2020-07-04 15:29

Statul ar putea limita despăgubirile acordate foştilor proprietari, estimate acum la 21 miliarde de euro

 |  17:55
Statul ar putea limita despăgubirile acordate foştilor proprietari, estimate acum la 21 miliarde de euro

Statular putea plafona despăgubirile care pot fi acordate foştilor proprietarideposedaţi de regimul comunist, după instituirea deciziei pilot a CEDO pentrurezolvarea situaţiei în 18 luni, estimările actuale privind sumele totale deplată ridicându-se la 21 de miliarde de euro. "Chiar CEDO se pare că asugerat o limitare a sumelor care pot fi plătite, în cazul în care actualeleestimări ale ANRP, de 21 de miliarde euro, faţă de 4 miliarde de euro cât s-acalculat în 2004, sunt corecte", au declarat surse oficiale, citate deMediafax.

În 12 octombrie,CEDO a decis că Statul român va fi obligat ca în maximum 18 luni să schimbelegislaţia privind despăgubirile acordate în cazul imobilelor naţionalizate,după ce judecătorii Curţii au stabilit că modul în care sunt în prezentdespăgubiţi foştii proprietari nu este eficient, cauzele similare de la Curtefiind suspendate. Instanţa de la Strasbourg a decis, în cele două cauze pilotprivind retrocedările imobilelor naţionalizate - Atanasiu şi Poenaru, respectivSolon - că statul român a încălcat articolul 1 din Protocolul 1 al ConvenţieiEuropene a Drepturilor Omului, respectiv nepunerea în aplicare a unei hotărâridefinitive date de instanţă, şi a obligat autorităţile ca în termen de 18 lunisă ia "măsuri concrete pentru a asigura respectarea articolelor 6 şi 1 dinConvenţie".

Curtea recomandade urgenţă "proceduri simplificate şi eficiente, bazate pe măsuri legislativeşi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă, care să menţinăechilibrul intereselor aflate în joc". "Curtea ia act cu interes depropunerea Guvernului român de a stabili termene constrângătoare pentruansamblul etapelor administrative, sub rezerva ca această măsură să fierealistă şi supusă unui control jurisdicţional. Printre altele, măsurile luatede alte state ar putea constitui o sursă de inspiraţie pentru România, cum arfi: refacerea legislaţiei, care ar permite un sistem de indemnizaţii maiprevizibil, sau şi plafonarea şi eşalonarea indemnizaţiilor pe o perioadă mailungă. Impactul unui asemenea dispozitiv asupra ţării în ansamblu fiindconsiderabil, autorităţile române rămân suverane în alegerea măsurilorgenerale", se arăta în comunicatul Curţii.

În 2005,Guvernul a înfiinţat Fondul Proprietatea, o societate de investiţii de tipînchis, cu un capital de aproximativ 4 miliarde de euro, creată cu scopuldespăgubirii persoanelor ale căror proprietăţi au fost confiscate abuziv destatul comunist şi sunt imposibil de retrocedat în natură. "FondulProprietatea nu mai poate fi modificat, acolo deja peste 50% a trecut în mânaprivaţilor, iar administrarea este asigurată, după cum se ştie, de FranklinTempleton", au mai precizat sursele citate.

Motivareastatului pentru limitarea despăgubirilor ar putea fi tocmai suma foarte mareestimată de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP),instituţie însărcinată cu transformarea în acţiuni la Fondul Proprietatea atitlurilor de despăgubire acordate foştilor proprietari, urmaşilor sau celorcare au cumpărat drepturi litigioase. De altfel, statul a limitat în acest andespăgubirile pentru daune morale acordate prin Legea 221/2009 privindcondamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestorapronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Ordonanţa demodificare a legii a fost atacată la Curtea Constituţională, care, în 21ocotmbrie, a decis că este neconstituţională, alături de articolul 5 din Legea221/2009. În motivarea acestei decizii, judecătorii Curţii Constituţionalearată că acordarea de despăgubiri pentru daunele morale suferite de foştiideţinuţi politici, astfel cum a fost reglementată prin art.5 alin.(1) lit.a)teza întâi din Legea nr.221/2009, contravine art.1 alin.(3) din Legeafundamentală privind statul de drept, democratic şi social, în care dreptateaeste valoare supremă. Judecătorii CC fac trimitere, în motivare, şi laprincipiul legalităţii care presupune existenţa unor norme de drept internsuficient de accesibile, precise si previzibile in aplicarea lor, astfel cumreiese şi din jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului. "Curteaobservă că în materia reparaţiilor trebuie să existe o legislaţie clară,precisă, adecvată, proporţională care să nu dea naştere la interpretări şiaplicări diferite ale instanţelor de judecată, ceea ce ar putea conduce laconstatări ale violării drepturilor omului de către Curtea Europeană aDrepturilor Omului", se arată în motivarea Curţii Constituţionale.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638948-10-28Parerea ta...

TEODOR
12 Noi 2010

Nu ar fi rau!Mai ales in Bucuresti,unde bugetul local a fost vaca buna de muls!Toti vin cu hotarari judecatoresti,si vor bani,acolo unde nu se poate retrocedarea in natura!Dar nimeni nu-si pune problema daca Oprescu si Primaria,au bani!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz