci, îi lasă aparent în pace, NUMAI să se închine lui, ca în fața adevăratului Dumnezeu! Iar Trump, prin Enciclica Papei ”Laudatio SI”din 2015, la 30 nov.2017 a anulat protestantismul, unindu-l cu catolicismul, iar catolicismul umblând cu șușeaua unirii tuturor religiilor sub autoritatea papală, deci IDOLATRIE și ECUMENISM care-i erezia ereziilor predată apoi în mâinile Antihristului, ca ”dumnezeu”!)
LEADERUL DIN SINEDRIU
14 Ian 2019

Așa cum Trump spune, fiecare națiune își păstrează limba, cultura, credința. Nu e globalizare (cică...) este să vă închinați unui dumnezeu, în Templu. Ce este un musulman? Musulmanul, în lumea evreiască este perfect, oricine vorbește de Dumnezeu este perfect. Conform Coranului, Ibrahim este musulman, Moise era musulman, e perfect! Au ajuns la concluzia că Mesia va fi Mahdi al lor. Deci, de câte ori întâlnesc musulmani în diferite țări, le spun: Cine e musulman conform Coranului? Ibrahim = Abraham? Moise = Musa? Eu sunt din Musa, sunt levit. Iar ”MESIA” va fi MAHDI. Deci, practic, istoriile noastre sunt la fel, viitorul nostru e la fel, deci, unde este problema? (ați văzut cum fac ei imediat pace cu musulmanii? ). Am mai spus-o: problema e cu radicalii, cu teroriștii...dar când toată lumea va sprijini construirea celui de-al 3-lea Templu, atunci toată lumea va prospera pentrku că Templul se construiește pentru întreaga lume. -Deci, crezi că va fi o UNIUNE ÎNTRE TOATE RELIGIILE? -Absolut! Deja avem uniune, dar toată lumea se teme de terorism. Aceasta este datoria noastră, de a unifica pe oricine se închină unui singur Dumnezeu în cel de-al 3-lea Templu. Toate națiunile se pot închina lui Dumnezeu. Cel din muzeu: El va fi un Rege, unicul Rege care va uni întreaga lume!
ENGLEZUL:
14 Ian 2019

Îi vedeți pe Iacov și Esau reuniți în ultimele zile? Deci, musulmanii, evreii și creștinii, vor fi parte a acestei lumi noi? Inclusiv KABHALA și influența estică, toate într-o singură religie, în acest Templu? Cel din muzeu: Nu o voi numi un fel de RELIGIE. UN FEL DE ÎNȚELEGERE...(aha...la cât e de șobolan, tot realizează că, dpdv religios nu poți UNI ceea ce ne DIFERENȚIAZĂ net și atât de profund ). Nu o voi numi un fel de religie. (min.7:31 arată triunghiul care reprezintă oculta, în mijlocul căruia se află OCHIUL SUPRAVEGHETOR, iar PUPILA ESTE PĂMÂNTUL...deci, centrul preocupărilor lor, fiind încercuit de simbolurile creștine și ne-creștine.) Englezul: Ca un nou mod de a gândi? Înțelegerea că există doar un singur Dumnezeu în Rai. Deci este o conștiință superioară, un mod mai înalt de gândire. Cel de la muzeu: Exact. Și la sfârșitul lumii, toți vor înțelege...Dumnezeu este unul. Englezul, arătând spre macheta celui de-al 3-lea Templu: Deci, acesta este un desing similar celui de-al 3-lea Templu, este un templu regesc. Vreau să te întreb...aceeasta este lampa...deci aveți Lampa Reginei Elena a Persiei...
CEL DE LA MUZEU:
14 Ian 2019

Era foarte îndrăgită de poporul evreilor și s-a convertit la iudaism, iar înțelepții le-a plăcut foarte mult, iar când a vrut să doneze ceva templului, ea a făcut acest candelabru din aur și când sorele se ridica dinspre est, ar lovi candelabrul de aur și ar fi răspândit lumină, dar nu numai simbolic din Templu...reflectă Soarele! Exact cum vedem în această fotografie lampa Reginei Elena, reflectând lumina soarelui...așa că, avem din nou acest lucru persan și ar fi corect să spunem că există un element de kabbalah în acest Templu? Kabbalah este de fapt o parte interioară a Torei. Avem ceea ce este scris în Tora; iar KABBALAH ESTE de fapt CEEA CE NU ESTE SCRIS. Trebuie să ne dorim să înțelegem despre Persia și aceste religii vechi al națiunilor estice. Englezu, arătând spre mondedă: Aici spune că ”Imperiul Persan”...crezi că acest Templu poate uni cumva islamismul, creștinismul și iudaismul? Cel de la muzeu: Dacă vorbim despre Imperiul Persan, știm că acum, Iranul este vechiul imperiu, dar noi vorbim despre originalul imperiu...și,da, chiar și în Iran avem iranieni ne-iudei, care vor aceste monezi pentru că ei înțeleg că acesta este locul care va uni întreaga lume. Poporul iudeu are puterea să unească întreaga lume. Nu doar a poporului iudeu, dar atâta timp când noi vorbim cuvântul lui Dumnezeu...Dumnezeu este cel care unește pe toată lumea.
LEADER-UL
14 Ian 2019

din Sinedriu: Mesia a fi Judecătorul. Englezul: Crezi că Mesia va veni în acest Templu? Leader-ul din Sinedriu: ”Mesia” va veni curând, este evreu (DA, din seminția trădătoare a lui Dan...) și ”NU” este IISUS! Și dacă creștinii vor să Și-L țină, să Și-L țină!!! (normal, este aevăratul Dumnezeu și Mesia!). Englezul adresându-se ăluia din muzeu: MESIA BEN DAVID s-ar putea să fie Mesia care va conduce această unitate, această nouă lume unitară? Cel de la muzeu:Primul rege care l-am avut, adevăratul rege, a fost regele David. Regele care va conduce în cele din urmă. Lumea va fi de asemenea, de la Yehuda, așa cum ați spus Mesiah ben David... În cele din urmă, LIDERUL LUMII VA FI REGE, dar NU un REGE POLITIC. VA FI UN REGE SPIRITUAL care ne va ajuta pe toți să înțelegem ce ar trebui făcut în această lume... Englezul: Da, vreau să spun, IISUS este descris ca ”LEUL TRIBULUI LUI IUDA” și Fiul lui David, crezi că poate Iisus ar putea fi adevăratul MESIA și ar putea avea un contrafăcut care ar putea apărea? Cel de la muzeu: Oamenii înțeleg că este ca și cum unui copil îi oferi ciocolată sau unui adult îi oferi bani, nimeni nu va spune NU banilor...este ceva non-spiritual. (ce răspuns ilogic, de cacao ai dat șobolane!) Când avem înțelegerea corectă a ceea ce este important în lume, va fi evident pentru noi toți că asta vrem, toată lumea va alerga după spiritualitate...deci, atunci când vine momentul, toată lumea o va dori!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine