2020-07-15 22:01

REZULTATE EVALUAREA NAȚIONALĂ. Ce urmează în calendarul examenelor

 |  19:00
REZULTATE EVALUAREA NAȚIONALĂ. Ce urmează în calendarul examenelor

Primele rezultatele de la Evaluarea Națională 2019 vor fi publicate marți, 25 iunie, până la ora 12:00, la avizierele școlilor și pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN), edu.ro.

Apoi, profesorii evaluatori au la dispoziție trei zile pentru soluționarea contestațiilor, iar rezultatele finale de la Evaluarea Națională vor fi afișate pe 29 iunie 2019. 

REZULTATE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019.

Calendarul afișării rezultatelor 25 iunie – Afișarea rezultatelor, înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie – Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie – Soluționarea contestațiilor

29 iunie – Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

REZULTATE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. Cine corectează lucrările de examen și care este procedura de evaluare și notare Fiecare lucrare de examen este corectată și punctată de către doi profesori, care lucrează în săli separate, potrivit edupedu.ro.

Evaluarea lucrărilor de examen se face „cu respectarea strictă a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100; se acordă 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin împărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire, și o trece pe lucrare, se arată în metodologie.

Dacă diferența dintre notele date de cei doi profesori evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, atunci notele se trec pe lucrare cu cerneală roșie și cei doi semnează. Nota finală este calculată de președintele comisiei de examen (adică de director sau directorul adjunct al școlii) și reprezintă media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori, fără rotunjire. Nota finală este trecută pe lucrare de către președintele comisiei, în prezența profesorilor evaluatori, și este înregistrată în catalogul evaluării naționale, prevede Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019.

Dacă diferența dintre notele puse de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, atunci lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. Nota finală este apoi calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. După ce sunt corectate toate lucrările de la examene, comisia din centrul zonal de evaluare calculează pentru fiecare elev media generală la evaluarea națională, ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probe.

Metodologia de Evaluare statuează că președintele comisiei de examen și secretarul din centrul zonal de evaluare sunt obligați să asigure, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul instruirii este de a diminua diferențele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare și de notare. ”Se interzic interpretările personale și efectuarea de modificări în baremul de evaluare și de notare”, prevăd regulile de examen. 


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2019-06-23Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz