2020-01-25 08:31

Escrocul din scandalul ”ANL Henri Coandă”, achitat într-un alt dosar de înşelăciune

 |  17:40
Escrocul din scandalul ”ANL Henri Coandă”, achitat într-un alt dosar de înşelăciune

Revendicatorulterenurilor din cartierul ANL "Henri Coandă", Radu Fotino şicomplicele său, Luminiţa Râşnoveanu, ambii condamnaţi la 15, respectiv 7 ani deînchisoare, au fost achitaţi de Tribunalul Bucureşti într-un alt dosar în caresunt acuzaţi de înşelăciune legat de vânzarea unor terenuri. Judecătorii auluat această hotărâre pe motiv că fapta de care sunt acuzaţi cei doi nu esteprevăzută de legea penală. Decizia poate fi atacată cu apel la Curtea de ApelBucureşti.

Înacest dosar, procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată pe Fotino pentruînşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi tentativă la înşelăciunea cuconsecinţe deosebit de grave, iar pe Andra Luminiţa Râşnoveanu pentrucomplicitate la cele două infracţiuni.

Înrechizitoriul procurorilor anticorupţie se arată că la 13 octombrie 2005, cuocazia încheierii în formă autentificată a unui antecontract devânzare-cumpărare, Ioan Radu Fotino, în calitate de promitent vânzător, l-aindus în eroare pe promitentul-cumpărător, prin angajamentul de a-i vindeacestuia suprafaţă de 13,25 ha teren situat din Voluntari, sat Pipera, judeţulIlfov.

Preţulde vânzare convenit a fost de 5.300.000 de euro, dar vânzarea nu a mai avut locpentru că cel care dorea achiziţionarea terenului nu a putut achita preţulconvenit.

Oaltă infracţiune descrisă pe larg în actul de inculpare s-a derulat în perioadaoctombrie-decembrie 2005, când Ion Radu Fotino a încheiat în formă autentică,în calitate de promitent-vânzător, un antecontract de vânzare-cumpărare şi douăacte adiţionale acestui antecontract.

Procuroriianticorupţie arată că Fotino a indus în eroare societatea comercială Albrau,care era promitentul-cumpărător, angajându-se să vândă aceeaşi suprafaţă deteren, de această dată preţul convenit fiind de 4.900.000 de euro. Firma Albraua fost prejudiciată cu suma de 1.250.000 de euro, bani achitaţi cu titlu deavans.

Înambele situaţii, Fotino Ion Radu cunoştea faptul că în cadrul procedurii dereconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului respectiv au fostfolosite unele înscrisuri false, respectiv două certificate de legatar şi unraport de expertiză extrajudiciară topo-cadastrală, de natură să ateste calitateade moştenitor a unei persoane, se mai arată în documentul citat.

Îndemersul său, Fotino a fost ajutat de complicea sa Andra Luminiţa Râşnoveanu,care a acţionat ca mandatar al acestuia.

SocietateaAlbrau s-a constituit parte civilă cu suma de 6.844.976 de lei, reprezentândavansul acordat şi dobânzile aferente creditelor contractate. Pentrurecuperarea acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestruluiasigurător asupra a două imobile care aparţin lui Fotino.

Condamnat în dosarul „ANLHenri Coandă”

Într-unalt dosar, Tribunalul Bucureşti l-a condamnat, în 31 iulie 2009, pe Radu IoanFotino la 15 ani de închisoare cu executare şi la cinci ani interzicerea unordrepturi după executarea pedepsei, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit degrave, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Alăturide Fotino, au mai fost condamnaţi Romulus Benone Dragomir, acuzat că a întocmittrei rapoarte de expertiză extrajudiciară false deşi nu avea calitatea deexpert tehnic autorizat judiciar, şi Andra Luminiţa Râşnoveanu. Dragomir a fostcondamnat la patru ani şi şase luni închisoare pentru complicitate la tentativăla săvârşirea infracţiunii de înşelătorie cu consecinţe deosebit de grave şifals în înscrisuri sub semnătură privată. Râşnoveanu a primit o pedeapsă deşapte ani de închisoare cu executare, pentru complicitate la tentativă lasăvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, pentrufals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, instanţa dispunând şifaţă de aceasta arestarea.

Potrivitdeciziei instanţei, Fotino, Dragomir şi Râşnoveanu au fost obligaţi săplătească, în solidar, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) sumele de74.311,66 lei drept despăgubiri materiale şi două milioane de lei cu titlu dedespăgubiri morale, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat.

Totodată,cei trei trebuie să plătească Agenţiei Domeniilor Statului suma de 95.383,17lei, iar părţii civile Asociaţia Deţinătorilor Lot Cartier Henri Coandă -501.640 de euro (echivalent în lei la cursul oficial al BNR din momentulplăţii).

RaduIon Fotino a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie în februarie2007, acesta fiind acuzat că, folosindu-se de certificate fictive demoştenitor, pe care le-a prezentat autorităţilor locale din judeţele Călăraşi,Ilfov şi Teleorman, a obţinut reconstituirea dreptului de proprietate asupra apeste 200 de hectare de teren.

Anchetatoriiau stabilit că Radu Ioan Fotino a dobândit în mod fraudulos calitatea de unicmoştenitor al familiilor Bildirescu şi Lăzărescu prin falsificarea a douăcertificate de legatar universal (act care atestă calitatea de moştenitorasupra tuturor bunurilor mobile şi imobile obţinut în baza unui testament) şi aunui certificat de moştenitor, informa la acea vreme Biroul de presă alDirecţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Astfel,folosindu-se de calitatea conferită de aceste certificate fictive, Fotino ar fiindus în eroare autorităţile din judeţele Ilfov, Călăraşi şi Teleorman, cărorale-a solicitat să i se reconstituie drepturile de proprietate asupra unorbunuri mobile şi terenuri agricole situate în oraşul Voluntari, precum şi încomunele Ulmeni, Salcia şi Troianul.

În2003, Comisia Judeţeană Ilfov de stabilire a drepturilor de proprietate asupraterenurilor a validat, prin Hotărârea 406, propunerea Comisiei Locale Voluntariprivind punerea în posesie a lui Fotino pentru o suprafaţă de 26,5 hectare deteren intravilan.

Înbaza aceloraşi acte notariale false, Radu Fotino a mai solicitat să i seretrocedeze, pe vechiul amplasament, 78 de hectare de teren intravilan care aaparţinut altor membri ai familiei Bildirescu, situat în zona Voluntari şi înSectorul 1 din Capitală.

Valoareacomercială de piaţă a terenurilor revendicate ilegal a fost stabilită la sumade 179.880.000 de euro.

Deşicunoştea vechiul amplasament al terenurilor revendicate ilegal, Fotino atranslatat acest amplasament, suprapunându-l peste terenul atribuit înfolosinţă Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) în vederea construirii cartieruluide locuinţe "Henri Coandă". Astfel, conturul terenurilor revendicatese suprapunea până la centimetru peste conturul terenului atribuit în folosinţăANL. Prin sentinţe judecătoreşti pronunţate în prima instanţă, Fotino a obligatANL să sisteze lucrările de construcţie timp de un an, provocând ANL unprejudiciu în valoare de 14.490.000 de euro şi Asociaţiei Deţinătorilor de LotHenri Coandă în valoare de două milioane de euro. Proiectul "HenriCoandă" este amplasat în proporţii aproximativ egale pe teritoriullocalităţii Voluntari şi în sectorul 1 din Bucureşti.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638948-08-31Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine