2019-08-20 16:58

„Autostrada Ciurel” va aduce traficul de pe autostradă direct în centrul Capitalei. Un alt proiect ambițios al lui Sorin Oprescu întâmpină opoziția societății civile

 |  18:54
„Autostrada Ciurel” va aduce traficul de pe autostradă direct în centrul Capitalei. Un alt proiect ambițios al lui Sorin Oprescu întâmpină opoziția societății civile

Un alt proiect ambițios și important, cadimensiuni și ca scop, al Primăriei Capitalei, drumul expres care va lega centrulBucureștiului de autostrada A1 București -Pitești, întâmpină opoziția societății civile. Ieri, ungrup de cetățeni a depus la Primăria Capitalei un memoriu prin care argumentează de ce„Autostrada Ciurel” nu este oportună în această formă și propun oalternativă. În fapt, semnatarii memoriului sunt viitorii expropriați de pe traseuldrumului expres.

Potrivit proiectului postat spre consultare publicăpe site-ul Primăriei Capitalei, drumul expres propus va asigura legătura autostrăziiBucurești - Pitești cu Splaiul Independenței la Podul Ciurel și va reprezenta oarteră de mare viteză de trecere de la regimul de autostradă la regimulinstituit pentru arterele orășenești. Din punct de vedere funcțional, aceastăarteră este o componentă a importanței diagonale a tramei stradale (tramă - ansamblude străzi pe care se concentrează traficul principal într-un teritoriu urban, n.r.)a orașului București ce se suprapune peste Splaiul Independenței - Splaiul Unirii.Această diagonală asigură legătura directă între autostrada București - Pitești și autostrada București - Constanța.

Eliminareablocajelor rutiere

Față de rețeaua stradală majoră a orașului București, drumul expresreprezintă o dublare a Bdului Iuliu Maniu între şoseaua de centură și pasajulLujerului, ale căror încărcări de trafic sunt apropiate de capacitatea maximă aarterei. Prin deschiderea drumului expres cu un traseu majoritar în lungulcanalului Argeș se va descongestiona traficul pe arterele dinspre vestul orașului și totodată va crește siguranța și fluența și vor fi eliminateblocajele, susțin reprezentanții PMB. Viteza de circulație pe drumul expres va fi în jurul a 80 km/h și poate fi obținută prinrealizarea tuturor intersecțiilor importante denivelat și prin crearealocalelor necesare circulației riveranilor. Prin realizarea drumului expres autostradaA1 - Splaiul Independenței se obține o întregire a tramei stradale principale, facilitând preluareatraficului de pe arterele inelare și redistribuirea lor către autostrada București - Pitești și autostrada București - Constanța.

Proiectul sebazează pe analiza situaţiei existente pe întreaga zonă din careface parte terenul studiat, reieșindurmătoarele disfuncţionalităţi: capacitate redusă pentru toate arterele localeexistente; existenţa unor drumuri fără ieşire (fundături); îmbrăcăminte asfaltică neadecvată pe toate străzile;discontinuităţi în circulaţie, determinate de inexistenţa unei trame stradalelocale; intersecţii amenajate necorespunzător; lipsa unor legături cu centruloraşului şi cu centura oraşului;corelarea reţelelor edilitare la nivel de zonă şi de oraş.

Drumulexpres se constituie într-o dublură a Bdului Iuliu Maniu pe tronsonul autostradaBucurești - Pitești(înainte de amplasamentul Carrefour) și a pasajuluiLujerului. Necesitatea realizării unui traseu nou a decurs din încărcările detrafic de pe Bdul Iuliu Maniu deosebit de mari șianume: 2.300-2.500 de vehicule/oră și sens,precum și transport în comun de circa 5.000-7.000 de călători(autobuz și troleibuz). Creștereavalorilor de trafic s-a datorat pe de-o parte amplificării gradului demotorizare și pe de altă parte datorită aparițieimai multor funcțiuni majore în lungul Bdului Iuliu Maniu:Supermaketul Carrefour, Bricostore, sedii de firme, Metro etc. La acestedisfuncţionalităţi se adaugă şi modul defectuos de parcare pe Bdul Iuliu Maniu,lucru care conduce la blocarea unei benzi de circulaţie, iar traficul generalse desfăşoară numai pe două benzi de circulaţie pe sens. Creşterea traficuluiauto, în perspectivă, este prognozat la circa 3.000-3.500 vehicule/oră şi sens.

„Mai dificil decâtPasajul Basarab”

Un grup deaproximativ 20 de persoane ce ar putea fi expropriate pe traseul viitoruluidrum expres au depus, ieri, la Primăria Capitalei un „Referat de oponență”.Inginerul Victor Rausse, care reprezintă grupul de nemulțumiți,susține că sunt de acord cu lucrările de investițiicare trebuie realizate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, pentru fluidizareacirculației și eliminareaambuteiajelor pe căile de ieșire din Capitalăspre şoseaua de centură. Cu toate acestea, „soluţia propusă este una foarte costisitoare constând în construcţiaunui pasaj suprateran în zona Şoseaua Virtuţii - Lacul Ciurel şi a unui drumexpres care, de fapt, este oautostradă paralelă cu Bdul Iului Maniu, urmând ca descărcarea traficului din A1 să se realizezedirect în centrul Capitalei pe aliniamentul Splaiul Independenţei - PiaţaUnirii, ceea ce va conduce imediat la ambuteiaje, poluare cu noxe, zgomotesuplimentare în această zonă deja suprasaturată, conform unui studiu al Ministerului Transportului din 2007”.

În opiniaopozanților acestui proiect, „ambuteiajul creat la intersecţia Splaiului Independenţei cu Şoseaua Virtuţii va persista, chiar dacă pasajulVirtuţii va fi finalizat, din cauza semafoarelor existente. Pasajul Virtuţii va fi mai dificil de construit decâtpasajul Basarab din cauza diferenţei de nivel dintre maluri, de aproximativ 20m (înălţimea unui bloc de 9 etaje), astfel că devizul final va fi mult mai maredecât cel inițial”.Viitorii expropriați susțincă „se doreşte descărcarea traficului rutier din Centrul Bucureştiului(Bulevardul Decebal, Cartierul Unirii, Splaiul Independenţei) direct în autostrada A1 București - Pitești,dar și invers.„Această descărcarede trafic rutier va conduce la aglomerări suplimentare pe aliniamentulSplaiului Independenţei, din cauza semaforizării, la fiecare intersecţie pelinia Bulevardelor istorice - SchituMăgureanu, Șos. Cotroceni, PiaţaOperei, Ion Brătianu -, precum șia străzilor istorice - Şelari, Calea Victoriei, Anghel Saligny, VasilePârvan, Ştirbei Vodă, Petriceicu Hasdeu, Constantin Noica şi, nu în ultimulrând, Bulevardului mai nou-construit Şoseaua Grozăveşti”, susținegrupul de semnatari ai Referatului de oponență.

Alternativa

În plus,potrivit lor, trebuie luat în considerare şialiniamentul cartierului Regie ca fiind unul particular, caracterizat printr-un trafic pietonal foarteaglomerat (circulaţia studenţilor înspre/dinspre Politehnică şi căminestudenţeşti).„Este clar pentru toată lumea că şi pe această zonă,traficul rutier se va desfăşura cu dificultate mărită, faţă de celelalteamintite mai sus, deci regimul de viteză va fi redus considerabil”, esteconcluzia opozanților.Pede altă parte, terasamentul Splaiului Independenţei nu este proiectat să preia un traficrutier consistent, care urmează să se focalizeze pe acest aliniament, via pasajulVirtuţii.

Proprietariide pe viitorul traseu al autostrăzii Ciurel au șialternativa: Ecluza Lacul Morii cu traversarea parţială a Lacului Morii (pod cuhobane de aproximativ 1.200 m, cu sprijin intermediar pe malul lacului îndreptul străzii Boja) spre Cimitirul Roşu - drumul Coasta Cerbului - şoseaua decentură.

„Alternativaalternativelor”

Demersulproprietarilor ce urmează a fi expropriați este susținutși de Asociația„Salvați Bucureștiul”,reprezentată de Nicușor Dan. Acesta ne-adeclarat că este în mare parte de acord cu opozanțiiproiectului, în sensul că dezaprobă „vărsarea” traficului de pe autostrada A1București - Piteștichiar în centrul Capitalei, în Piața Unirii, viaSplaiul Independenței. Este vorba desprevehiculele care, în cea mai mare parte, tranzitează Bucureștiuldin Vest spre Sud și Est, respectiv spreautostrada A2 București - Constanța.Cu toate acestea, Nicușor Dan spune că ovariantă prezentată de viitorii expropriați, respectivaceea de traversare a Lacului Morii prin Podul Grant, nu este viabilă,respingând-o total, pentru că traficul de pe autostrada A1 se va „vărsa” laArcul de Triumf. Soluția cea mai bună este,în viziunea lui Nicușor Dan, aceea deîncheiere a unui parteneriat între Primăria Capitalei șiCompania Națională de Autostrăzi șiDrumuri Naționale din România, prin care să seinvestească în lucrări de reabilitare a centurii Bucureștiuluicare poate să preia într-o foarte mare măsură traficul de vehicule caretranzitează Capitala.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 639250-05-28Parerea ta...

TEODOR
28 Iun 2011

Haida de!Eventualii expropriati au alta durere:putin le pasa lor de proiectul lui Sorin Oprescu!S-a schimbat legea exproprierilor,si acesti prezumtivi expropriati nu mai pot obtine "scorurile" de la Basarab,adica 5-8.0000 euro pe metru patrat!Da ati citit bine,atata s-a dat la Basarab!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray