2019-12-14 14:34

EXCLUSIV. În atenţia Ministerului Sănătăţii. Specialişti chimişti: Spitalele utilizează o “bombă cu ceas” pentru dezinfectarea instrumentarului medical

 |  18:56
EXCLUSIV. În atenţia Ministerului Sănătăţii. Specialişti chimişti: Spitalele utilizează o “bombă cu ceas” pentru dezinfectarea instrumentarului medical

Mai multe cadrespitaliceşti sesizează conducerea Ministerului Sănătăţii de faptul că uneledintre substanţele de dezinfecţie şi sterilizare utilizate în spitalele dinRomânia reprezintă un real pericol pentru sănătatea personalului sanitar, dar şia pacienţilor. Este vorba despre un sterilizant chimic la rece comercializatsub formă de pulbere, inscripţionat pe etichetă ca având în componenţa sa 44 degrame de acid paracetic (din 100), alături de alte componente. Inadvertenţasesizată de specialişti constă în faptul că acidul paracetic nu există decâtsub formă lichidă şi nu ar putea, astfel, face parte din componenţa uneipulberi fără a o transforma automat în pastă sau în gel.

Mai mulţi chimiştis-au sesizat cu privire la inadvertenţele acestui produs după ce au analizatcompoziţia chimică aflată pe eticheta sa.“Steril C” se comercializează sub formă de pulbere, ambalat înrecipiente din plastic ce conţin, potrivit etichetei, 44 de grame de acidparacetic, 28 de grame de TAED (tetrametiletilenditamină) şi alţi compuşiorganici până la 100 de grame. Specialiştii susţin că acidul peracetic, careeste o substanţă lichidă, nu ar putea face parte din compoziţia acestui produssolid fără ca acesta să se transforme în pastă sau în gel.

În plus, o astfel deconcentraţie a acidului paracetic de 44 la sută într-un produs ar fi mult preamare şi ar transforma produsul într-o adevărată “bombă” chimică, deoarece ladeschiderea flaconului acesta ar emana vapori foarte toxici care ar arde ochii şipielea, din cauza corozivităţii sale extreme. Mai mult, ar degaja un mirosfoarte puternic de oţet şi ar avea un potenţiel inflamator maxim. De altfel,comercializarea acestui tip de produse este supusă unui gen de reglementărispeciale, fiind imperios necesară marcarea lor ca atare cu simbolurile de risccorespunzătoare. De exemplu, pentru un conţinut paracetic de maximum 30 la sutăîntr-un produs, acesta ar trebui să fie însoţit de simbolul C (coriziv), Xn(iritant), O (oxidant) R7-10-20/21/22-35-50(inflamabil, nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire,nociv prin inhalare şi prin înghiţire, provoacă arsuri grave, pericol deexplozie sub acţiunea căldurii, foarte toxic pentru organismele acvatice şipoate provoca incendiu). Ei bine, pe eticheta ataşată produsului “Steril C”utilizat în spitalele din România este menţionat tocmai contrariul, şi anume cănu are nici o restricţie, astfel încât orice echipament de protecţie folosit arfi inutil. Toate aceste detalii nu fac altceva decât să evidenţieze faptul că“Steril C” este un produs ce are o altă compoziţie în realitate, fiindcomercializat în România în condiţii dubioase.

Spitalelelicitează fără să verifice

Mai interesant estefaptul că pe eticheta produsului în cauză se menţionează faptul că acesta este înregistratla Ministerul Sănătăţii ca şi dispozitiv medical, conform Legii nr. 176/2000, şică prezintă un Certificat de marcaj European. Pagina de internet a producătoruluiitalian de “Steril C” este vagă şi evazivăşi nu menţionează compoziţia produsului, fapt care face să sporeascăneclaritatea informaţională despre acest produs. De altfel, acelaşi produscomercializat într-o altă ţară are în compoziţie, conform fişei tehnice, 44 degrame de perborat de sodiu, 28 de grame de TAED şi alţi compuşi organici pânăla 100 de grame. Chimiştii consideră că aceasta ar putea fi compoziţia reală aprodusului.

Surprinzător estefaptul că, până în prezent, în unităţile medicale care au achiziţionat prinlicitaţie acest produs, factorii responsabili de organizarea achiziţiilor substanţelor de dezinfecţie (deregulă medici din cadrul serviciului deprevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale, epidemiologi, microbiologisau infecţionişti) şi care au rolul să întocmească necesarul de produsedezinfectante şi să avizeze caietele de sarcini, ori care fac parte dincomisiile de evaluare a ofertelor nu au remarcat niciodată contradicţia dintrecompoziţia inscripţionată pe etichetă şi cea efectivă a produsului, respectivfaptul că acea pulbere nu poate conţine acid paracetic. Această neglijenţă,spun specialiştii, poate aduce grave prejudicii de sănătate în primul rândutilizatorilor primari, care trebuie instruiţi şi avizaţi asupra riscurilor lacare se expun în momentul în care prepară diferitele soluţii şi substanţe pecare le utilizează pentru desfăşurarea activităţii curente. De asemenea, şipacienţii sunt supuşi aceloraşi riscuri.

Chimiştiicer efectuarea unei anchete administrative şi penale

Personalul medicalcare a sesizat conducerea Ministerului Sănătăţii referitor la produsul “SterilC” mai precizează că, având în vedere faptul că produsul în cauză estedestinat, conform materialelor de promovare, pentru “dezinfecţia şisterilizarea rapidă şi sigură“ a “tuturor instrumentelor chirurgicale,endoscoapelor, sondelor intraoperatorii şi ecocardiografice, tuburirespiratorii şi echipament dentar”, fiind achiziţionat de unităţi sanitare caprodus de strictă necesitate pentru desfăşurarea activităţii specifice, sepoate spune că orice aspect neclar şi contradictoriu poate determina graveprejudicii direct pacienţilor, luând în considerare actul medical în care esteutilizat, şi poate constitui un atentat la sănătatea publică. “Ministerul Sănătăţiişi organele abilitate ar trebui să se sesizeze şi să verifice această situaţie şisă dispună efectuarea unei anchete care să scoată la lumină condiţiile în careacest produs este comercializat în România în vederea evitării, pe viitor, apromovării şi punerea pe piaţă a unor produse false sau contrafăcute”, maiprecizează cei care au reclamat inadvertenţele substanţei de dezinfecţie “SterilC”.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638951-11-01

Mai multe imagini:
EXCLUSIV. În atenţia Ministerului Sănătăţii. Specialişti chimişti: Spitalele utilizează o “bombă cu ceas” pentru dezinfectarea instrumentarului medical
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray