2020-02-28 15:05

Big-Brother la examenul pentru permisul de conducere . Poliţia vrea şoferi de tip “Robocap”

 |  19:52
Big-Brother la examenul pentru permisul de conducere . Poliţia vrea şoferi de tip “Robocap”

Ministrul Administraţieişi Internelor, Vasile Blaga, a pregătit un Ordin prin care urmează să semodifice criteriile şi modalităţile promovării examenului pentru obţinereapermisului de conducere. Ordinul prevede atât elemente de siguranţă şi supravegheresporite în timpul susţinerii probei teoretice, dar şi condiţii mai draconice peperioada susţinerii probei practice. Practic, la proba de “sală”, candidaţiivor primi bonuri de ordine, pe care sunt tipărite coduri de bare, fiecare acest bon conţinândun set de întrebări diferire de la un candidat la altul. Pe timpul examinării,candidaţii vor fi fotografiaţi din trei unghiuri diferite, imaginile facialefiind, ulterior, tipărite pe anexele fişei de examinare.

PotrivitOrdinului, pentru susţinerea probei teoretice se utilizează o aplicaţieinformatică. Accesul candidaţilor la această aplicaţie urmează să se realizezepe baza unui bon de ordine ce conţine un cod de bare înmânat de lucrătoriiserviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examen. Codul de bareidentifică întrebările la care va răspunde un anumit candidat şi arevalabilitate doar în ziua emiterii. Proba teoretică cuprinde un numărdiferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie.Astfel, pentru categoriile A şi A1, testul cuprinde 20 de întrebări, timpul desoluţionare fiind de 20 minute, iar timpul pentru a promova, candidatul trebuiesă răspundă la minimum 17 întrebări. Pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D,D1, Tb sau Tv testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundăcorect la cel puţin 22 de întrebări. Pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE,testul cuprinde 11 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute.Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect lacel puţin 9 întrebări.

Candidaţii, fotografiaţi în timpul examenului

Potrivit Ordinului ministrului de interne, testul deexamen este precedat de trei întrebări de acomodare. Indiferent decorectitudinea răspunsurilor la cele trei întrebări de acomodare, candidatul vatrece la soluţionarea testului propriu-zis. Fiecare întrebare poate conţine unulsau mai multe răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecareîntrebare afişată în ordinea apariţiei acestora, sau poate amâna răspunsurile,revenind ulterior asupra lor. Examenul întrerupt din cauza unor defecţiunitehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.

Pe timpul desfăşurării probei teoretice, sistemulinformatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexala testul de examen.

Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoştinţacandidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinarea rezultatului general şi a calificativului final. Pe ecran este afişat şicontorul de timp.

Salaşi traseul se dau în zile diferite

Actul normativ mai prevede că proba teoretică şi probapractică se susţin în zile diferite. Proba teoretică se poate susţine în oricezi, până în ziua anterioară susţinerii probei practice.

Atunci când se solicită permise de conducere pentru maimulte categorii şi/sau subcategorii, probele se susţin în zile diferite, pentrufiecare categorie şi/sau subcategorie de permis de conducere solicitată. Probapractică se desfăşoară, în limita posibilităţilor, atât în localităţi, cât şiîn afara acestora, inclusiv după lăsarea serii. Proba practică va fi întreruptăîn cazul apariţiei unor condiţii meteo rutiere nefavorabile determinate, deregulă, de reducerea vizibilităţii sub 100 de metri, căderi abundente deprecipitaţii, inundaţii, furtună ori viscol şi în cazul apariţiei unor defecţiunitehnice, urmând a fi reluată de îndată ce condiţiile de circulaţie au revenitla normal.

Evaluarea probei practice va ţine cont de uşurinţacandidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului şi de stăpânireade care acesta va da dovadă în încadrarea în trafic în deplină siguranţă. De-alungul probei, examinatorul trebuie să perceapă faptul că se află în siguranţă.Greşelile de conducere sau comportamentul periculos care ameninţă siguranţaimediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanţi latrafic, fie că au necesitat sau nu intervenţia examinatorului, vor fi sancţionatecu acordarea calificativului "respins".

În timpul evaluării, examinatorul acordă o atenţiedeosebită comportamentului preventiv şi calm adoptat de candidaţi la volan, ţinândseama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat şiferm, în deplină siguranţă, în raport cu starea drumului, a condiţiilormeteorologice, a acţiunilor celorlalte vehicule şi a celorlalţi participanţi latrafic, în special a celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii,pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ţineseama de capacitatea de anticipare şi, după caz, de soluţionarea situaţiilorpericuloase cu risc crescut de producere a accidentelor.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-04-15Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine