2019-12-08 18:11

UPDATE De ce a fost eliberat Vîntu. Judecătorii spun că flagrantul procurorilor a fost un eşec. Sebastian Ghiţă a sesizat şantajul printr-un mail, dar nu a precizat în ce consta temerea sa

 |  12:07
UPDATE De ce a fost eliberat Vîntu. Judecătorii spun că flagrantul procurorilor a fost un eşec. Sebastian Ghiţă a sesizat şantajul printr-un mail, dar nu a precizat în ce consta temerea sa

JudecătoriaSectorului 5 a dispus cercetarea în libertate a lui Sorin Ovidiu Vîntu pe motivcă nu sunt probe suficiente cum că l-ar fi şantajat pe managerul Realitatea TV,Sebastian Ghiţă. Mai mult, judecătorul susţine că flagrantul procurorilor afost un eşec.

Imaginea 1/1

Instanţaa arătat că, din probele strânse de procurori reiese că oamenii lui SorinOvidiu Vîntu nu ar fi încercat să intre cu violenţă în spaţiul Realitatea TV şiAsesoft. Iată cominicatul:"Biroul de Relaţii cu presadin cadrul Judecătoriei Sectorului 5 aduce la cunoştinţa opiniei publiceurmătoarele:La data de 21.04.2011, ora 15,01, Parchetul de pe Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie a sesizat instanţa cu propunerea de arestare preventivă, pentruo perioadă de 29 zile, faţă de inculpaţii Sorin Ovidiu Vîntu şi Ion Ilie Cezar,în temeiul dispoziţiilor art. 148 lit. d şi f din Codul de procedură penală,sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj prevăzută de art. 194 alin 1 şi2 Cod penal. În actul de sesizare, s-a reţinut că, de la sfârşitul anului 2010şi pe parcursul anului 2011, până la data de 20.04.2011, inculpatul Vîntu SorinOvidiu l-a constrâns prin ameninţare cu moartea şi cu distrugerea imaginiipublice pe partea vătămată G. S. să dea suma de 150.000 euro pentru a nudetermina rezilierea contractului de management încheiat în luna octombrie2010. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Ilie Ion Cezar, s-a menţionat că,începând cu data de 27.03.2011 şi până la data de 20.04.2011, a constrâns-o pepartea vătămată G.S. prin ameninţare, să dea suma de 150.000 euro, pentru cainculpatul Vîntu Sorin Ovidiu să nu rezilieze contractul de management încheiatîn luna octombrie 2010 între SC REALITATEA MEDIA SA şi SC ASESOFT SA.

Prin încheierea din 21.04.2011pronunţată în dosarul nr. 7667/302/2011, instanţa a respins propunerea dearestare, apreciind că nu sunt indicii suficiente din care să se poatădesprinde concluzia plauzibilă că inculpaţii au comis acţiuni ce ar puteareprezenta elementul material al infracţiunii de şantaj.

Astfel, cu privire laconstrângerea ca partea vătămată G.S. să accepte un act adiţional, ce ar afectarealizarea obiectivelor din contractul de management, s-a reţinut că aceasta nua precizat în ce ar consta modificarea clauzelor contractuale şi care ar ficonţinutul actului adiţional ce era constrânsă să îl semneze.

Referitor la acţiuneainculpaţilor de a intra cu forţa, împreună cu alte persoane, în spaţiulAsesoft şi Realitatea TV şi de a profera ameninţări, s-a constatat, dinplanşele foto prezentate, că nu s-a putut observa vreo persoană exercitând actede violenţă şi nici nu a fost identificată sau audiată vreuna din persoanelecare apar în aceste fotografii, pentru a confirma sau infirma susţinerilepărţilor.

În ceea ce priveşte convorbireadin 02.04.2010, ocazie cu care se pretinde că s-ar fi proferat ameninţarea cusuprimarea fizică a părţii vătămate, solicitându-se plata sumei de 200.000euro, instanţa a reţinut că proba prezentată nu constituie înregistrareaintegrală a discuţiei, iar cuprinsul acesteia nu poate fi considerat areprezenta o acţiune de ameninţare, având în vedere conţinutul cu neputinţă decrezut al majorităţii acestor afirmaţii, precum şi contextul dialogului dintrepartea vătămată şi inculpatul Sorin Ovidiu Vîntu cu privire la clauzelecontractului, context în care inculpatul enumeră şi alte opţiuni: să îi deapărţii vătămate banii investiţi, să denunţe personal contractul şi să seadreseze instanţei judecătoreşti pentru soluţionarea litigiului sau să seînţeleagă.

Sub aspectul flagrantului,instanţa a avut în vedere că nu s-au administrat probe ştiinţifice din care săpoată fi trasă concluzia certă că inculpatul Ilie Ion Cezar a primit sumă debani.Totodată, privitor la situaţia inculpatului Ilie Ion Cezar, nu s-aconstatat existenţa vreunei activităţi ce ar putea fi calificată dreptameninţare".

JudecătoriaSectorului 5: Sebastian Ghiţă a sesizat şantajul printr-un mail, dar nu aprecizat în ce consta temerea sa

Procurorii au fostsesizaţi de Sebastian Ghiţă, printr-un mail, cu privire la şantajul săvârşit deSorin Ovidiu Vîntu, dar partea vătămată nu a menţionat în această comunicare căameninţările i-au provocat o stare de teamă, a notat instanţa JudecătorieiSectorului 5, transmite Mediafax.

Parchetulde pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a sesizat din oficiu, în 7aprilie, în legătură cu săvârşirea de către Sorin Ovidiu Vîntu a uneiinfracţiuni de şantaj asupra lui Sebastian Ghiţă, se arată în încheierea deşedinţă în care instanţa Judecătoriei Sectorului 5 a analizat propunereaprocurorilor privind arestarea preventivă a lui Vîntu şi a lui Ion Ilie Cezar.

Sesizarea a avut labază mail-ul trimis în 3 aprilie pe adresa .

"SubsemnatulGhiţă Sebastian Aurelian doresc să sesizez Ministerul Public cu privire laurmătoarea situaţie: La data de 02.04.2011, în cadrul unei discuţii purtate decătre subsemnatul cu domnul Sorin Ovidiu Vântu cu privire la contractul demanagement dintre Asesoft şi Realitatea Media, acesta din urmă a proferatameninţări la adresa mea şi a familiei mele, cu scopul de a mă determina săaccept agreerea unui act adiţional cu clauze care consider că pot afectarealizarea obiectivelor din contractul de management. În context a proferatameninţări cu suprimarea fizică asupra persoanei mele şi a familiei mele,invocând în acest sens posibilităţile de care dispune pentru a pune în practicăaceste ameninţări. Precizez că prin demersurile pe care deja le-a realizat(intervenţia în forţă în sediul Asesoft şi Realitatea TV din Casa Presei dindata de 27.03.2011, respective impunerea unui reprezentant cunoscut cuantecedente penale, precum şi alte elemente m-a (!) determinat să fac aceastăsesitzare. Faţă de cele prezentate, chestiuni care consider că întrunescelementele constitutive ale unor infracţiuni prevăzute de lege, vă rog să luaţimăsurile legale care se impugn. Aceasta este declaraţia pe o susţin şi o semnezpe proprie răspundere şi mă pun la dispoziţia Ministerului Public pentruclarificări ulterioare. Vă mulţumesc. Sebastian Ghiţă", potrivite-mailului.

Iniţial, cauza a fostînregistrată la PICCJ în 7 aprilie, dar în ziua următoare, competenţa desoluţionare a fost declinată în favoarea Parchetului de pe lângă JudecătoriaBuftea, zi în care dosarul a fost retrimis prin adresă Secţiei de UrmărirePenală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte deCasaţie şi Justiţie, în vederea analizării oportunităţii preluării.

Prin rezoluţia din 8aprilie, procurorul general a dispus preluarea cauzei în vederea soluţionăriide către Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângăÎnalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Tot atunci a fost începută urmărireapenală in rem în legătură cu infracţiunea de şantaj săvârşită asupra luiSebastian Ghiţă.

Prin rezoluţia din 19aprilie 2011 a fost începută urmărirea penală faţă de Sorin Ovidiu Vîntu şiIlie Ion Cezar, care au fost şi reţinuţi. Două zile mai târziu a fost pusă înmişcare acţiunea penală.

"Instanţaconstată că în comunicarea transmisă pe email de către partea vătămată la03.04.2011, aceasta nu menţionează nici un moment că ameninţările formulate deinculpatul Vîntu Sorin Ovidiu i-au provocat o stare de temere, şi nici nuprecizează ce demersuri a întreprins partea vătămată", a reţinut instanţacare, joi, a decis cercetarea în libertate a lui Sorin Ovidiu Vîntu şi Ion IlieCezar.

laTribunalul Bucureşti.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 639243-12-09Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray