2020-03-28 18:03

UPDATE. Ginerele foștilor dictatori a spus că a văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu VEZI FILM

 |  19:03
UPDATE. Ginerele foștilor dictatori a spus că a văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu  VEZI FILM

21.07.2010, ora 11.30 Ginerele foștilor dictatori a spus căa văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu

Mircea Oprean, ginerele fostului dictator comunist adeclarat, după deshumarea soţilor Ceauşescu, că înclină să creadă că rămăşiţelepământeşti dezgropate aparţineau acestora, deoarece hainele lor erau găurite degloanţe. Soţul Zoiei Ceauşescu a spus, la ieşirea din cimitirul Ghencea Civilcă Elena şi Nicolae Ceauşescu au fost deshumaţi în vederea prelevării unorprobe bilologice cu ajutorul cărora va fi efectuat un test ADN. „Nu s-a lamuritniciun mister. După ce am văzut, înclin să cred că sunt ei. Până nu se faceproba ADN nu pot fi convins”, a spus Mircea Oprean.

Mircea Oprean a mai arătat că, în opinia sa, cei doi nuau fost îngropaţi creştineşte, în sensul că în sicrie, în loc să se pună opânză, s-a pus rumeguş, iar Nicolae Ceauşescu are mormântul pe o alee, întrealte cavouri. Săpăturile la locurile în care ar fi înmormântaţi soţii Ceauşescuau început marţi, în jurul orei 7.00, membrii familiei cerând ca exhumarea sănu fie publică, potrivit unui reprezentant al cimitirului Ghencea Civil. Mediciilegişti au prelevat probe de la Nicolae şi Elena Ceauşescu, rămăşiţelepământeşti ale acestora fiind reînhumate. O maşină a INML a plecat în jurulorei 10.00 din cimitirul Ghencea, urmând să ducă probele la un laborator,pentru testele ADN, care vor stabili dacă în cele două locuri de veci suntînmormântaţi sau nu soţii Ceauşescu. Testele ADN în cazul soţilor Nicolae şiElena Ceauşescu ar putea dura şi şase luni dacă solul în care au stat sicrielea avut multă umiditate, îngrăşăminte sau acid, a declarat, miercuri, directorulgeneral al Institutului Naţional de Medicină Legală Dan Dermengiu.

Deshumarea are loc la cererea lui Valentin Ceauşescu şi alui Mircea Oprean. Valentin Ceauşescu, singurul fiu al cuplului Ceauşescu, adevenit recent, alături de Mircea Oprean, proprietarul mormintelor dincimitirul Ghencea, după mai mulţi ani de procese. În iunie 2008, Curtea de ApelBucureşti a decis, prin decizie definitivă şi irevocabilă, să oblige MinisterulApărării să le prezinte lui Valentin Ceauşescu şi lui Mircea Oprean, soţulZoiei Ceauşescu, dovezi certe care să ateste dacă soţii Nicolae şi ElenaCeauşescu au fost îngropaţi în cele două locuri din cimitirul Ghencea. Pe toatăperioada derulării procesului, reprezentanţii Ministerului Apărării şi cei aiAdministraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane au susţinut, în faţainstanţei, că nu deţin niciun document care să ateste că soţii Ceauşescu suntîngropaţi la cimitirul Ghencea. În 11 aprilie 2007, Judecătoria sectorului 5 arespins ca neîntemeiată cererea de deshumare a soţilor Nicolae şi ElenaCeauşescu şi de stabilire a identităţii celor înhumaţi în cimitirul GhenceaCivil din Capitală, formulată în anul 2005 de Zoia Ceauşescu, care ulterior adecedat. (Ionut Muresan)

În iunie 2008, Curtea de Apel Bucureşti a decis, prin decizie definitivă şiirevocabilă, să oblige Ministerul Apărării să le prezinte lui ValentinCeauşescu şi lui Mircea Oprean, soţul Zoiei Ceauşescu, dovezi certecare să ateste dacă soţii Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost îngropaţi în celedouă locuri din cimitirul Ghencea.

Ministerul Apărării arăta, în noiembrie 2008, la solicitarea MEDIAFAX, că asolicitat înscrisuri sub semnătură privată unor participanţi la înhumareasoţilor Elena şi Nicolae Ceauşescu, acestea fiind înmânate părţii reclamante.Potrivit dispoziţiilor hotărârii judecătoreşti, Ministerul Apărării a fostobligat să facă dovada ,"prin orice mijloace legale", că soţiiCeauşescu sunt îngropaţi în Cimitirul Ghencea Civil.

Mircea Oprean spunea atunci că "familia trebuie să cunoască unde suntaceştia înhumaţi, pentru a îndeplini datinile creştineşti". El a maisusţinut că de înhumarea soţilor Ceauşescu s-au ocupat cadre militare, iarregulamentul militar prevede ca fiecare acţiune să fie făcută în urma unuiordin scris şi că este imposibil ca la Ministerul Apărării să nu existe dovezidespre locul unde sunt îngropaţi aceştia.

Pe toată perioada derulării procesului, reprezentanţii Ministerului Apărăriişi cei ai Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane (ACCU) au susţinut,în faţa instanţei, că nu deţin niciun document care să ateste că soţiiCeauşescu sunt îngropaţi la cimitirul Ghencea.

În 11 aprilie 2007, Judecătoria sectorului 5 a respins ca neîntemeiatăcererea de deshumare a soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu şi de stabilire aidentităţii celor înhumaţi în cimitirul Ghencea Civil din Capitală, formulatăîn anul 2005 de Zoia Ceauşescu, care ulterior a decedat.

Aceeaşi sentinţă a fost pronunţată şi la Tribunalul Bucureşti, în februarie2008.

Mircea Oprean a cerut ca Ministerului Apărării să facă dovada, printr-oexpertiză medico-legală, că cele două cadavre înhumate la Ghencea şi indicateprintr-o schiţă marcată de Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umanesunt ale cuplului Ceauşescu.

În faţa instanţei inferioare, reprezentantul Ministerului Apărării a spus cănu înţelege de ce această instituţie trebuie să facă dovada identităţii celordoi, deoarece rolul ministerului în evenimentele din decembrie 1989 a fost de executantşi că simpla prezenţă a unor personaje aparţinând MAp în locurile unde au avutloc evenimente istorice nu atrage responsabilitatea instituţiei.

Administraţia Cimitirelor a comunicat instanţei Judecătoriei sectorului 5documentele solicitate în acest proces, respectiv schiţa amplasamentuluilocurilor de veci din Cimitirul Ghencea în care se presupune că au fostînhumaţi Elena şi Nicolae Ceauşescu, cu specificaţia că nu are documente caresă ateste că cei doi au fost înmormântaţi în acel loc.

Potrivit unui comunicat al municipalităţii, remis presei după termenul de lasfârşitul lunii ianuarie 2007, "la data de 25 decembrie 1989 nu a fostînscris în registrul de înhumări nimic care să ateste înhumarea soţilorCeauşescu. Nu a fost depus niciun document la Administraţia Cimitirelor ".

De asemenea, potrivit comunicatului municipal, ACCU "nu poate eliberaniciun act care să ateste înhumarea" soţilor Ceauşescu în cimitirulGhencea, tocmai din lipsa înscrisurilor oficiale. Mai mult, ACCU nu poateelibera nici autorizaţie pentru dezgroparea soţilor Ceauşescu până lapronunţarea instanţei.

21.07. 2010, ora 9.30/ Mormântul lui Nicolae Ceauşescua fost deschis. Din sicriul intac s-au prevelat probe biologice care areurmează să fi trimise pentru testare ADN. Doi operatori ai familie au filmatmomentul. Presa nu a avut acces. Între o lunaă şi 6 luni se va afla dacă rămăşiţele pământeşti sunt ori nu ale lui Nicolae Ceauşescu. Laacestă oră este deshumată Elena Ceauşescu.20.07.2001/Multaşteptata exhumare a rămăşiţelor pământenşti ale lui Nicolae şi ale Elenei Ceauşescuva avea loc maine. Demersul aparţine singurului fiu rămas în viaţă, ValentinCeauşescu şi are ca scop să stabilească în mod cert dacă resturile trupurilorpărinţilor săi se află în acele locuri.

Ultimulfiu al dictatorilor, Valentin Ceauşescu, a devenit recent, alături de MirceaOprean, soţul ZoieiCeauşescu, proprietarul mormintelor din Cimitirul Ghencea, după patru ani deprocese. Pentru că au trecut şapte ani prevăzuţi de lege ca interdicţie deexhumare a unor cadavre, cei doi pot trece la fapte, acest demers fiind făcutîn cadrul procesului cu Ministerul Apărării Naţionale. Instituţia fuseseobligată să identifice locurile în care sunt înmormântaţi soţii Ceauşescu şi săprecizeze dacă în morminte se află chiar trupurile lor. MApN nu a reuşit însă sărăspundă solicitărilor instanţei, astfel că Valentin Ceauşescu şi Zoia Ceauşescu,prin soţul ei, Mircea Oprean, au devenit proprietarii celor două locuri dinCimitirul Ghencea Militar. La exhumare se vor lua câteva probe biologice ce urmează a fi trimise la unlaborator pentru testarea ADN. Astfel, Valentin Ceauşescu va putea să afle dacărămăşiţele din cele două morminte sunt sau nu ale părinţilor săi, Nicolae şiElena Ceauşescu. ANDI TOPALA, IONUT MURESAN


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638936-06-19

Mai multe imagini:
UPDATE. Ginerele foștilor dictatori a spus că a văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu  VEZI FILM
zoom
UPDATE. Ginerele foștilor dictatori a spus că a văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu  VEZI FILM
zoom
UPDATE. Ginerele foștilor dictatori a spus că a văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu  VEZI FILM
zoom

UPDATE. Ginerele foștilor dictatori a spus că a văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu  VEZI FILM
zoom
UPDATE. Ginerele foștilor dictatori a spus că a văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu  VEZI FILM
zoom
UPDATE. Ginerele foștilor dictatori a spus că a văzut găurile gloanţelor în hainele soţilor Ceauşescu  VEZI FILM
zoom

Parerea ta...

KEANU
20 Iul 2010

Super!!!!
ERETELE
26 Iul 2010

Despre morti numai de bine:BINE CA AU MURIT !Pacat ca nu au murit cu cel putin 30 de ani inainte de a fi CIURUITI,dar e bine si asa.
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine