2020-04-05 17:42

Fostul şef al ISU Giurgiu a fost arestat

 |  17:08
Fostul şef al ISU Giurgiu a fost arestat

Curtea Militară deApel a decis, vineri, arestarea fostului şef al Inspectoratului pentru Situaţiide Urgenţă "Vlaşca" judeţul Giurgiu, col. Marian Ghimpiţeanu, şi amr. Daniel Panait, în cazul privind fraudarea concursului pentru ocupareaposturilor de ofiţeri şi subofiţeri la această unitate.

Lasolicitarea procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţiade combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari, Curtea Militarăde Apel Bucureşti a dispus, vineri, arestarea preventivă pe o perioadă de 30 dezile a col. Marian Ghimpiţeanu, fost inspector şef al Inspectoratului pentruSituaţii de Urgenţă "Vlaşca" judeţul Giurgiu şi a mr. Daniel ValeriuPanait, fost şef Serviciu prevenirea incendiilor din cadrul ISU Giurgiu.

Miercuri,procurorii anticorupţie au trimis în judecată 53 de persoane acuzate defraudarea concursului pentru ocuparea posturilor de ofiţeri şi subofiţeri laInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" judeţul Giurgiu,printre inculpaţi figurând şi fostul şef al unităţii, colonelul MarianGhimpiţeanu.

DirecţiaNaţională Anticorupţie (DNA) a stabilit că, în perioada august - octombrie2007, în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca"Judeţul Giurgiu (ISU Giurgiu) a avut loc concursul pentru ocuparea mai multorposturi de ofiţeri şi subofiţeri, concurs coordonat de inspectorul şef al ISUGiurgiu, inculpatul Ghimpiţeanu Marian.

Astfel,Ghimpiţeanu ar fi iniţiat şi coordonat o asociere infracţională ce a avut dreptscop fraudarea rezultatelor acestor concursuri, atât la proba scrisă, cât şi laproba sportivă, susţine DNA.

InculpatulGhimpiţeanu Marian ar fi atras în această grupare peste 50 de cadre militaredin subordinea sa, membrii comisiilor de examinare, inculpaţi în cauză, pe carei-a determinat să falsifice foile de concurs pentru un număr de 67 candidaţi,de la mai multe specialităţi.

Lucrările candidaţilor„piloşi”, distruse şi înlocuite cu cele falsificate

Concret,falsificarea se realiza fie prin supraevaluarea rezultatului obţinut, fie prinînlocuirea foilor de concurs cu altele întocmite chiar de membrii comisiilor decorectare. Reîntocmirea foilor de concurs s-a realizat în mai multe etape:crearea de noi formulare prin xeroxare, menţionarea datelor fiecărui candidat,ştampilarea foilor de concurs, completarea răspunsurilor tip grilă ş.a., înscopul ca organele de anchetă să nu poată identifica foile falsificate şiastfel să nu poată fi traşi la răspundere cei implicaţi. La această operaţiune,pe lângă membrii comisiilor de examinare, au participat efectiv şi 16subofiţeri care au promovat concursul de admitere în mod fraudulos, după ce audevenit cadre militare ale ISU "Vlaşca" Giurgiu.

Lasolicitarea comandantului ISU Giurgiu, membrii comisiilor au sustras şi audistrus lucrările întocmite de candidaţii favorizaţi, lucrări pe care le-auînlocuit cu cele reîntocmite.

Lafinal, candidaţii favorizaţi au obţinut note mai mari decât valoarea reală alucrărilor întocmite de aceştia, pentru a putea fi declaraţi admişi în modilegal.Pentru a crea aparenţa de legalitate, au fost falsificate, pe lângă lucrărilepropriu-zise, şi borderourile individuale şi centralizatoare ale fiecăreicomisii, cuprinzând rezultatele de concurs atât la probele scrise, cât şi lacele sportive.

Înaceastă modalitate au fost afectate interesele legale ale unui număr de 32 decandidaţi care ar fi trebuit să fie declaraţi admişi la aceste concursuri.În acelaşi dosar penal a fost trimis în judecată şi inculpatul Ruşanu PetruţDaniel, care la momentul respectiv îndeplinea funcţia de inspector şef alInspectoratului Judeţean de Jandarmi Giurgiu. Acesta i-a solicitat inculpatuluiGhimpiţeanu Marian să intervină pentru ca soţia sa să promoveze probele fizice,în condiţiile în care fusese declarată respinsă la una dintre acestea. În acestsens, la solicitarea şefului ISU Giurgiu, membrii comisiei de susţinere aprobelor sportive au falsificat documentele de concurs.

Înperioada august-octombrie 2007, inculpatul Ghimpiţeanu Marian ar fi pretins şiprimit de la doi candidaţi, direct sau prin intermediul altor persoane, sumelede 2.000 de euro şi 5.000 de lei pentru a-i ajuta să promoveze fraudulosconcursul din luna septembrie, în modalitatea descrisă mai sus. În acelaşi scop,inculpata Lixandru Elena Luminiţa Mirela a primit de la un denunţător suma de1.200 de lei şi 500 de euro cu titlu de mită, în timp ce inculpatul ParaschivaGeorge a primit suma de 3.000 de euro.

Miercuri,procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere ainfracţiunilor de corupţie săvârşite de militari au dispus trimiterea înjudecată a unui număr de 53 de inculpaţi, în legătură cu fraudarea rezultatelorconcursului pentru ocuparea mai multor posturi de ofiţeri şi subofiţeri,desfăşurat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, în cursulanului 2007.

Astfel,au fost trimişi în judecată col. Marian Ghimpiţeanu, fost inspector şef alInspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Vlaşca" judeţul Giurgiu,pentru luare de mită, fals intelectual, instigare la infracţiunea de falsintelectual şi la uz de fals, ambele în formă continuată, instigare la falsmaterial în înscrisuri oficiale, instigare la infracţiunea de abuz în serviciucontra intereselor persoanelor dacă funcţionarul public a obţinut pentru sinesau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,instigare la infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri, în formăcontinuată, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni; lt. col. (r) ElenaLuminiţa Lixandru, fostă adjunctă a inspectorului-şef din cadrul ISU"Vlaşca" judeţul Giurgiu, pentru luare de mită, complicitate lainfracţiunea de luare de mită, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, falsintelectual şi uz de fals, ambele în formă continuată, abuz în serviciu contraintereselor persoanelor dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine saupentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,asociere pentru săvârşirea de infracţiuni; mr. Daniel Panait, fost şef Serviciuprevenirea incendiilor din cadrul ISU "Vlaşca" Judeţul Giurgiu,pentru luare de mită, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, falsintelectual, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacăfuncţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantajpatrimonial sau nepatrimonial, toate în formă continuată, asociere pentrusăvârşirea de infracţiuni.

O „armată” de ofiţeriISU inculpaţi

Deasemenea, va fi judecat lt. col. (r) George Paraschiva pentru luare de mită,abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă funcţionarul public aobţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,în formă continuată, fals intelectual, uz de fals, complicitate la infracţiuneade sustragere sau distrugere de înscrisuri, toate în formă continuată şiasociere pentru săvârşirea de infracţiuni; plt. Viorel Zlate, din cadrul ISU"Vlaşca" Judeţul Giurgiu, pentru fals intelectual şi uz de fals, abuzîn serviciu contra intereselor persoanelor dacă funcţionarul public a obţinutpentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, complicitatela infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri, toate în formăcontinuată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni; col. Stelian Brabete,lt. Mihai Olexiuc, plt. adj. Adrian Neculae, sg. maj. Ionel Cristina, sg. maj.Dan Truică, col. (r) Costel Breazu, plt. adj. (r) Iulian Rîcu, col. TudoraComan, lt. Petrişor Olteanu, mr. Marian Chiripuci, mr. (r) Marcel Alexe, lt.Sorin Gelu Mărioara, plt. maj. Sandu Ruse - actuali sau foşti angajaţi dincadrul ISU "Vlaşca" - pentru abuz în serviciu contra intereselorpersoanelor dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul unavantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals intelectual, uz de fals,complicitate la infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri, toateîn formă continuată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

Totodată,vor fi judecaţi plt. adj. Adrian Vasile, sg. maj. Bogdan Mârzac, sg. maj. IonuţŢaţără, lt. Dragoş Blănaru, plt. Victor Nedelcu, m.m. Virgil Drăgnuţă, plt. (r)Ionel Stănilă, plt. Cristian Pencea, plt. maj. Cristian Căldăraru, actuali saufoşti angajaţi din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă"Vlaşca" judeţul Giurgiu, pentru abuz în serviciu contra intereselorpersoanelor dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul unavantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, fals intelectual,uz de fals, toate în formă continuată şi asociere pentru săvârşirea deinfracţiuni;- sg. maj. Ovidiu Moţan, sg. maj. Valentin Coman, sg. maj.Alexandru Matei, plt. Mihai Alexandrescu, sg. maj. Silviu Ţaga, sg. maj. AdrianBucşe, sg. maj. Cristian Ficleanu, sg. maj. Marin Ivan, sg. maj. Viorel Coman,plt. maj. Costel Drugă, sg. maj. Ionuţ Costea, plt. Florin Ghergheleci, sg.maj. Stelian Arcanu, sg. maj. Florin Mămăligă, sg. maj. Ciprian Busuioc, sg.maj. Mircea Bratu, toţi din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă"Vlaşca" Judeţul Giurgiu, pentru fals intelectual, în formăcontinuată, favorizarea infractorului, complicitate la infracţiunea de sustrageresau distrugere de înscrisuri, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.

Îndosar mai sunt inculpaţi cpt. Nadia Belbea, din cadrul ISU "Vlaşca"judeţul Giurgiu, pentru complicitate la infracţiunea de fals intelectual, uz defals, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselorpersoanelor dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul unavantaj patrimonial sau nepatrimonial, asociere pentru săvârşirea deinfracţiuni; lt. Luminiţa Panait, pentru fals material în înscrisuri oficiale,uz de fals, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni; col. Costel Belbea, fostprim-adjunct al inspectorului şef din cadrul ISU Giurgiu, pentru favorizare ainfractorului; lt. col. Petruţ Ruşanu, fost şef al Inspectoratului Judeţean deJandarmi Giurgiu, pentru fals material în înscrisuri oficiale şi instigare lainfracţiunea de uz de fals; plt. Eusebiu Cîrjoi şi sg. maj. Ionuţ Cazacu, ambiidin cadrul ISU "Vlaşca" Judeţul Giurgiu, pentru fals material înînscrisuri oficiale, uz de fals, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni;plt. maj. Victoraş Genel Niţu, sg. maj. Costel Purcărea, sg. maj. CătălinBerbec, toţi din cadrul "Vlaşca" Judeţul Giurgiu şi plt. (r) IonAnin, fost angajat la unitatea menţionată, acuzaţi de fals material înînscrisuri oficiale, uz de fals, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-10-13Parerea ta...

URLATORI
30 Iul 2010

Eu,personal a-si fi foarte fericita daca acest caz ar fi singular.A verificat cineva Buzaul,dar Galatiul,dar restul?
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine