2020-03-30 15:10

Fostul şef al Parchetului Buftea, trimis în judecată pentru corupţie

 |  14:45
Fostul şef al Parchetului Buftea, trimis în judecată pentru corupţie

Fostulşef al Parchetului Judecătoriei Buftea, Nelu Carpen, a fost trimis în judecatăîntr-un dosar de corupţie, alături de alte 12 persoane, printre care doiavocaţi din Baroul Bucureşti şi un judecător la Judecătoria Buftea.

ProcuroriiDirecţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) i-au trimis în judecată, vineri, pefostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, judecătorulde la Judecătoria Buftea, Aurică Sterea şi avocaţii Adrian Richartt Zamfirachi,pentru costituire de grup infracţionat organizat, mită, trafic de influenţă,favorizarea infractorului, fals în înscrisuri oficiale, potrivit unui comunicatde vineri al procurorilor.

Înacelaşi dosar vor fi judecate alte nouă persoane, Mihail Vişan, GheorgheCojocaru, Bogdan Vornicu, Gigi Alexandru Lovasz, Adriana Gheorghe, Daniel Niţu,Marian Cazacu, Marian Cărbunaru şi Aurelia Cărbunaru, pentru constituire a unuigrup infracţional organizat, complicitate la luare de mită, fals în înscrisurisub semnătură privată, cumpărare de influenţă şi dare de mită.

Procuroriiau stabilit că, în perioada octombrie - decembrie 2009, Nelu Carpen, încalitate de prim- procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, ar fipretins, prin intermediul avocatului Claudia Ileana Gîlceav -, 4.000 de euro dela două persoane (dintre care una era cercetată într-un dosar penal aflat perolul DNA), pentru a facilita dispunerea, faţă de persoana cercetată, a uneisoluţii de netrimitere în judecată. Astfel, procurorul Carpen ar fi creatpremisele ca persoana cercetată să beneficieze de soluţie şi a infirmatrechizitoriul emis în dosarul respectiv, a înlesnit administrarea frauduloasă aunor probe şi a transmis îndrumări cu privire la atitudinea pe care trebuia săo adopte persoana cercetată în cadrul unor proceduri judiciare.

Înplus, octombrie 2009, avocatul Gîlceavă, pentru a crea aparenţa de legalitate afaptei sale, ar fi falsificat un contract de asistenţă juridică încheiat cu persoanacercetată, în care a consemnat faptul că suma de 4.000 de euro ar fi fostîncasată cu titlu de onorariu, falsificând, totodată şi mai multe facturifiscale şi chitanţe.

Înacelaşi context, pentru ascunderea modului fraudulos de depunere a unor documentela dosarul în cauză, pe 1 aprilie 2010, la instigarea lui Carpen, avocatul arfi falsificat o cerere formulată în numele persoanei cercetate, document ce afost folosit în cadrul urmăririi penale.

3.000 de euro pentrua interveni la Parchetul Sectorului 5

Maimult, anchetatorii au mai stabilit că, în cursul anului 2009, Nelu Carpenîmpreună cu Gîlceavă ar fi pretins şi primit de la o persoană 3.000 de europentru a interveni pe lângă procurorii Parchetului de pe lângă JudecătoriaSectorului 5 a Capitalei pentru a urgenta procedurile judiciare şi a obţine osoluţie favorabilă într-un dosar penal aflat pe rolul acestei unităţi deparchet.

Larândul său, avocatul Claudia Ileana Gîlceavă, în perioada iulie-august 2009, arfi pretins şi primit 450 de euro de la un denunţător, lăsând să se creadă căare influenţă asupra unui ofiţer de poliţie al Direcţiei Generale de Poliţie aMunicipiului Bucureşti - Brigada de Poliţie Rutieră, pentru a-l determina săfinalizeze cercetările într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pelângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti cu o propunere favorabilădenunţătorului.

"Încursul lunii iulie 2009, inculpatul Carpen Nelu, împreună cu inculpaţii VişanMihail şi Cojocaru Gheorghe (foşti lucrători de poliţie) au constituit un grupinfracţional organizat, a cărui activitate s-a desfăşurat în perioada iulie2009-martie 2010, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie. Activitateagrupului s-a derulat în mod coordonat şi a constat în: racolarea unor persoanecercetate penal interesate să obţină măsuri judiciare favorabile în schimbulremiterii unor sume de bani şi a altor bunuri pentru influenţarea sau corupereamagistraţilor, asigurarea transmiterii foloaselor pretinse în cadrul grupăriiinfracţionale, precum şi facilitarea dispunerii unor soluţii de netrimitere înjudecată în diferite cauze penale aflate în instrumentarea Parchetului de pelângă Judecătoria Buftea şi a altor unităţi de parchet", se arată încomunicatul DNA.

Înacest context, fostul prim-procuror, în perioada septembrie- decembrie 2009, arfi primit de la Marian şi Aurelia Cărbunaru bani şi foloase de 1.500 de euro şi200 de lei pentru a dispune de o soluţiede netrimitere în judecată într-un dosar penal al Parchetului de pe lângăJudecătoria Buftea în care acesta era cercetat pentru infracţiunea denerespectare a regimului armelor şi muniţiilor.

Primireamitei a fost posibilă cu complicitatea lui Mihail Vişan şi Gheorghe Cojocarucare ar fi pretins de Marian Cărbunaru 25.000 de euro, diminuată, ulterior, la15.000 de euro, din care au primit efectiv 10.000 de euro şi produse alimentareîn valoare de 200 de lei. Din banii primiţi, lui Vişan i-ar fi revenit 7.750 deeuro, iar lui Cojocaru - 750 de euro.

Finalizareadosarului cu această soluţie a fost posibilă prin administrarea frauduloasă aunor probe a urmăririi penale, prin complicitatea celor doi poliţişti.

Mităîn produse alimentare de 500 de euro

Deasemenea, în toamna anului 2009, Nelu ar fi primit de la Marian Cazacu foloaseîn valoare de 400 de lei pentru a dispune, faţă de acesta netrimiterea înjudecată, prin administrarea frauduloasă a unor probe. Primirea mitei s-arealizat cu complicitatea lui Vişan şi a lui Cojocaru care ar fi pretins şiprimit de la Marian Cazacu, 1.500 de euro şi produse alimentare în valoare de500 de lei, din care lui Vişan Mihail i-au revenit 1.500 de euro, iar luiCojocaru produse de 50 de lei.

"Dispunereaunei soluţii favorabile s-a realizat şi cu complicitatea celor doi poliţişti.

"Încursul anului 2009, lui Carpen, împreună cu Sterea Aurică, judecător laJudecătoria Buftea, au ajutat o persoană, cercetată într-un dosar penal alunităţii de parchet conduse de Carpen Nelu pentru o infracţiune prevăzută înCodul rutier, să beneficieze în mod nelegal de o soluţie de netrimitere înjudecată, prin determinarea şi îndrumarea acesteia de a susţine, în cuprinsuldeclaraţiilor pe care urma să le dea în respectiva cauză, a unor împrejurărinereale cu privire la împrejurările comiterii faptei", se mai arată îndocumentul citat.

Procuroriiau mai descoperit că, în cursul anului 2009 şi al lunii martie 2010, NeluCarpen a ajutat patru persoane, cercetate în mai multe dosare penale aleunităţii de parchet conduse de el pentru infracţiuni prevăzute în Codul rutier,să obţină soluţii favorabile prin determinarea şi îndrumarea acestora de asusţine în cuprinsul declaraţiilor, pe care urmau să le dea în respectivelecauze, a unor împrejurări nereale cu privire la circumstanţele comiteriifaptei.

Încursul anului 2009, Carpen este acuzat că ar fi primit foloase de aproximativ290 de lei de la un denunţător pentru a interveni pe lângă procuroriiParchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, în vederea facilitării obţinerii,de către denunţător, a unei soluţii favorabile într-un dosar penal în careacesta era cercetat pentru o infracţiune prevăzută în Codul rutier.

Totodată,fostul prim-procuror, după ce a îndeplinit, în virtutea funcţiei, formalităţilereferitoare la repartizarea în lucru a unui dosar penal, a primit de la undenunţător bunuri în valoare de 250 de lei în vederea facilitării soluţionăriicu celeritate a respectivei cauze.

Deasemenea, în octombrie 2009,Vişan împreună cu Gheorghe Cojocaru, Bogdan Vornicuşi avocatul Adrian Richartt Zamfirachi, ar fi constituit un grup infracţionalorganizat, a cărui activitate s-a desfăşurat în perioada octombrie 2009-martie2010, în scopul comiterii unor infracţiuni de corupţie.

"Înconcret, acţiunile s-au derulat în mod coordonat, presupunând racolarea unor persoanecercetate penal interesate să dobândească beneficiul unor măsuri judiciarefavorabile în schimbul remiterii unor sume de bani şi a altor bunuri,asigurarea transmiterii foloaselor pretinse în cadrul grupării infracţionale,precum şi traficarea influenţei pe lângă magistraţi din cadrul unor diferiteinstanţe", mai spun anchetatorii.

Şpăgide zeci de mii de euro

Astfel,în acest context, în perioada decembrie 2009 - februarie 2010, Vişan, Cojocaruşi Vornicu l-ar fi ajutat pe avocatul Zamfirachi să pretindă 30.000 de euro şisă primească 11.000 de euro de la Gigi Lovasz şi Adriana Gheorghe, lăsând să secreadă că avocatul respectiv poate interveni pe lângă magistraţi aiJudecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi ai Tribunalului Bucureşti pentru a-i determinasă dispună punerea în libertate a lui Andrei Lovasz, cercetat în stare de arestpreventiv într-o cauză penală.

Deasemenea, cei doi poliţişti, l-ar fi ajutat pe avocatul Zamfirachi să pretindăşi să primească 40.000 de euro de la Daniel Niţu, lăsând să se creadă căavocatul are influenţă asupra magistraţilor din Tribunalu Bucureşti şi Curteade Apel Bucureşti, pentru a-i determina să pronunţe o hotărâre de punere înlibertate a unei alte persoane cercetate în stare de arest preventiv într-ocauză penală aflată pe rolul Tribunalului Bucureşti, precum şi pentrufacilitarea aplicării unei pedepse mai blânde.

"Pentrua asigura punerea în libertate şi pentru a înlesni reducerea la jumătate alimitelor de pedeapsă aplicabile persoanei arestate preventiv, ZamfirachiAdrian Richartt a pretins suma de 15.000 de euro de la inculpatul Niţu Daniellăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror de la DIICOT şiasupra unor poliţişti din cadrul formaţiunii de crimă organizată din IGPRpentru înscenarea unui flagrant referitor la deţinerea de droguri de către opersoană, realizat în baza unui denunţ mincinos de persoana ce viza punerea înlibertate", se mai arată în documentul citat.

Procuroriiau mai descoperit că, în cursul anului 2009, Vişan, cu complicitatea luiVornicu, ar fi pretins şi primit de la doi denunţători 5.500 de euro şi produseîn valoare de 120 de lei, lăsând să se creadă că are influenţă asupralucrătorilor de poliţie care instrumentau un dosar penal al Parchetului de pelângă Judecătoria Buftea, pentru a-i facilita unuia dintre denunţătoriobţinerea unei soluţii favorabile. Lui Vornicu i-a revenit 1.000 de euro, iarîn plus, pentru a facilita obţinerea dreptului de a conduce de către unuldintre denunţători, Vişan ar fi falsificat şi folosit şase cereri formulate înnumele aceluiaşi denunţător.

Totodata,în aceeaşi perioadă, Vişan ar fi pretins de la aceiaşi denunţători 10 la sutădin valoarea despăgubirilor pe care aceştia urmau să le primească de la o firmăde asigurări pentru avarierea unui autoturism, lăsând să se creadă că areinfluenţă asupra unui director din cadrul respectivei societăţi de asigurare,pentru urgentarea formalităţilor de acordare a despăgubirilor, primind 17.000de lei.

Procuroriiau pus sechestru asigurator pentru a se putea dispune confiscarea sumelor debani din mită, pe bunurile lui Vişan şi Cojocaru.

În23 aprilie, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii(CSM) a încuviinţat reţinenea şi arestarea lui Nelu Carpen, acesta fiind înarest preventiv,

Pentrufinalizarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri MAI – DirecţiaGenerală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Direcţia Generală Anticorupţie.

Curteade Apel Bucureşti va judeca acest dosar.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-05-03Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine