2019-10-14 23:49

Guvernul este de acord cu schimbarea denumirii de rom în ţigan

 |  21:27
Guvernul este de acord cu schimbarea denumirii de rom în ţigan

Guvernuleste de acord cu schimbarea denumirii oficiale a persoanelor de etnie romă din"rom" în "ţigan", propusă într-o iniţiativă parlamentară,bazându-se pe recomandările Academiei Române, precum şi pe faptul că acestaeste termenul folosit în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

"Ne-am bazat pe recomandările Academiei Române şi pefaptul că în majoritatea statelor UE termenul folosit este acesta", audeclarat agenţiei MEDIAFAX surse ministeriale, la finalul şedinţei de joi aGuvernului.

AgenţiaMEDIAFAX a anunţat, în urmă cu două săptămâni, că Guvernul analizeazăoportunitatea schimbării denumirii persoanelor de etnie romă, din"rom" în "ţigan".

Organizaţiicivice au organizat, marţi, un protest în faţa Palatul Victoria, nemulţumite deintenţia de a schimba oficial denumirea de "rom" cu cea de"ţigan".

DeputatulPDL în carepropune schimbarea denumirii oficiale a persoanelor de etnie romă din"rom" în "ţigan", la care Guvernul trebuie să emită oopinie.

Iniţiativaa fost înregistrată la Senat în luna septembrie, tot atunci preşedintele TraianBăsescu declarând că, în momentul în care s-a decis schimbarea denumiriiţiganilor în romi, s-a luat o decizie greşită, europenii făcând confuzie întreromi şi români.

Iniţiativalegislativă a deputatului propune ca, în documentele emise de instituţiile dinRomânia cu referire la persoane de etnie romă/ ţigănească, denumirea utilizatăsă fie de "ţigan/ţigancă".

Sepropune totodată ca atribuirea de conotaţii negative la folosirea acesteidenumiri să fie interzisă.

Deputatulmotivează necesitatea unei astfel de legi prin faptul că termenul'"rom" generează confuzie pe plan internaţional.

"Sutede milioane de oameni de pe Planetă n-au studii filologice şi de etimologie. Eifac o asociere firească (şi justă!) între terminaţia -ia / -(an)ia şi ţara (=naţiunea ei) care are această particulă: Britania = brit + ania = "ţarabriţilor, a englezilor"; Mauretania = maur + (et)ania = "ţaramaurilor", deci România = rom + ania = "ţara romilor". Eincorect. Se creează o falsă direcţionare", susţine deputatul în motivaţiapropunerii legislative.

Surse guvernamentale au declarat, în luna noiembrie, agenţieiMEDIAFAX că Executivul a discutat despre formularea unui punct de vedere lainiţiativa deputatului, iar premierul Emil Boc a cerut o informare suplimentarădupă ce a constat că, din zece instituţii publice consultate pe această temă,chiar Academia Română susţine promovarea iniţiativei legislative.

Astfel,în timp ce Academia Română a transmis Guvernului că susţine promovareainiţitative legislative, Ministerul Culturii, Ministerul de Externe, AgenţiaNaţională pentru Romi, Secretariatul General al Guvernului, Departamentulpentru Relaţii Interetnice şi Consiliul Naţional pentru CombatereaDiscriminării au arătat că nu susţin propunerea deputatului.

Dintreinstituţiile consultate de Guvern, Ministerul Justiţiei, MinisterulAdministraţiei şi Internelor şi Departamentul pentru Afaceri Europene auformulat o serie de observaţii cu privire la proiect.

Potrivitdocumentului dezbătut, miercuri, de Guvern şi obţinut de MEDIAFAX, AcademiaRomână a transmis Guvernului că termenul "ţigan" reprezintă"numele corect al acestei populaţii transnaţionale".

"Înmulte ţări din spaţiul european este utilizat fără nicio restricţie un cuvântavând aceeaşi origine, respectiv aceeaşi evoluţie a semnificaţiei cu lexemulromânesc: 'tsiganes' în franceză, 'zingari' în italiană, 'Zigeuner' în germană,'tzigani' în rusă şi polonă, 'cigany' în maghiară, 'ciganin' în bulgară şi sârbă,'cigano' în portugheză, 'zigenare' în neerlandeză", se arată în adresaAcademiei Române către Guvern.

"Primul-ministrua fost de părere că, în acest caz, trebuie ţinut cont de opinia AcademieiRomâne şi, pentru a putea lua o decizie, a solicitat o informare suplimentarăcu privire la denumirea oficială a cetăţenilor de etnie romă în statele membreale Uniunii Europene", au declarat sursele citate.

Instituţiilecare nu susţin iniţiativa deputatului au invocat rezoluţii sau rapoarte aleConsiliului Europei, care recomandă folosirea termenului "rom", darşi Memorandumul Ministerului Afacerilor Externe nr. D2/1094/2000, care astabilit folosirea termenului de rom în paralel cu formulele alternativeromanes/ gipsies/ romi/ ţigani în corespondenţa ministerului cu organizaţiileinternaţionale.

ConsiliulNaţional pentru Combaterea Discriminării a comunicat Guvernului că, în lunaaprilie, a decis prin Hotărâre a Consiliului Director că înlocuirea termenului"rom" cu cel de "ţigan" nu este justificată în mod obiectivşi rezonabil de un scop legitim.

Departamentulpentru Afaceri Europene a precizat, la rândul său, că modificarea terminologieiîn legislaţia naţională nu ar contraveni legislaţiei europene, însă ar aveaconsecinţe la nivel european având în vedere terminologia folosită la nivelulUniunii Europene de către organizaţiile nonguvernamentale specifice şi, maiales, având în vedere recomandarea Consiliului Europei de folosire aterminologiei "rom".

Spredeosebire de Academia Română, Ministerul Culturii arată că nu susţineiniţiativa deputatului, deoarece "rrom" este "termenul corectştiinţific", reprezentând un cuvânt vechi al limbii rromani, folositdintotdeauna pentru desemnarea apartenenţei etnice a rromilor.

"ÎnŢările Române, încă de la prima atestare a rromilor, din 1385, semnalată tot îndocumentele unei mânăstiri, Vodiţa, termenul 'aţigan', care a devenit maitârziu 'ţigan', desemna o stare socială, aceea de rob, nicidecum etnia",se spune în adresa transmisă Guvernului de către Ministerul Culturii.

Ministerulde Externe a transmis Guvernului şi observaţia că iniţiativa nu permiteatingerea scopului invocat, respectiv de a pune capăt confuziei generate peplan internaţional de similitudinea dintre numele României şi al naţiuniiromâne, pe de o parte, şi romi, pe de altă parte.

"Dacăo astfel de confuzie există în rândul cetăţenilor străini, ea nu va fieliminată prin înlocuirea termenului 'rom' în România, întrucât deciziaautorităţilor române nu va produce efecte pe teritoriul altor state. Prinurmare, cetăţenii străini vor continua să utilizeze termenul corespunzătorcelui utilizat actualmente în limba română (de exemplu, 'Roma' în limbaengleză, 'les romes' în limba franceză)", precizează Ministerul de Externe.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638951-09-28Parerea ta...

TEODOR
02 Dec 2010

De ce sa nu fie de acord tiganii?In 1848 cine au fost dezrobiti?RRomii sau tiganii?
MALUS_DACUS
03 Dec 2010

Nu este treaba lor daca sunt numiti tigani sau romi. In limba romana ii numim asa cum vrem noi, treaba lor cum isi spun in limba lor. Nemtii isi spun deutsh (doici) limba lor este deutshe (doice) noi le spunem germani sau nemti si nu are nimeni de comentat.
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray