2019-10-16 20:06

Pentru că au sprijinit un “tun” imobiliar de peste opt milioane de euro, foştii miniştri Tudor Chiuariu şi Zsolt Nagy au fost deferiţi justiţiei în dosarul “Poşta Română”

 |  20:43
Pentru că au sprijinit un “tun” imobiliar de peste opt milioane de euro, foştii miniştri Tudor Chiuariu şi Zsolt Nagy au fost deferiţi justiţiei în dosarul “Poşta Română”

Fostulministru al justiţiei Tudor Chiuariu, fostul ministru al comunicaţiilor NagyZsolt, fostul director general al Companiei Naţionale Poşta Română SA DanToader şi alţi trei manageri au fost trimişi în judecată în dosarul privindtrecerea unui imobil în proprietatea privată a unei firme. Dosarul a fosttrimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Fostuldirectorul general al Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR) Mihai Toader Dan,care era şi preşedinte al Consiliului de Administraţie, este acuzat deprocurorii anticorupţie de abuz în serviciu contra intereselor publice, cuconsecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altulun avantaj patrimonial şi de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuatefaţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinând instituţiilor publice,cu ocazia unei operaţiuni comerciale. Emanoil Lepădatu, directorul economicexecutiv al CNPR, a fost deferit justiţiei pentru stabilirea, cu intenţie, aunei valori diminuate faţă de valoarea comercială reală a bunurilor aparţinândinstituţiilor publice, cu ocazia unei operaţiuni comerciale. Andrei Marinescu,directorul executiv al Direcţiei de Dezvoltare Strategică a CNPR, este acuzatde abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit degrave, dacă funcţionarul public a obţinut pentru altul un avantaj patrimonialşi de stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate faţă de valoareacomercială reală a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu ocazia uneioperaţiuni comerciale.

Prejudiciude peste 8.500.000 de euro

Alăturide cei trei au mai fost trimişi în judecată şi fostul ministru alcomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, Zsolt Nagy, şi fostul ministru al justiţiei,Tudor Alexandru Chiuariu, ambii acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselorpublice, cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul public a obţinutpentru altul un avantaj patrimonial. Procurorii l-au deferit justiţiei şi peIoan Folfă, administratorul societăţii Topcadex 99, acuzat de fals înînscrisuri sub semnătură privată, săvârşit în legătură cu o faptă de corupţie. Potrivitanchetatorilor, în perioada anilor 2005-2007, printr-un şir de acte nelegale,reprezentanţii Poştei au contribuit la trecerea unui imobil din proprietateapublică a statului român în proprietatea privată a SC Imopost Developements SA,demers în care au fost implicaţi şi doi membri ai Guvernului României prinemiterea unui act normativ cu scopul de a „clarifica” situaţia juridică aterenului şi a favoriza astfel SC Imopost Developements SA. Prin aceastămodalitate, spune DNA, statul român a fost prejudiciat cu suma de 8.619.787 de euro.

Raportulde evaluare era fals

PotrivitDNA, SC Imopost Devalopements SA s-a constituit la data de 26 iulie 2005, fiindcreată ca un parteneriat între CN Poşta Română SA, SC Procema SA, SC Comnord SAşi două persoane fizice. Scopul constituirii SC Imopost Developements SA estedemolarea de către societate a clădirilor existente pe terenul din Bucureşti,Calea Victoriei 133-135, şi edificarea unui imobil cu funcţiuni multiple. Ladata de 19 iulie 2005, conducerea Poştei Române a aprobat ca imobilul din CaleaVictoriei 133-135 să fie adus de CN Poşta Română SA ca aport în natură lacapitalul social al societăţii nou-înfiinţate. În tot acest demers s-a urmăritfavorizarea concernului SC Procema SA - SC Comnord SA astfel că, la nivelulanului 2005, sprijinul acordat concernului s-a realizat concomitent pe douăplanuri: ignorarea faptului că imobilul din Calea Victoriei este bunproprietate publică a statului şi subevaluarea acestuia, precizează DNA. Trecereaefectivă a imobilului din patrimoniul Poştei Române în cel al Imopost trebuiaînsoţită de o evaluare a terenului, astfel că firma inculpatului Folfă Ioan, SCTopcadex 99 SRL, a întocmit un Raport de evaluare a acestui teren, datat 21iulie 2005, prin care a fost stabilită o valoarea imobiliară mult mai micădecât cea reală, diferenţa rezultată din subevaluare fiind de 3.652.244 de euro.Având în vedere faptul că acest raport de evaluare trebuia întocmit de către unexpert judiciar, iar Folfă Ioan nu avea această calitate, acesta a modificatraportul, a semnat în fals în locul unui expert din cadrul firmei sale şi aaplicat ştampila acestuia de expert judiciar.

“Tun”imobiliar sprijinit Nagy şi Chiuariu

InculpatulZsolt Nagy a întocmit nota de fundamentare şi proiectul H.G. nr. 377/2007pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unuiimobil, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Companiei Naţionale PoştaRomână SA. Prin această hotărâre de Guvern s-a stabilit că “imobilul care faceobiectul acestui act nu avea destinaţie publică şi nu era afectat uzului sauinteresului public” şi se elimină cuvântul “publică” din HG 550/1996. Practic,Zsolt Nagy a iniţiat o de hotărâre de Guvern cu caracter retroactiv asupradreptului de proprietate a imobilului din Calea Victoriei nr. 133-135, învederea promovării intereselor private ale consorţiului format din SC ProcemaSA şi SC ComnordSA. “La scurt timp, omologul său din cadrul MinisteruluiJustiţiei, inculpatul Chiuariu Tudor Alexandru, a avizat acest proiect dehotărâre de guvern cu ignorarea opiniei specialiştilor din subordine caresusţinuseră că acest demers este ilegal”, arată DNA.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638952-02-25

Mai multe imagini:
Pentru că au sprijinit un “tun” imobiliar de peste opt milioane de euro, foştii miniştri Tudor Chiuariu şi Zsolt Nagy au fost deferiţi justiţiei în dosarul “Poşta Română”
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray