2019-10-16 05:18

Bărbatul care şi-a abandonat fiul prezintă potenţial “criminogen extrem de ridicat”, spun judecătorii

 |  16:28
Bărbatul care şi-a abandonat fiul prezintă potenţial “criminogen extrem de ridicat”, spun judecătorii

TribunalulBucureşti arată în motivarea deciziei de arestare a tatălui care şi-a abandonatcopilul de zece ani, în Capitală, în luna ianuarie, că bărbatul prezintă unpotenţial criminogen extrem de ridicat, ceea ce înlătură efectele lipsei deantecedente penale. În luna ianaurie, Florin Oancea, căsătorit cu o stewardesăşi care locuieşte în Dubai, s-a întors cu fiul său în România pe care l-aabandonat în stradă în plină iarnă, întrucât nu mai avea timp să-l ducăbunicilor şi risca să piardă avionul către casă.

TribunalulBucureşti, care a decis arestarea preventivă a lui Florin Oancea, arată că, înraport de modalitatea de producere a faptei şi a justificărilor oferite, acestaprezintă un potenţial criminogen extrem de ridicat. „Naturainfracţiunilor care se presupune că ar fi fost comise de inculpat, modul încare acesta ar fi acţionat - luând un copil în vârstă de zece ani de la bunicişi ducându-l într-o ţară străină unde l-a ţinut legat mai mult cu sfoară sau culanţ, abandonându-l apoi după revenirea în ţară pe o stradă din Bucureşti încondiţii de malnutriţie, demonstrează un grad de potenţial criminogen extrem deridicat al inculpatului, aspect faţă de care lipsa antecedentelor penale devinelipsită de orice relevanţă”, notează judecătorii Tribunalului în motivarea dearestare a lui Oancea. Tribunalul Bucureşti mai combate în motivarea arestăriilui Oancea şi aspectul pasivităţii organului ce cercetarea penală, respectiv alPoliţiei, despre care Judecătoria Sectorului 5 a consemnat faptul că demaratancheta propriu-zisă la aproape nouă luni după comiterea faptei. Astfel, aratăTribunalul Bucureşti, poliţiştii au întocmit acte premergătoare începeriiurmăririi penale, în sensul în care au documentat cauza cu probe testimonialeşi declaraţiile unor martori.

“Organelede urmărire penală au avut la dispoziţie acte şi probe testimoniale, potrivitcărora inculpatul, ar fi participat la desfăşurarea activităţii descrise înactul de inculpare. Scopul urmăririi penale este ca, pornind de la anumiteindicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni, să se stabilească dacă sejustifică sau nu trimiterea în judecată a persoanelor cercetate. Modul în careactivitatea pretins comisă s-a desfăşurat prin raportare la particularităţilepsihofizice ale victimei a impus efectuarea unor verificări prealabile pe omare durată de timp, tocmai în scopul de a evita expunerea unor persoane laexigenţele şi restricţiile instrucţiei penale. Durata relativ mare a fostprovocată şi de lipsa inculpatului din ţară, din probe rezultând clar că acestase afla în Dubai în timpul efectuării actelor premergătoare, singureleinformaţii fiind aflate de către inculpat prin intermediul fratelui său”, semai arată în motivare.

Referitorla pericolul concret pe care Oancea îl reprezintă, magistraţii notează căsintagma "pericol pentru ordinea publică" desemnează o stare ce arputea periclita în viitor normala desfăşurare a unui segment din relaţiilesociale protejate în cadrul ordinii publice. “Această stare de pericol sededuce din datele cauzei privitoare la împrejurările şi modul de desfăşurare aactivităţii infracţionale şi la riscul de a fi reluată de inculpat, dar şi dinpericolul social al faptei săvârşite, deoarece gradul acestuia este unindicator al gravităţii afectării ordinii publice”, notează magistraţii. Judecătoriimai precizează că nesancţionarea unei astfel de fapte ar putea lăsa frâu liberşi altor persoane ajunse în astfel de situaţii să procedeze la fel, acestafiind încă unul dintre motivele pentru care au decis arestarea preventivă încazul lui Oancea Florin. “Sub acest aspect existenţa pericolului public poaterezulta, între altele, şi din însuşi pericolul social al infracţiunii de careeste acuzat inculpatul, de reacţia publică la comiterea unei astfel deinfracţiuni, de posibilitatea comiterii unor fapte asemănătoare de către altepersoane, în lipsa unei reacţii necorespunzătoare faţă de cei bănuiţi ca autoriai unor astfel de fapte”, încheie instanţa Tribunalului Capitalei.

Iniţial,Judecătoria Sectorului 5 a decis, în 2 octombrie, că Oancea Florin poate fi cercetatîn libertate, respingând astfel propunerea procurorilor bucureşteni de arestarea acestuia. În schimb, instanţa a decis la acel moment să-l oblige pe Oancea sănu părăsească localitatea de domiciliu, caz contestat de anchetatori. Potrivitmotivării Judecătoriei Sectorului 5, bărbatul a recunoscut că îl ţinea pe copillegat, “iniţial cu o sfoară, apoi cu un lanţ” şi că îi lăsa micuţului mâncarelângă locul unde era legat, pentru a se hrăni singur câtă vreme el şi soţia saerau plecaţi. “Potrivit afirmaţiilor inculpatului, din luna decembrie 2009 şipână la data de 13 ianuarie, în timp ce locuiau în Dubai, l-a ţinut pe copillegat de picior, iniţial cu o sfoară, iar apoi cu un lanţ, lăsându-i mâncare înapropiere, pentru a se hrăni singur în timpul cât inculpatul şi soţia sa erauplecaţi la serviciu”, nota magistratul, în motivarea deciziei sale. “Acesttratament continua şi în timpul nopţii, minorul fiind dezlegat doar uneoripentru scurt timp. Inculpatul a justificat tratamentul pe care i l-a aplicatcopilului, prin temerea sa ca minorul să nu fugă de acasă sau să sară pefereastră, întrucât locuiau la etajul 11, inculpatul afirmând că fiul său nu seadapta deloc în noul mediu şi că ar fi plecat de mai multe ori de acasă, cuintenţia de a ajunge în România, iar o dată ar fi încercat să sară pe fereastrade la baie. De asemenea, inculpatul a mai arătat că minorul a început să refuzesă se mai hrănească din momentul în care a fost legat şi că nu a avut niciodatăintenţia să-şi înfometeze copilul”, explica Oancea potrivit actului citat.

Instanţaa mai reţinut la acel moment din declaraţia bărbatului că “în momentul în carel-a abandonat pe copil pe o stradă din Bucureşti nu a avut intenţia să-i facăvreun rău, ci l-a lăsat acolo sperând că îl va găsi cineva şi îl va duce labunici"” şi că “iniţial, dorea să-l ducă cu o maşină până în apropiereasatului unde locuiesc părinţii săi, dar la ora la care îşi terminase treburileîn Bucureşti se făcuse prea târziu şi ar fi pierdut cursa de avion către Dubai,cu riscul de a-şi pierde locul de muncă, aşa încât şi-a abandonat copilul pestradă”. Judecătoria Sectroului 5 mai arăta în motivarea sa că decizia delăsare în libertate a lui Florin Oancea - care şi-a ţinut în lanţuri fiulminor, pe care ulterior l-a abandonat în Capitală - că bărbatul nu reprezintăun pericol pentru ordinea publică şi că poliţia nu a continuat cercetările dupăgăsirea micuţului, în 13 ianuarie 2010, la ora 3.15. Judecătorul care a deciscă nu se impune arestarea preventivă a lui Florin Oancea (34 de ani) arăta că,“deşi sunt îndeplinte condiţiile procedurale, în cauză existând indiciitemeinice că inculpatul a comis infracţiunile de abandon de familie, reletratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal, în speţănu există vreun caz în care s-ar putea dispune arestarea preventivă, lipsindtemeiurile pentru privarea de libertate a inculpatului - nefiind îndeplinitecondiţiile prevăzute de articolul 148 Cod procedură penală, care prevederecazurile de arestare”. Referitor la articolul 148 alineat 1 litera f din Cpp,invocat de procurori ca temei al arestării, judecătorul spunea că “în ceea cepriveşte pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta lăsareaîn libertate a inculpatului, această condiţie nu este îndeplinită”.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638946-01-13Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray