2020-06-05 10:20

CSM estimează pentru anul 2011 o creştere a volumului de activitatea la instanţe

 |  17:42
CSM estimează pentru anul 2011 o creştere a volumului de activitatea la instanţe

PreşedinteleCSM, Florica Bejinaru, a susţinut, vineri, că pentru 2011 se estimează ocreştere a volumului de activitate la instanţe, respectiv la nivelul curţilorde apel cu 20% - cauze civile, 50% - cauze comerciale, 30,6% - cauzeadministrativ şi fiscale şi 20% - litigii de muncă.

Înopinia judecătoarei Florica Bejinaru, preşedintele Consiliului Superior alMagistraturii (CSM), expusă în cadrul conferinţei "Medierea în UniuneaEuropeană - Stadiu şi Perspective", creşterea gradului de utilizare şideschiderea către metodele alternative de soluţionare a cauzelor reprezintă laacest moment o necesitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţiisistemului judiciar.

Conformdatelor prezentate în cuprinsul Raportului intermediar de monitorizare realizatîn cadrul proiectului CSM privind stabilirea volumului optim de activitate,pentru 2011, se estimează o creştere a volumul de activitatea la instanţe. Lanivelul curţilor de apel, pe materii, volumul de activitate va creşte astfel:cu 20% (cauze civile), 50% (cauze comerciale), 30,6% (cauze administrativ şifiscale), 20% (litigii de muncă şi asigurări sociale). Această situaţie vanecesita suplimentarea schemelor actuale de personal cu 132 de posturi dejudecător; la nivelul tribunalelor, volumul de muncă estimat pentru 2011 vacreşte astfel: 33% (cauze civile), 35% (cauze comerciale), 20% (cauze penale),a indicat Bejinaru.

Totodată,oficialul a declarat că această situaţie va necesita suplimentarea schemeloractuale de personal cu 334 de posturi de judecător, iar la niveluljudecătoriilor, volumul de muncă estimat pentru 2011 va creşte astfel: 35,58%(cauze civile), 26,67% (cauze penale) şi cu 20% (cauze mixte). Această situaţieva necesita suplimentarea schemelor actuale de personal cu 187 de posturi dejudecător, a subliniat Bejinaru.

Conferinţainternaţională "Medierea în Uniunea Europeană - Stadiu şiPerspective" a fost organizată de Asociaţia Magistraţilor Europeni careSusţin Medierea (GEMME), cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii şiare drept obiectiv reunirea la Bucureşti a experţilor din ţară şi dinstrăinătate pentru prezentarea modului în care medierea a fost implementată şifuncţionează atât în România, cât şi în alte state europene, dar şi pentru aexpune perspectivele şi planurile de viitor în promovarea şi aplicarea pe scarălargă a acestei metode alternative de soluţionare a litigiilor la nivelnaţional şi european.

"Prinpromovarea modalităţilor alternative de soluţionare a conflictelor sedegrevează rolul instanţelor de judecată, încărcate peste măsură în aceastăperioadă, atât ca urmare a numărului de dosare în continuă creştere, cât şi pefondul unei problematici în domeniul asigurării resurselor umane necesare buneifuncţionări în aceste condiţii", a spus Bejinaru.

Totodată,şeful CSM a adăugat că procedura medierii nu poate fi impusă părţilor, însăconsideră că noile prevederi legale constituie un pas important în ceea cepriveşte contribuţia magistratului la conturarea unei mentalităţi şi culturijuridice favorabile soluţionării cauzelor prin metode alternative.

"Încurajareafolosirii pe scară largă a acestor modalităţi de soluţionare a cauzelor vacontribui atât la degrevarea rolului instanţelor şi parchetelor, laeconomisirea timpului alocat soluţionării cauzelor şi, nu în ultimul rând, la omai bună gestionare a resurselor existente şi direcţionarea acestora spredomeniile prioritare", a mai spus judecătoarea Florica Bejinaru.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638948-08-31Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine