2020-07-11 18:33

Comisia Europeană a stabilit cum se vor face achizițiile în timpul Pandemiei de Covid19

 |  13:09
Comisia Europeană a stabilit cum se vor face achizițiile în timpul Pandemiei de Covid19

Comisia Europeană a publicat un set de orientări cu privire la modul de utilizare a tuturor flexibilităților oferite de cadrul de achiziții publice al UE în situația de urgență cauzată de criza COVID-19: Comunicarea Comisiei ”Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19”

În Comunicarea Comisiei se precizează că achizitorii publici se pot baza pe cadrul UE privind achizițiile publice, care oferă modalități și mijloace de adaptare la situații grave de urgență, cum este pandemia de COVID-19.

Orientările COM se axează în special pe achizițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care achizitorii publici pot să cumpere în termen de câteva zile sau chiar de câteva ore, dacă este necesar. Tocmai pentru situații precum actuala criză COVID-19, care prezintă o urgență extremă și imprevizibilă, COM precizează că directivele UE nu conțin constrângeri procedurale. 

Comisia Europeană oferă, astfel, o imagine de ansamblu asupra alegerii procedurilor de achiziție disponibile pentru cumpărătorii publici și a termenelor limită aplicabile. Comunicarea detaliază situațiile în care se pot aplica diversele proceduri, fiind importante, în condițiile date, în special condiițile ce trebuie avute în vedere pentru utilizarea procedurii de negociere fără publicare.

Astfel, pentru cazurile de extremă urgență, este indicată procedura de negociere fără publicare, oferind o serie de detalii și clarificări legate de interpretarea situațiilor diverse. În mod concret, procedura de negociere fără publicare permite achizitorilor publici să  achiziționeze bunuri și servicii în cel mai scurt timp posibil. În conformitate cu prevederile Art. 32 din Directiva 2014/24/UE, achizitorii publici pot negocia direct cu contractantul potențial și nu există cerințe de publicare, termene limită, număr minim de candidați care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale. Nu există etape procedurale reglementate la nivelul UE. În practică, acest lucru înseamnă că autoritățile pot acționa cu cea mai mare rapiditate posibilă din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura  poate  constitui  o atribuire directă de facto, supusă doar constrângerilor fizice/ tehnice legate de disponibilitatea efectivă și rapiditatea livrării. Sunt preluate precizările privind faptul că: o atribuire directă către un operator economic preselectat rămâne o excepție, având în vedere că se derigă de la principiul de bază al transparenței din Tratat; toate condițiile trebuie îndeplinite cumulativ și trebuie să fie interpretate în sens restrictiv (conform interpretărilor Curții Europene de Justiție); rămâne o excepție, aplicabilă în cazul în care o singură întreprindere este în măsură să execute contractul având în vedere constrângerile tehnice și temporale impuse de extrema urgență.

Situația crizei de sănătate publică se încadrează la „Evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă în cauză”. Evoluția numărului de pacienți infectați cu COVID-19 care necesită tratament medical crește în fiecare zi, iar în majoritatea statelor membre se preconizează că urmează să mai crească până la atingerea vârfului epidemiei.

În ceea ce privește ”Extrema urgență care face imposibilă respectarea termenelor generale”, trebuie avut în vedere că imposibilitatea respectării chiar și a termenelor foarte scurte ale procedurii deschise sau restrânse accelerate va trebui evaluată de la caz la caz, dar este probabilă în majoritatea cazurilor, cel puțin în ceea ce privește nevoile pe termen scurt considerabil mai mari pe măsură ce curba infecției crește. După cum este clarificat în jurisprudența Curții (Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-352/12 din 20 iunie 2013, punctele 50-52), în cazul în care este invocată o situație de extremă urgență, achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere.

Precizăm că documentul emis de COM este în linie cu prevederile ”Comunicării Comisiei din 2015 către Parlamentul European și către Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil” – COM(2015) 454 final / 9.09.2015.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice recomandă autorităților contractante să consulte cu atenție prevederile acestei Comunicări, întrucât este nevoie de o gestionare adecvată a procedurilor de achiziție publică relevante în combaterea crizei de sănătate generată de COVID-19.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2020-04-03Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz