2020-04-06 16:09

Culisele războiului câştigat de Prinţul Radu împotriva englezilor de la Royalty Monthly. Află care este valoarea daunelor

 |  12:06
Culisele războiului câştigat de Prinţul Radu împotriva englezilor de la Royalty Monthly. Află care este valoarea daunelor

Un redactor britanic şi Editura care publicărevista Royalty Monthly au cerut scuze Principelui Radu al României, în faţa ÎnalteiCurţi din Londra, pentru un articol publicat în 17 septembrie 2004. Ei vor plătidespăgubiri considerabile către Casa Regală de România şi vor publica unarticol lămuritor, cu imunitate similară discursurilor parlamentare. Peparcursul procesului s-a menţionat implicarea aşa zisului Prinţ Paulîn punerea în scenă preluată fără verificări de publicaţia britanică. Procesula stabilit un precedent judiciar în ceea ce priveşte garanţiile depuse de străiniicare se judecă în instanţele britanice. Un rol important în deblocareaprocedurilor, ajunse într-un punct mort din cauza strategiei adoptate de PrinţulKarl de Hohenzollern, l-a avut un interviu luat acestuia de ziarul Gardianul. PrinţulKarl contestă decizii luate de tatăl său, Fürst, ŞefulCasei de Hohenzollern, inclusiv aceea de a-i acorda un titlu Prinţului Radu. Avocatul român Ioan-Luca Vlad,care a asistat la întregul proces, a explicat pentru “Puterea”, modul în cares-au derulat ostilităţile.

- Când a început totul?

- În septembrie 2004, revista engleză “Royalty Monthly, cu apariţie lunară, a publicat un articol intitulat "Scandal in Romania.Princess Margarita's Husband is Branded and Impostor." Articolul conţineaafirmaţii defăimătoare la adresa Principelui Radu. Judecătorul Eady, de laÎnalta Curte din Londra, Divizia Băncii Reginei, a decis că, prin articol,Principele Radu era acuzat că susţine în mod necinstit că ar fi primit titlulde „Principe de Hohenzollern-Veringen” de la Friedrich-Wilhelm, Fürst deHohenzollern, Şeful Familiei de Hohenzollern. Publicaţia britanică afirma căPrinţul s-ar fi bazat pe un document falsificat pentru a dovedi aceasta.Articolul mai susţinea şi că Principele Radu al României ar fi vinovat de a fifost ofiţer în Securitate în timpul regimului dictatorului comunist Ceauşescu.

- Au căutat cumva redactoriibritanici să discute aceste afirmaţii cu reprezentanţi ai Casei Regale, înaintede publicarea articolului?

-Circumstanţele publicării articolului sunt interesante. Articolul se pretindeun reportaj al unei conferinţe de presă organizată în România, în 2004, însă nueste nici pe departe aşa ceva. Acest lucru a rezultat încă din timpul unei audiericare a avut loc în octombrie-noiembrie 2007. Atunci, s-au chemat mai mulţimartori în faţa instanţei, inclusiv redactorul. Acesta a acceptat printrealtele că nu a contactat niciodată Familia Regală, pe reprezentanţii ei, sau pePrincipele Radu, pentru a-i întreba despre aceste acuzaţii. Mai mult, el arecunoscut că nu a făcut aproape nici o investigaţie pentru a afla dacăasemenea acuzaţii sunt adevărate. De altfel, în decizia judecătorilor, s-a arătatcă articolul trece cu mult peste un simplu reportaj, reluând şi potentând acuzaţiile.

- Cine apornit acest scandal?

-Conferinţa la care se face referire în articol este opera a doi americani,Richard Calrson şi Brad Johnson. De altfel, dl Carlson a şi depus mărturie înfaţa instanţei. Judecătorul a constatat că această conferinţă a fost organizatăîn mare de dna Ana-Maria Pascaru, şefa de protocol a unei persoane cunoscutepentru opoziţia sa faţă de Principele Radu. Ana Maria Pascaru, se arată îndecizia Instanţei, era în acel moment, şefa de protocol a prinţului Paul. Aceeaşipersoană a avut şi o implicare directă în articol, furnizând un comentariupublicat într-o pastilă pe aceeaşi pagină. De altfel, judecătorii au descoperitcă dna Simina Mezincescu a prezentat, în timpul conferinţei, un document, numit“Urkunde”, semnat de Fürst în 1999, şi careatestă legitimitatea Prinţului Radu, dar cei doi organizatori ai atacului nu auţinut cont de acest lucru.

- Când aînceput procesul?

- În octombrie-noiembrie2004, Principele Radu i-a scris redactorului revistei, dl Marco Houston, careeste şi director al Editurii Sena Julia Publicatus Ltd., cerându-i să-şi retragăarticolul şi să publice adevărul în aceeaşi revistă. Dl Houston a răspunsdirect prin avocaţi, refuzând acest lucru. Ca atare, Principele Radu l-a dat înjudecată în Înalta Curte de la Londra pentru defăimare, prin intermediul firmeide avocatură Carter-Ruck.

- De ce adurat atât?

- Înprimii doi-trei ani, procesul a fost ţinut pe loc de o problemă procedurală.Principele Radu, fiind străin, fără bunuri în Anglia,iar România nefiind membră a Uniunii Europene, Curtea i-a ordonat să plăteascăo garanţie (cautio judicatum solvi) înainte să poată da în judecată peun englez. Pe scurt, la început Principele Radu nu a putut să plătească o sumăfoarte mare care i s-a ordonat, şi cazul a fost respins procedural. Estemomentul când câteva ziare din România au raportat că a pierdut la Londra, însăacestea au spus, greşit, că a pierdut pe fond. Apoi, după o serie de apeluri,dintre care unul a creat şi un precedent judiciar în stabilirea criteriilorpentru garanţiile date de străini, garanţiile au fost reduse, şi PrincipeleRadu a putut plăti restul rămas, aşa încât procesul a mers mai departe pe fond.

Pe scurt,toate aceste probleme s-au judecat între avocaţi, fără prezenţa părţilor şi amartorilor.

- Când aavut loc prima judecată pe fond?

- În noiembrie2007 a avut loc prima audiere publică, cu părţi şi martori. Aceasta a fost o şansăpentru dl Houston să se apere spunând că a făcut toate investigaţiile necesare,adică a fost un jurnalist responsabil, chiar dacă pe fond acuzaţiile nu ar fifost adevărate. Este apărarea cea mai simplă pe care o avea la dispoziţie.Decizia dată în urma acestei audieri este deosebit de gravă împotriva dlui Houston. Judecătorul aconstatat că a fost complet dezinteresat de cercetarea acuzaţiilor grave, şi,deci, nu poate fi considerat un jurnalist responsabil. Audierea a fost publică.Au fost ascultaţi ca martori dl Laszlo Forray (asistent organizator al conferinţeide presă), dl Richard Carlson şi dl Marco Houston. Aceeaşi persoană care sepretinde membru al Familiei Regale a României a dorit să fie ascultat ca martorînsă după depunerea jurământului, instanţa a acceptat că nu este nevoie deaceastă depoziţie (avocatul se referă la Prinţul Paul - n.red.). Dl Houston a făcutapel şi l-a pierdut.

-Pierduse definitiv?

- Singuraapărare care îi rămăsese era să dovedească adevărul, pe fond, al acuzaţiilor,ceea ce, uimitor, chiar asta a vrut să facă. Între timp, probabil pentru a susţinecauza dlui Houston,Prinţul Karl Friedrich von Hohenzollern, fiul Şefului Casei de Hohenzollern (carei-a acordat Principelui Radu titlul de Prinţ de Hohenzollern-Veringen în 1999),a deschis o acţiune în justiţie împotriva Principelui Radu, în Hechingen, Germania. Această acţiune a început în 2008, însă a fostoprită, în momentul în care dl Houston a cerut Curţii Engleze că, potrivit unuinou Regulament European, să i se ia mărturie Prinţului Karl în Germania,referitor la circumstanţele acordării titlului de Prinţ. Prinţul Karl s-a opus,motiv pentru care a doua audiere, cea legată de dovedirea adevărului acuzaţiilordin articol, s-a amânat. De asemenea, pentru dovedirea adevărului acuzaţiilor,dl Houston a prezentatdiferite documente, care, urmând expertizelor grafologice, au fost dovedite cafalsuri.

- Timpula trecut, şi Prinţul Karl a refuzat în continuare să depună mărturie. Însă, aacceptat anul trecut să dea un interviu ziarului Gardianul, în care arata ca ŞefulCasei de Hohenzollern chiar i-a oferit titlul Principelui Radu, dar el, PrinţulKarl, nu este de acord cu acest lucru, adică acceptă falsitatea acuzaţiilor şiadevărul Principelui Radu. În continuare, Gardianul a publicat şi un follow-updespre procesul din Germania.

- Care afost deznodământul?

- Ţinândcont că Prinţul Karl nu a putut fi obligat să depună mărturie, Curtea engleză arespins o nouă cerere de amânare, în martie 2010. Lucrurile s-au precipitat dinacel moment, deoarece dl Houstona descoperit că toate probele prin care încerca să dovedească vinovăţiaPrincipelui Radu sunt fie falsuri, fie irelevante. Pentru acest motiv, şi-a datseama că procesul nu are o bază, şi, joi, a depus în instanţă un “Statement în Open Court” princare acceptă ca toate aceste acuzaţii sunt cu totul nefondate şi nu ar fitrebuit să fie publicate niciodată. De asemenea, îşi cere scuze pentru faptul cătimp de aproape 6 ani a mers cu acest proces, folosind probe falsificate, timpîn care s-au cauzat prejudicii de imagine şi daune morale Principelui Radu. DlHouston a ţinut însă să spună, prin avocatul său, că nu a ştiut până în ultimaclipă despre faptul că probele sale erau falsificate, şi că nu a avut nici unrol în producerea lor.

- Au foststabilite daune?

- DlHouston a acceptat să plătească o sumă substanţială în daune morale PrincipeluiRadu, precum şi toate costurile legale ale acestuia, să nu mai publice sau săpermită publicarea vreodată a acestor acuzaţii, şi să publice un articol,cuprinzând întreg Statement-ul în următorul număr al Royalty Monthly. Menţionezcă acest Statement are o valoare specială, fiind o declaraţie autorizată deinstanţă, care o verifică pentru veridicitate. De asemenea, autorii săi nu potfi atacaţi de nimeni, potrivit legii engleze, căci beneficiază de “absoluteprivilege” adică au acelaşi statut ca şi declaraţiile făcute în Parlament de unparlamentar.

Instanţala care lucrurile s-au judecat la Londra este cea mai înaltă instanţă civilă cujurisdicţie primară din ţară, şi este unica petoată ţara. Judecătorii de aici poartă robă vişinie,perucă albă şi sunt adresaţi cu apelativul “My Lord”. Numai avocaţi anumecalificaţi pot pleda aici, şi sunt numiţi Barrister. Ei poartă roba neagră şiperucă albă.

PrincipeleRadu a fost reprezentat ca avocaţi pledanţi de Patrick Moloney QC, care după2007 a devenit judecător, Victoria Sharp QC şi James Price QC. QCînseamnă Consilier al Reginei şi reprezintă un avocat cu pregătire şi experienţă deosebit de înalte.Procesul s-a judecat fără juriu. Publicaţia britanică îi va plăti 150.000 de liresterline ca daune morale, plus cheltuielile de judecată.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-05-03Parerea ta...

PARPANGHEL
16 Iul 2010

Dear dr. Doktor Valcu, FURST von HOHENZOLERN a explicat penibilul situatiei in care tatal sau aflat in dementa avansata a promis la insistentele MISEL-ului ca-l va avansa pe DUDA FIRST de HOHO -hoho-hoho! HERR DOKTOR, apartenenta la casa de hohenzolern und siegmarien, a fost retrasa DEFINITIV si IREMEDIABIL, casei regale din RO. pt. intrarea in primul razboi mondial ,alaturi de ANTANTA ,impotriva puterilor centrale.Ihre festein-sie,liebe gennose VALCU!Daca a-ti abandonat bisturiul, noi avem pr
PSDILICU
18 Iul 2010

in sfarsit a adus si acest om primul ban in casa de cand e casatorit ca pana acum a fost un intretinut
OMULDELADUNARE
18 Iul 2010

Domnule "CATA" , daca nu stiai , inca , Romania are Casa Regala , si inca una care in vremuri tulburi , de dupa domnia lui Cuza , cand romanasii nostri se mancau intre ei pentru ciolan , ca si acum , a pus capat luptelor intestine politice , ducand Romania pe un loc respectat intre natiunile Europei , realizand Romania Mare , cu mult mai mare decat cea de azi , pe care n-am reusit sa o pastram asa cum ne-a lasat-o MS. Regele Ferdinand , intregitorul de neam si tara!
OMULDELADUNARE
18 Iul 2010

Poate ar trebui sa mai cititi adevarata istorie a neamului , nu cea comunista , care ne-a intoxicat sufletele vreme de peste jumatate de secol !
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine