2020-06-06 12:01

EXCLUSIV. „Otrava informaţională”. Ziarele şi presa online ar putea fi suspendate sau interzise prin lege

 |  16:42
EXCLUSIV. „Otrava informaţională”. Ziarele şi presa online ar putea fi suspendate sau interzise prin lege

Un grup deparlamentari de la PDL a propus zilele trecute Parlamentului o modificare alegislaţiei care, dacă ar fi aprobată, va duce la subordonarea presei scrise şionline unei autorităţi publice care se ocupă în prezent cu reglementări pentrutv şi radio – Consiliul Naţional al Audiovizualului.

PDLpropune ca presa scrisă şi presa electronică să intre sub controlul ConsiliuluiNaţional al Audiovizualului. O iniţiativă legislativă în acest sens a fostînregistrată la Camera Deputaţilor. Iniţiativa legislativă îi aparţinedeputatului PDL Silviu Prigoană şi ea este susţinută de mai mulţi colegi: AlinPopoviciu, Marius Spânu – cunoscuţi ca purtători de mesaj ai PDL lateleviziunile de ştiri -, Florin Anghel, Dorul Leşe, Brânduşa Novac, IustinArghir Cionca, Adrian Niţu şi Corneliu Olar. Surprinzător, lista de susţinere ainiţiativei legislative este semnată şi de Mate Andras (UDMR) şi TudorCiuhodaru (UNPR).

Redămprimele două paragrafe din expunerea de motive care însoţeşte iniţiativalegislativă: “Ne preocupă mult în zilele noastre otrava din alimente, otravadin aer şi apă, însă nu facem mai nimic pentru a reduce otrava informaţională.În România, presa este liberă şi este bine că este aşa. Însă în acelaşi mod încare nu reuşim să beneficiem doar de partea pozitivă a libertăţii în viaţa dezi cu zi, nu reuşim să avem doar o presă de informare sau opinie şi suportăm,nu de puţine ori, elemente de presă denigratoare, insultătoare saucalomnioasă…”.

Înaccepţiunea autorilor propunerii legislative, într-o primă fază, publicaţiiledin presa scrisă şi presa electronică trebuie să obţină licenţă de funcţionaredin partea CNA, valabilitatea acesteia urmând să fie de 7 ani. Aceastăprevedere ar întoarce presa în anii comunismului şi în primul anpostdecembrist, când pentru apariţia unei publicaţii era nevoie de aprobare dela autorităţile statului.

Cum poate fi interzisun ziar

Conformdocumentului înregistrat la Parlament, licenţa unei publicaţii din presa scrisăsau online poate fi suspendată pe o periodadă de 1, 3 sau 6 luni. Această sancţiunereprezintă un “bonus” faţă de sancţiunile prevăzute actualmente pentru presaaudiovizuală. Concret, dacă o persoană juridică sau fizică este lezată în ceeace priveşte reputaţia sau imaginea publică, există obligativitatea acordăriidreptului la replică şi eventual alte sancţiuni, de regulă amenzi. Acestea suntsancţiunile care se aplică presei audiovizuale, conform Legii CAN. Dar pentrupresa scrisă şi online se adaugă şi sancţiunea mai sus-amintită, suspendarealicenţei, în situaţia în care, în termen de 10 zile, “la cererea persoaneivătămate” nu produce proba verităţii.

Deasemenea, licenţa unei publicaţii din presa scrisă sau online poate fi şi retrasăde CNA în situaţia în care nu sunt permanent publicate o serie de informaţii deidentificare, între care: sediu social, numele presoanelor din conducereasocietăţii comerciale, responsabilii editoriali.

Propunerealegislativă de modificare a Legii audiovizualului a fost înregistrată pe 17august 2010 şi a fost prezentată în Biroul Permanent al Camerei pe 1septembrie. Pe 15 septembrie se aşteaptă avizul Consiliului legislativ.

Ce prevădmodificările propuse Legii audiovizualului

Art.10.

2(1) Consiliul exercită autoritate în domeniul presăscrisă (ziare şi reviste) şi presa online, numai în cazurile expres prevăzutede prezenta lege.

2 (2) Presa online reprezintă, în accepţiunea prezenteilegi, orice publicaţie de natură informativă ce are ca mediu de exprimareinternetul.

Art.17.-(1) Consiliul este autorizat:

.f)să stabilească condiţiile, criteriile şi procedura pentru acordarea licenţelorpentru presa scrisă şi online.

Art.40.-Este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la urăpe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală.

Art.41.-(1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale căreidrepturi sau interese legitime, în special reputaţia şi imaginea publică, aufost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui program,beneficiază de dreptul la replică sau la rectificare.

(2)Consiliul va adopta procedura necesară exercitării efective a dreptului lareplică sau la rectificare, precum şi orice alte măsuri necesare, inclusivsancţiuni, în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare într-olimită rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului.

(3)Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptulpersoanei lezate să se adreseze instanţelor judecătoreşti.

Art.42 (1) Art.40 şi Art. 41 pct 1, 2 şi 3 se aplică în mod corespunzător şi pentrupresa scrisă şi presa online. Consiliul analizează situaţiile menţionate lacererea persoanei interesate.

(2)În situaţia Art. 41 pct 1, la cererea persoanei vătămate şi dacă publicaţia nuproduce proba verităţii în termen de 10 zile de la sesizare, Consiliul poatesuspenda licenţa publicaţiei pentru o perioadă de 1, 3 sau 6 luni.

Art.48.- (1) Orice persoană juridică titulară a uneilicenţe audiovizuale are obligaţia de a pune în permanenţă la dispoziţiepublicului următoarele categorii de informaţii:

a)denumirea, statutul juridic şi sediul social;

b)numele reprezentantului legal şi al acţionariatului până la nivel de persoanăfizică şi juridică, asociat sau acţionar, care deţine o cotă mai mare de 20%din capitalul social;

c)numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi alecelor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;

d)coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştăelectronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid şidirect;

e)lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalteservicii de programe pe care le asigură;

g)organismele de reglementare sau de supraveghere competente.

(2)Paragrafele a), c) d) şi g) de la precedentul punct se aplică şi în cazulpresei scrise şi presei online. Neîndeplinirea acestei prevederi dă dreptulConsiliului să se sesizeze din oficiu şi să retragă licenţa publicaţiei.

Art.53

1)Licenţa este obligatorie pentru tipărirea oricărei publicaţii de presă scrisăpe teritoriul României.

2)Licenţa este obligatorie pentru găzduirea de publicaţii online pe servere,obligaţia verificării licenţei revenind proprietarului serverului.

3)Numărul de licenţă apare pe fiecare exemplar tipărit sau pagină electronică.

4)Valabilitatea unei licenţe pentru presă scrisă sau presă online este de 7 ani.

5)Licenţa pentru presa scrisă sau presa online poate fi concesionată doar cuaprobarea consiliului.

TVR Internaţional, trecutîn subordinea MAE

Unalt proiect al deputatului PDL Silviu Prigoană se referă la modificarea Legiide organizare şi funcţionare a SRTVR şi SRR. Aici, Prigoană propune, nici maimult, nici mai puţin, ca TVR Internaţional să treacă în administrarea MAE(împreună cu personalul angajat), urmând ca postul să fie finanţat din bugetulpropriu al ministerului. Conform proiectului, deciziile editoriale aparţin MAE,care poate solicita gratuit producţii proprii ale TVR. Proiectul mai prevede şi desfiinţareaposturilor TVR3 şi TVR Info. Abia lansată, propunere deputatului Prigoană a stârnitcontroverse chiar printre colegii de partid.

“Considercă trecerea TRV Internaţional în administrarea MAE ar fi o mare greşeală. Înceea ce priveşte desfiinţarea unor posturi ale SRTVR, această decizie poateaparţine doar conducerii TVR, în funcţie de situaţia financiară a instituţiei”,a declarat Raluca Turcan (PDL), preşedinta Comisiei de Cultură a Camerei.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-06-15Parerea ta...

ROMANA
10 Sep 2010

Cred ca e nevoie de o "cenzura" care sa vidanjeze presa de obscenitati, agresiuni si greseli gramaticale! Jurnalistii "pe banda rulanta" ... O reforma a jurnalismului n-ar strica!
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiriPUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine