2020-02-24 08:20

Oprescu şi-a luat ''plici'' de milioane de euro

 |  18:54
Oprescu şi-a luat ''plici'' de milioane de euro

Conform unui raport întocmit de Autoritatea Naţională pentruReglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în urma unui controlefectuat la Primăria Capitalei în privinţa contractului de igienizare a Bucureştiuluiîncheiat cu 3D România, ultimul act adiţional semnat, în timp ce Sorin Oprescuera în campanie electorală pentru prezidenţiale, de viceprimarul Victor Iovici,a fost încheiat la un contract expirat. Pe de altă parte, după câte se pare,primarul general nu are de gând să organizeze o nouă licitaţie pentruigienizarea Bucureştiului, aşa cum a promis la începutul acestui an.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şiMonitorizarea Achiziţiilor Publice a efectuat un control la Primăria Capitalei,în perioada 4 martie-7 iunie, pentru a verifica modul de atribuire acontractului de prestări servicii de deratizare şi dezinsecţie numărul 103/14iunie 1996 şi a actelor adiţionale încheiate ulterior cu societatea 3D România.

InspectoriiANRMAP susţin în raport că Actul adiţional nr. 6 (ultimul) a fost încheiat şisemnat de viceprimarul Victor Iovici, în locul lui Sorin Oprescu (aflat la aceavreme în campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale) la un contract ceexpirase. Referatul ce a stat la baza acestui act adiţional a fost semnat deînsuşi primarul general Sorin Oprescu, după care, în luna martie a acestui an, tocmaiel a amendat acest contract şi a promis rezilierea sa, precum şi organizarea,în această lună, a unei noi licitaţii.

Cronologiaunui contract de 90 de milioane de euro

Pentrua înţelege de ce inspectorii ANRMAP au conchis că ultimul act adiţional a fost încheiatla un contract expirat, trebuie să redăm pe scurt cronologia acestei afaceri, aşacum reiese ea chiar din raport.

Pe14 iunie 1996, primarul Crin Halaicu a semnat încheierea contractului nr. 103dintre Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi societatea 3D Bucureşti SApentru deratizare şi dezinsecţie pe întreg teritoriul Municipiului Bucureşti. Potrivitreferatului ce a stat la baza actului adiţional 6, valoarea estimată acontractului a fost de circa 7 milioane de euro pentru fiecare campanie anuală.Durata serviciilor a fost stabilită la 149 de luni, împărţită pe trei etape:etapa de pregătire a prestaţiei, pe o perioadă de 8 luni, etapa de şoc, cu odurată de 21 de luni (prelungită ulterior, după cum veţi vedea, la 33 de luni)cu începere după etapa de pregătire şi etapa de întreţinere, pe o perioadă de120 de luni. Exceptând prima etapă, un calcul sumar ar arăta că din 1996 şipână acum serviciile firmei 3D România au costat bugetul Capitalei peste 90 demilioane de euro, înmulţind numărul de ani cu valoarea fiecărei campaniianuale.

Primulact adiţional a fost semnat în 25 februarie 1999, în baza procesului verbal alComisiei Interministeriale de Supraveghere Metodologică şi Recepţie (CISMR) şia avut ca obiect modificarea duratei de şoc de la 21 de luni la 33 de luni. În16 februarie 2000, a fost semnat un alt act adiţional, la recomandarea aceleiaşicomisii, şi prevedea începerea perioadei de întreţinere, precum şi extindereatratamentelor privind combaterea ţânţarilor, costurile de trecere rămânândneschimbate. Al treilea act adiţional a fost încheiat la 3 martie 2005,scăzându-se volumul tratamentelor generale cu 30% faţă de 2004 şiintensificarea tratamentelor de combatere a ţânţarilor cu încă o trecere generală,costurile rămânând unitare. Actul adiţional nr. 4, semnat pe 11 aprilie 2006,prevedea menţinerea tratamentelor de deratizare la nivelul anului 2005 şiintensificarea tratamentelor de dezinsecţie. A urmat actul adiţional nr. 5, din5 aprilie 2008, prin care s-au stabilit modificarea numărului de trecerigenerale în deratizare şi combaterea ţânţarilor, transformarea tarifului dincontract şi exprimarea preţurilor în lei, modificarea tarifelor la începutulfiecărui an, precum şi introducerea unor indicatori de performanţă. În fine, îndata de 17 noiembrie 2009, viceprimarul Victor Iovici încheie ultimul act adiţional.În Nota privind determinarea valorii estimate a acestui act adiţional a fostcalculată o valoare medie suplimentară anuală a prestaţiei de 4.392.320 lei,fără TVA, respectiv 1.042.390 euro, ţinându-se cont de recomandările CISMR desuplimentare a cantităţilor de servicii prestate sau a cantităţii de insecticidpulverizate.

Necompetenţainspectorilor ANRMAP

Potrivitconstatărilor inspectorilor ANRMAP, contractul a fost încheiat iniţial pe operioadă de 149 de luni, respectiv 12 ani şi 5 luni, intrând în vigoare la datasemnării. În aceste condiţii, termenul de finalizare a contractului trebuia săfie la data de 13 noiembrie 2008. Dintre primele cinci acte adiționale, doarprimul a modificat durata etapei de șoc, de la 21 la 33 de luni. „Deșiarticolul 2 din actul adițional menționează că «în consecință, celelaltearticole din contract care fac referire directă sau indirectă la etapa de șocse modifică în mod corespunzător, toate celelalte articole rămân neschimbate»,nu se face precizarea în mod expres că prelungirea acestei etape atrage dupăsine prelungirea contractului”, arată inspectorii ANRMAP în raportul lor. Șichiar și așa să fi fost, prin prelungirea contractului cu aceeași perioadă princare a fost prelungită etapa de șoc, respectiv 12 luni, data la care expiracontractul era 12 noiembrie 2009. Astfel, potrivit unui calcul simplu, actuladițional nr. 6 a fost semnat pe 17 noiembrie 2009, adică la o dată la carecontractul nu mai era în vigoare, concluzie trasă și de inspectorii ANRMAP.

Înciuda descoperirilor făcute, inspectorii ANRMAP nu au avut competența de a sepronunța asupra încheirii ultimului act adițional, în baza literii „i” aarticolului 122 din OUG 34/2006.

Certeste că, potrivit recomandărilor CISMR, din 8 iulie 2009, „programul deigienizare se va aplica începând cu luna august a anului trecut pe o perioadăde 40 de luni de prestație efectivă în perioada campaniilor de igienizare,respectiv martie-noiembrie”.

PrimăriaCapitalei a găsit scuzele

Contractul cu 3D România continuă „pentru sănătateabucureștenilor” și pe seama recomandărilor comisiei insterministeriale

Potrivit declarațiilor primarului general, Sorin Oprescu, dinluna martie a acestui an, contractul cu 3D România ar fi trebuit reziliat.Totodată, în cursul acestei luni, urma a fi organizată o nouă licitație pentruîncredințarea serviciilor de deratizare și dezinsecție (combaterea țânțarilor).Nici una dintre aceste două promisiuni nu a fost respectată, iar primarul ne-aexplicat, prin intermediul Biroului de Presă, de ce nu s-a întâmplat acestlucru.

„Contractul încheiat între PMB şi SC 3DRomânia SA este în vigoare.Primarul general a intenţionatsă rezilieze contractul cu 3D încă de acum câteva luni, când a fost finalizatăancheta internă. Totuşi,CISMR a avertizat că orice întrerupere a planului de igienizare ar avea consecinţenegative asupra sănătăţii populaţiei, ţinând cont că în sezonul de varăcondiţiile climaterice favorizează dezvoltarea populaţiilor de ţânţari,şobolani şi insecte dăunătoare.

În plus, în urma articolelor apărute înpresă s-a solicitat punct de vedere de la Comisia Interministerială deSupraveghere Metodologică şi Recepţie (CISMR) care, în conformitate cu prevederile art.5 din HG. 690/1995 privindunele măsuri de igienizare a municipiului Bucureşti şi a unor localităţi dinSectorul Agricol Ilfov (în baza căreia s-a făcut planul de igienizare amunicipiului Bucureşti) a răspuns că "Ministerul Sănătăţii, MinisterulAgriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor Pădurilor şi ProtecţieiMediului, prin instituţiile din subordine, vor supraveghea din punct de vederemetodologic întreaga acţiune şi vor confirma realizarea scopului propus".

În prezent, se derulează procedura dedesemnare a consultantului care să elaboreze documentaţia necesară pentrudelegarea de gestiune a serviciului public de igienizare în municipiulBucureşticonform prevederilor legale în vigoare (studiul de oportunitate,caiet de sarcini, contract-cadru). Licitaţia se va organiza după ce sefinalizează şi aprobă de către Consiliul General documentaţia privind proceduraîn cauză.S-a amânat luarea unor măsuri în ceea ce priveşte contractul cu fima 3D România, din cauza faptul căsănătatea bucureştenilor este prioritară. Mai precis, deşi primarul general adecis organizarea unei noi licitaţii, totuşi, pentru că nu putea lăsa Capitală,pe perioada verii, fără un plan de igienizare, şi pentru că procedurile delicitaţie constituie un proces de durată, s-au continuat tratamentele deigienizare în această formulă, urmând să se facă o nouă licitaţie conformlegii.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-04-30

Mai multe imagini:
Oprescu şi-a luat ''plici'' de milioane de euro
zoom
Oprescu şi-a luat ''plici'' de milioane de euro
zoom
Oprescu şi-a luat ''plici'' de milioane de euro
zoom

Parerea ta...

TEODOR
06 Sep 2010

Cand virusul West Nile isi face de cap prin Grecia si Bulgaria,romanii stau sa analizeze nu stiu ce contracte de pe vremea lui Halaicu!Frumos!Foarte frumos!Ca o dovada ca pentru unii nu sanatatea oamenilor e importanta!Chiar nu intelegeti ca a fost o situatie speciala?Cu3D sau cu alta firma,Oprescu nu putea lasa Bucurestiul fara acest serviciu de dezinsectie!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine