2020-04-05 11:18

Când și cum a instituit Ceaușescu STARE de necesitate pe întreg teritoriul României. Iată DECRETUL

 |  00:36
Când și cum a instituit Ceaușescu STARE de necesitate pe întreg teritoriul României. Iată DECRETUL

Într-o noapte anume, aeronava prezidențială a Republicii Socialiste România (pe atunci) decola brusc din Nigeria, spre România. Această plecare a aeronavei în care se afla însuși Nicolae Ceaușescu a fost neașteptată și cu destinație dramatică.

Plecarea bruscă a lui Ceaușescu, aflat în plină vizită oficială în Nigeria era pe fondul cutremurului din 1977 - petrecut în România în timp ce liderul comunist nu era în țară. La 4 martie 1977, seara, la recepția din capitala Nigeriei, Lagos, în cinstea vizitei delegației din România, în timpul discursului lui Ceaușescu au început să vină mesaje îngrijorătoare din țară, pe telex…După discurs, Nicolae Ceaușescu a cerut un raport sumar al situației din România și a dat primele ordine de acțiune, însoțite de un decret prezidențial - pe care l-a dictat prin telex, deoarece  trebuia să apară pe prima pagina în Scânteia a doua zi, pe 5 martie. Astfel, înainte de a pleca brusc din Nigeria spre țară, Ceaușescu a emis decretul prin care instituia starea de necesitate pe întreg teritoriul României, îndemnându-i pe cei de acasă să-și păstreze calmul.

Iată textul decretului:

“Avînd în vedere cutremurul care s-a produs în seara zilei de 4 martie 1977 și care a provocat victime omenești și importante pagube materiale, pentru a se asigura înlăturarea urmărilor cutremurului și împiedicarea producerii de noi pagube, pentru crearea condițiilor de desfășurare normală a întregii activități economico-sociale, în temeiul art. 75 pct. 13 din Constituția Republicii Socialiste România,

Președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate decretează:

Art. 1. - Se instituie starea de necesitate pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România.

Art. 2. - Toți activiștii de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești sînt mobilizați la sediile organelor de partid și de stat și în mijlocul oamenilor muncii, pentru a participa cu toate forțele la acțiunile legate de înlăturarea efectelor cutremurului.

Art. 3. - Toate unitățile forțelor armate, unitățile Ministerului de Interne, formațiunile gărzilor patriotice, sînt puse în stare de alarmă pentru a acorda ajutorul necesar - cu toate mijloacele materiale și umane de care dispun - populației și unităților economice și sociale afectate de cutremur.

Art. 4. - Unitățile Ministerului de Interne și ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor vor lua măsuri urgente pentru punerea imediată în stare de funcționare a întregii rețele de transport și telecomunicații.

Art. 5. - Ministerul Energiei Electrice și consiliile populare județene și al municipiului București vor lua măsuri imediate pentru refacerea liniilor electrice și asigurarea aprovizionării cu energie electrică a obiectivelor economice și a populației.

Art. 6. - Ministerele și consiliile populare vor lua de îndată măsuri pentru asigurarea aprovizionării neîntrerupte a populației cu apă, pîine și celelalte produse alimentare de primă necesitate.

Art. 7. - Unitățile Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor vor mobiliza toate mijloacele materiale și umane de care dispun pentru a asigura circulația normală, pe toate căile de comunicație și în întreaga țară, a persoanelor și bunurilor.

Art. 8. - Ministerul Sănătății, întregul personal sanitar, vor lua măsurile cele mai energice și eficace pentru asigurarea asistenței medicale și ajutorarea tuturor persoanelor afectate de cutremur. În acest scop, întregul personal medico-sanitar este obligat să se prezinte de îndată la unitățile sanitare, să se încadreze în echipele de intervenție.

Art. 9. - Toate unitățile socialiste din zonele afectate de cutremur sînt obligate să ia măsuri imediate pentru salvarea bunurilor, pentru restabilirea în cel mai scurt timp a activității și desfășurarea normală a procesului de producție.

Art. 10. - Întreaga populație aptă de muncă este obligată să participe la toate acțiunile organizate pentru înlăturarea consecințelor cutremurului.

Art. 11. - În zonele în care nu s-au produs avarii, întregul personal este obligat să se prezinte la unități pentru ca, odată cu desfășurarea normală a activității acestora, să vină în sprijinul populației și al unităților care au avut de suferit de pe urma cutremurului.

Dragi tovarăși și prieteni!

Cetățeni ai Republicii Socialiste România!

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste România au acționat și acționează cu toată fermitatea pentru înlăturarea cît mai grabnică a efectelor cutremurului, pentru ajutorarea populației sinistrate, pentru normalizarea rapidă a întregii vieți economice și sociale a țării noastre.

Conducerea partidului și statului face apel la întreaga populație să acționeze cu calm și în deplină ordine și să sprijine cu toate forțele echipele de intervenție care acționează pentru înlăturarea urmărilor cutremurului.

În aceste momente grele, să acționăm în deplină unitate, cu spirit de răspundere și devotament pentru înlăturarea rapidă a efectelor cutremurului, pentru normalizarea deplină a situației în zonele calamitate, pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții a întregii activități economice și sociale de pe teritoriul Republicii Socialiste România.

Stă în puterea noastră, a întregului nostru popor, condus de partid, să depășească, ca de atîtea ori de-a lungul anilor, aceste momente grele, să asigure mersul ferm înainte al întregii noastre societăți pe calea socialismului, a bunăstării și progresului.

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România,

Comandantul suprem al forțelor armate

ale Republicii Socialiste România

București, 5 martie 1977. (sursa: https://lege5.ro/)

După încheierea stării de necesitate

În dimineața zilei de 5 martie 1977, a doua zi după producerea cutremurului, la ora 8 și 15 minute, aeronava prezidențială a aterizat la Otopeni. De la aeroport, Ceaușescu s-a dus direct spre centrul Capitalei pentru a vedea locurile cele mai afectate de cutremur. Ziarul „Scînteia” scria pe 6 martie 1977: „Parcurgînd pe jos bulevardele Magheru, Bălcescu, Republicii, Piața Universității, strada Academiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit în punctele unde seismul a provocat grele pierderi umane și materiale: blocul de la cofetăria , blocul de lîngă hotelul , clădirea care adăpostește pensiunea , blocul la parterul căruia se afla restaurantul <Dunărea>, clădirea de pe strada Ion Ghica, imobilul de la întretăierea străzilor Edgar Quinet și Academiei”.

Ceaușescu a numit apoi o comisie care să inventarieze toate blocurile avariate și să evacueze locatarii. A fost oprită alimentarea cu gaze și s-a raționalizat consumul de apă. De asemenea, Ceaușescu a cerut miliției să interzică stocarea alimentelor. Pentru cazarea celor afectați de cutremur au fost desemnate hoteluri, cămine studențești, blocuri noi, finisate și încă nerepartizate, după cum nota Historia. După încheierea stării de necesitate, pe 10 martie 1977, Ceaușescu a organizat o conferință de presă și a mulțumit pentru ajutorul financiar extern – deoarece a existat așa ceva. Iată țările care au ajutat atunci financiar România: RDG (10 milioane de mărci), Cehoslovacia (25 de milioane de coroane), Austria (2,5 milioane de șilingi), China (500.000 de yuani), Franța (un milion de franci). Din URSS - doar medicamente. Ceaușescu le-a…mulțumit și americanilor pentru telegrama de compasiune primită și „ajutorul promis”.

Pagubele produse de cutremur s-au ridicat la aproximativ 9-10 miliarde de lei (aproape două miliarde de dolari). Din cifrele prezentate ulterior reiese că 35.000 de familii și-au pierdut adăpostul, iar alte 32.897 de locuințe au fost grav avariate. Până la 14 martie 1977 se înregistraseră 1.541 de morți - dintre care 1.391 în București și 11.275 de răniți.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2020-03-15Parerea ta...

POIANA
15 Mar 2020

Ceausescu singurul presedinte cu sange in instalatie .Singurul presedinte cu adevarat barbat de stat,nu ca alogenul asta femeioi ingamfat si prost
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE


PUBLICITATE


Conferinta-BusinessSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine