2020-04-06 16:13

Moartea Mădălinei aduce iadul in familie

 |  19:26
Moartea Mădălinei aduce iadul in familie

Săptămâna viitoare, părinţii Mădălinei Manole vor depune,prin intermediul avocatei Beatrice Comăniceanu, o cerere la Judecătoria Bufteaprin care solicită să le fie încredinţată tutela minorului Petru Mircea,copilul în vârstă de un an şi o lună rezultat din căsătoria artistei cu soţulacesteia. Cererea va fi depusă cel mai târziu în cursul zilei de marţi. Ieri,Ion Manole, tatăl cântăreţei, a fost audiat în calitate de martor la sediulPoliţiei Capitalei, pentru a oferi detalii care să contribuie la stabilireamotivaţiei suicidale a Mădălinei Manole.

Părinţii Mădălinei Manole vor depune, săptămâna viitoare,pe rolul Judecătoriei Buftea, o cerere pentru tutela fiului artistei, adeclarat, pentru “Puterea”, Beatrice Comăniceanu, avocata acestora. Eugenia şiIon Manole vor, prin acest demers juridic, să stabilească domiciliul minoruluila adresa la care locuiesc părinţii artistei în momentul de faţă. Specialiştiiîn drept consultaţi de “Puterea” sunt de părere însă că Eugenia şi Ion Manoleau slabe şanse să obţină în instanţă tutela copilului, deoarece primul pas încazul unui asemenea demers juridic este decăderea lui Petru Mircea, soţulartistei, din drepturile sale părinteşti. Potrivit articolului 113 din Codului familei“în cazul în care ambii părinţi fiind morţi, necunoscuţi, decăzuţi dindrepturile părinteşti, puşi sub interdicţie, dispăruţi ori declaraţi morţi,copilul este lipsit de îngrijirea ambilor părinţi (…) copilul va fi pus subtutelă”. Avocaţii consultaţi în această privinţă ne-au declarat că există temeijuridic pentru ca părinţii Mădălinei Manole să ceară tutela fiului acesteia,însă cererea este nefondată, în condiţiile în care unul dintre cei doi părinţibiologici este încă în viaţă. Specialiştii sunt de părere că părinţii artisteivor trebui să dovedească în instanţă că tatăl lui Petru jr este neglijent sau acomis abuzuri grave asupra minorului pentru ca instanţa să-l decadă dindrepturile părinteşti.

Urmeazărăzboiul succesiunii

Intenţiapărinţilor Mădălinei Manole este aceea ca minorul să aibă domiciliu la adresaunde locuiesc Eugenia şi Ion Manole. În prezent minorul locuieşte împreună cutatăl său, Petru Mircea, în imobilul din Strada Griviţei, Otopeni, judeţulIlfov. Acest imobil va face, cel mai probabil, obiectul unei acţiuni desuccesiune ce va fi deschisă de către părinţii şi fratele artistei decedate, lamasa succesorală urmând să se înscrie, în primul rand, Petru jr, ca prim moştenitoral întregii averi a mamei sale, dar şi Petru Mircea, în calitate de soţsupravieţuitor. Partea averii moştenite de către minor va fi administrată,potrivit legii, de către aparţinătorul său major până la împlinirea vârstei de18 ani. Ceea ce înseamnă că miza declanşării procedurilor de obţinere a tuteleide către bunicii lui Petru jr poate avea şi conotaţii materiale, din acestpunct de vedere.

AvocatBeatrice Comăniceanu: “Tot imperiul Mădălina Manole este făcut de ea înainte decăsătorie”

Părinţii Mădălinei Manole îl considerăprincipal responsabil pentru sinuciderea artistei pe soţul ei. De aici a pornitşi războiul pe averea artistei şi intenţia lor de a cere în instanţă să le fieacordată tutela minorului. "Dânşii au spus că sunt în măsură să-şi vadă şisă-şi crească nepotul de acum încolo. Părinţii au spus foarte clar că toatebunurile, tot ce este la Mădălina, tot imperiul Mădălina Manole este făcut deea înainte de căsătorie", a declarat într-o intervenţie televizată avocataBeatrice Comăniceanu. Ion şi Eugenia Manole spun că faptul că Petru Mircea nu adus-o la psiholog, în condiţiile în care Mădălina Manole era tot mai deprimată,îi determină acum să acţioneze. Ei sunt supăraţi şi pe faptul că bărbatul ar fiapelat la un presupus vraci pentru a o trata pe cântăreaţă.

Din punct de vedere penal, cazul e închis,procurorii neidentificând nici un aspect care să creeze premisele declanşăriicercetărilor împotriva soţului. În situaţii similare, anchetatorii pot merge peprevederile art. 179 Cod penal, care se referă la “determinarea sau înlesnireasinuciderii”. Articolul în cauză precizează că “fapta de a determina sau de a înlesni sinuciderea unei persoane, dacăsinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc, se pedepseşte cu închisoarede la 2 la 7 ani”. În cazul de faţă, nu se pot reţine aspectele prevăzute deart. 179 Cod penal.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-07-12

Mai multe imagini:
Moartea Mădălinei aduce iadul in familie
zoom




Parerea ta...

Doresc sa comentez



PUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE






PUBLICITATE


Conferinta-Business



Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine