2020-01-29 05:18

Cum se JUSTIFICĂ Ciorbea pentru că nu și-a DELEGAT atribuțiile: ”E EXCLUSIVITATE”

 |  22:23
Cum se JUSTIFICĂ Ciorbea pentru că nu și-a DELEGAT atribuțiile: ”E EXCLUSIVITATE”

Avocatul Poporului anunţă că şi-a delegat atribuţiile unuia dintre adjuncţi, dar sunt exceptate de la delegare atribuţiile referitoare la sesizarea Curţii Constituţionale. Reprezentanţii instituţiei susţin că această exceptare este prevăzută într-o decizia a CCR care prevede că ”Avocatul Poporului are exclusivitatea în privinţa deciziei de a ridica o excepţie de neconstituţionalitate, parte a independenţei instituţionale şi funcţionale de care acesta se bucură”.

”Prin Ordinul nr. 190 din 16 octombrie 2018 al Avocatului Poporului (pe care îl anexăm prezentului comunicat) au fost delegate unele din atribuţiile acestuia către un adjunct al Avocatului Poporului”, au anunţat, joi seară, printr-un comunicat de presă reprezentanţii Avocatului Poporului.

Potrivit acestora, s-au exceptat de la delegare, printre altele, atribuţiile potrivit cărora Avocatul Poporului: ”h) poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora; i) poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor; k) angajează salariaţii instituţiei Avocatul Poporului şi exercită dreptul de autoritate disciplinară asupra acestora; m) poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ; n) poate formula cereri de chemare în judecată ori plângeri penale şi poate reprezenta în faţa instanţei de judecată minorul, atunci când acesta a fost victimă a violenţei fizice sau psihice din partea părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal, a abuzului, violenţei şi exploatării sexuale, a exploatării prin muncă, a traficului de fiinţe umane, a neglijării şi exploatării, precum şi a oricărei forme de violenţă asupra copilului, prevăzute şi sancţionate de legislaţia internă şi internaţională la care România este parte”.

De asemenea, s-au exceptat de la delegare atribuţiile conform cărora ”a) prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; b) semnează rapoartele,(…) obiecţiile şi excepţiile de neconstituţionalitate, recomandările (…); c) aprobă statul de funcţii şi fişa postului pentru personalul din instituţie; e)numeşte, promovează, eliberează din funcţie personalul, potrivit dispoziţiilor legale; f) aprobă trecerea personalului dintr-un departament în altul; g) aprobă deplasările personalului în străinătate”.

”Delegarea atribuţiilor în perioada concediului de odihnă este o instituţie juridică permisă de prevederile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 35/1997, republicată, potrivit cărora Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribuţii adjuncţilor săi sau unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei. Dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. h) şi i) şi ale alin. (3) din Legea nr. 35/1997, republicată, se interpretează în lumina considerentelor Deciziei nr. 336/2013 a Curţii Constituţionale, care a reţinut că «Avocatul Poporului are exclusivitatea în privinţa deciziei de a ridica o excepţie de neconstituţionalitate, parte a independenţei instituţionale şi funcţionale de care acesta se bucură (…)»”, se mai arată în comunicat.

Potrivit documentului, începând cu anul 2014, în acord cu aspectele reţinute în Decizia nr. 336/2013 a Curţii Constituţionale, s-a exceptat, în mod consecvent, delegarea atribuţiilor privind sesizarea Curţii Constituţionale.

”Prin urmare, făcând aplicarea art. 15 alin. (3) din Legea nr. 35/1997 şi a considerentelor Deciziei nr. 336/2013 sus-menţionate, Avocatul Poporului nu a delegat nici prin Ordinul nr. 190 din 16 octombrie 2018 atribuţiile referitoare la sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora şi nici pe cea de sesizare directă cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor. Avocatul Poporului consideră că decizia de a nu delega atribuţiile în materia controlului de constituţionalitate al legilor şi ordonanţelor pe calea obiecţiei şi a excepţiei de neconstituţionalitate este justificată şi de faptul că instituţia Avocatul Poporului este o autoritate publică unipersonală, autonomă şi independentă”, se mai arată în document.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-10-19Parerea ta...

ANONIM
19 Oct 2018

Opinați că Victor Ciorbea ar putea încerca vreun "traseu despre constituționalism" prin care, oferind răspunsuri de constituționalitate și neconstituționalitate din funcția de Avocat al Poporului, și-ar fi propus de fapt să ajungă și judecător pe la CCR, că din funcția de Avocat al Poporului pare a se exista posibilitatea de a se obține și mandate de judecători la CCR ?
ANONIM
19 Oct 2018

Deci remarcați faptul că Avocatul Poporului poate numai propune despre sesizările de neconstituionalitate înaintate instituției, neavând și atribuția deciziei referitor la sesizările de neconstituționalitate formulate, căci s-ar substitui judecătorilor de la CCR ?
ANONIM
19 Oct 2018

Opinați că aceia cărora instituția Avocatului Poporului le refuză sesizarea CCR la sesizările de neconstituționalitate formulate la instituția Avocatului Poporului, cu răspunsurile formulate de Avocatul Poporului se pot adresa instanțelor judecătorești, care ca orice document sau răspuns eliberat de o instituia publică poate fi și contestat ? Deci, opinați că Avocatul Poporului formulează de fapt opinii în răspunsurile formulate la sesizările către instituție, răspunsurile instituției Avocatului Poporului la sesizările de neconstituționalitate formulate neavând caracteristicile unor decizii ?
ANONIM
19 Oct 2018

Opinați că sintagma ,,poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate " referitoare la activiatea instituției Avocatului Poporului în relația cu persoanele fizice care formulează sesizări de neconstituționale pentru a fi înaintate către CCR, este lipsită de previzibilitate şi claritate, norma juridică referitoarea la acest aspect neavând un caracter geeneral obligatoriu și nici o aplicabilitate imediată, directă și continuă și necondiționată și nefiind nici generală și impersonală, lăsând actul de acces la justiție la decizia și discreția unei singure persoane ce ar fi trebui să fie apărător al intereselor persoanelor fizice ? Deci, totuși, cei cărora instituția Avocatului Poporului le respinge sesizările de neconstituționalitate se pot adresa și instanțelor judecătorești pentru contestarea răspunsurilor formulate de o astfel de instituție , ?
ANONIM
19 Oct 2018

MA OIS IN MUTRA LUI STRIMBA SI NEGHIOBA , MAFIOT , CU INPRUMUTURI DE 1 , 5 MILIOANE EURO . A LUAT CIUBUC CU ROABA .. TRADATOR SPURCAT
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiriPUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine