2020-03-29 11:48

Averea “Fetei cu părul de foc”, subiect de dispută între părinţi şi soţ

 |  19:46
Averea “Fetei cu părul de foc”, subiect de dispută între părinţi şi soţ

Anunţul făcut public de către părinţii MădălineiManole cu privire la averea artistei reprezintă un subiect extrem de sensibil.Asta, deoarece prevederile legale arată că, pe lângă calitatea de moştenitordirect al Mădălinei Manole pe care o are micuţul Petru jr., acesta este moştenitorullegal al lui Petru Mircea. Codul Familiei arată, la articolul 53: “Copilul născutîn timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei”. Măsurile privitoare lapersoana şi bunurile copiilor se iau de către părinţi, de comun acord. Dacăunul dintre părinţi este mort, celălalt părinte exercită singur drepturile părinteşti.

Chiar şi aşa, tatăl micuţului nu are nici undrept asupra averii moştenite de fiul său. Codul civil arată că părintele nuare nici un drept asupra bunurilor copilului şi nici copilul asupra bunurilor părintelui,în afară de dreptul la moştenire şi la întreţinere. Conform legii, soţul MădălineiManole poate moşteni toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Codul familieispune, la art. 30, că “bunuriledobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de la datadobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. Orice convenţie contrară este nulă,iar calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită”.

Petru Mircea nu poate, însă, să aibă drept deproprietate asupra bunurilor dobândite de Mădălina Manole înaintea încheierii căsătorieisau asupra bunurilor moştenite sau primite în donaţie de către artistă în nume personal.De asemenea, nu pot revendica bunurile de uz personal şi cele destinate exercităriiprofesiei de către Mădălina Manole sau bunurile dobândite cu titlu de premiusau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiecteleartistice, proiectele de invenţii şi inovaţii. Mai mult, dacă Mădălina Manolear fi beneficiat de o indemnizaţie sau asigurare la despăgubire pentru pagubepricinuite persoanei, acestea nu pot trece în proprietatea soţului supravieţuitor.

PetruMircea are dreptul la o treime plus o pătrime din avere

Potrivit Legii 319/1944, republicată, privinddrepturile soţului moştenitor, Petru Mircea are dreptul de a moşteni o pătrimedin averea Mădălinei Manole, dacă se înscrie la masa succesorală împreună cucopilul său legitim. Cum însă este foarte posibil ca părinţii şi frateleartistei să deschidă ei înşişi acţiune de succesiune, Petru Mircea, ca soţsupravieţuitor, mai poate revendica încă o treime din averea MădălineiManole. În ambele situaţii, Petru Mirceasotul va moşteni, în afară de partea sa succesorală, mobilele şi obiectele aparţinândgospodăriei casnice, precum şi darurile de nuntă.

În legătură cu imobilul din localitateaOtopeni, în care locuiau Mădălina Manole, soţul ei, Petru Mircea, şi copilullor minor, Petru junior, din declaraţiile date de părinţii artistei rezultă călocuinţa va fi un subiect de dispută între părţile de mai sus. Legea 319prevede că “soţul supravieţuitor, carenu are o altă locuinţă proprie, va avea, până la executarea ieşirii dinindiviziune şi în orice caz, cel puţin timp de un an de la încetarea din viaţăa soţului său, în afară de dreptul de moştenire potrivit dispoziţiilor de maisus, un drept de abitaţie (drept de folosinţă a unei case de locuit care esteproprietatea altuia - n. red.) asupra casei în care a locuit, dacă aceasta faceparte din succesiune.

Comoştenitorii soţului supravieţuitor vorputea cere restrângerea dreptului de abitaţie în cazul când locuinţa nu va finecesară în întregime. De asemenea, ei vor avea dreptul de a procura soţului supravieţuitor locuinţa înaltă parte. Dacă soţul supravieţuitor şi moştenitorii nu se înţeleg asupraprocurării locuinţei sau restrângerii abitaţiei, instanţa competentă va judeca împărţealaaverii, va hotărî de urgenţă în cameră de consiliu. Dreptul de abitaţie încetează dacă soţul supravietuitor se recăsătoreşte înaintede executarea ieşirii din indiviziune”.

Petrujr, primul moştenitor al Mădălinei Manole

Potrivit legislaţiei în vigoare, reglementatăde Codul civil, prima persoană îndrituită să acceadă la moştenirea lăsată de cătreartista Mădălina Manole este fiul acesteia, Petru Junior, în vârstă de un an şio lună. Potrivit Codului civil, numai în cazul în care Mădălina Manole nu ar fiavut un copil, care să devină prim-moştenitor legal, averea ei ar fi urmat săfie moştenită de rudele de gradul I şi II, iar în lipsa acestora, bunurile lăsateca urmare a decesului ar fi urmat să fie moştenite de către Petru Mircea, soţulsupravieţuitor al cântăreţei. Legislaţia mai prevede şi ce se întâmplă în situaţiaîn care defunctul nu are soţ, în acest caz întreaga avere urmând să intre înproprietatea statului. Juriştii sunt de părere că, în cazul averii MădălineiManole, bunurile care i-au aparţinut artistei urmează să-i revină în întregimefiului ei fiind administrate, până la vârsta de 18 ani, de către soţul supravieţuitor,Petru Mircea.

Decădereadin drepturi. Custodia copilului, greu de obţinut de bunici

Părinţii Mădălinei Manole au anunţat că intenţioneazăsă deschidă proces pentru obţinerea custodiei copilului Petru Mircea junior.Potrivit legii, Petru Mircea senior poate fi decăzut din drepturile părinteştinumai în anumite cazuri speciale. Astfel, dacă sănătatea sau dezvoltarea fizicăa copilului este primejduită prin felul de exercitare a drepturilor părinteşti,prin purtare abuzivă sau prin neglijenţă gravă în îndeplinirea îndatoririlor depărinte, ori instanţa judecătorească, la cererea autorităţii tutelare, vapronunţa decăderea părintelui din drepturile părinteşti. Este greu de crezut cătatăl micuţului în cauză îndeplineşte criteriile stabilite mai sus.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-07-01

Mai multe imagini:
Averea “Fetei cu părul de foc”, subiect de dispută între părinţi şi soţ
zoom
Averea “Fetei cu părul de foc”, subiect de dispută între părinţi şi soţ
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine