2020-02-16 22:11

În 2004 preşedintele îşi făcea tema la „promisiuni pentru profesori”. Traiane, stai jos. 4!

 |  19:39
În 2004 preşedintele îşi făcea tema la „promisiuni pentru profesori”. Traiane, stai jos. 4!

De o vreme, Traian Băsescu le ţine lecţii de capitalismcadrelor didactice. Cursurile cu şeful statului au devenit intensive săptămânaaceasta. Preşedintele îi învaţă pe profesori că dacă vor un venit comparativ cual său, atunci e cazul să îşi ia mai multe joburi. Că aşa e în capitalism, zicepreşedintele. Nu la fel gândea, însă, Traian Băsescu pe vremea când nu era încăpreşedinte, ci, doar candidat la cea mai înaltă funcţie în stat. Prin 2004, elle făcea profesorilor o serie de promisiuni. Să îi lăsăm pe profesori să decidăcâte din acestea s-au îndeplinit.

Pe internet areapărut scrisoarea adresată profesorilor în 2004 de Traian Băsescu, pe atuncicandidat la preşedinţie al Alianţei D.A. Scrisoarea, un mesaj electoral de fapt,nu însemna nimic altceva decât o înşiruire de promisiuni. Alocarea a 6-7% dinPIB către învăţământ, transformarea statutului de profesor într-unul onorant, cooperareaexcelentă cu Tăriceanu în problemele învăţământului. Acestea erau angajamentelecandidatului la preşedinţie Traian Băsescu către profesori.

Băsescu: Atunci când eşti nemulţumit înseamnă că ţara econdusă prost

Băsescu îşiîncepea scrisoarea printr-o critică a guvernului condus la acea vreme de AdrianNăstase. Pe lângă critici, candidatul opoziţiei de atunci recunoştea un faptinteresant: că atunci când eşti nemulţumit, înseamnă că ţara e condusă prost. „Cunoscbine nemulţumirile dumneavoastră: şcolile sunt insalubre, materialul didacticdepăşit, reforma în învăţământ este incoerentă, salariile sunt ridicole. Eucred că atunci când sunteţi nemulţumit, spuneţi, de fapt, că ţara este condusăprost”, scria Traian Băsescu în 2004, pe vremea când nu era încă preşedinte.

Puţină empatie cu profesorii

Pe vremea cândBăsescu nu îi invita pe profesori să îşi caute un alt job, el părea a fi unindivid plin de speranţă şi energie. Asigura cadrele didactice că va face totposibilul să transforme statutul lor într-unul onorant. „Astăzi, a fi profesorîn România este mai curând un motiv de compătimire, decât un orgoliu. Aşa cevanu trebuie să se mai întâmple!”, le scria în 2004 profesorilor Traian Băsescu,pe atunci candidat la Preşedinţie.

Culmeapromisiunilor băsesciene: Voi fi un partener bun al lui Tăriceanu

Ne amintim cu toţiicum în anul 2008, preşedintele Băsescu şi premierul Tăriceanu s-au certatîndelung pe tema majorării salariilor cadrelor didactice. Băsescu susţineamărirea salariilor, Tăriceanu spunea că nu sunt bani pentru aceasta. Majorareanu a mai avut loc. Astăzi, preşedintele recunoaşte că România nu poate plătiprofesorii aşa cum ar trebui. Dar, iată ce susţinea Băsescu în cursa electoralădin 2004, în care intra în tandem cu liberalul Tăriceanu. “Ca preşedinte, voiavea o relaţie de parteneriat instituţional cu primul–ministru, domnul CălinPopescu-Tăriceanu. Voi avea grijă ca problemele dumneavoastră să se regăseascăpe agenda instituţiilor guvernamentale. Voi cere rezolvarea lor şi, împreună,vom găsi soluţii”, scria Băsescu în scrisoarea adresată profesorilor.

Şi o promisiune onorată: 6-7% din PIB către învăţământ

Una dintrepromisiunile îndeplinite ale lui Băsescu este cea a majorării procentului din produsulintern brut alocat bugetului educaţiei. În 2004, Traian Băsescu promiteaEducaţiei un generos 6% din PIB. Astăzi, bugetul alocat Ministerului Educaţieişi Cercetării reprezintă acest procent. “Un guvern, dacă doreşte cu adevărat,poate găsi resursele necesare pentru a aloca învăţământului ceea ce i se cuvinede drept”, era Băsescu ferm convins pe când se antrena să devină preşedinte.“Cum a reuşit Bulgaria, o ţară mai modestă decât a noastră, să aloceînvăţământului 6-7% din PIB? Şi asta încă din urmă cu 10 ani. Bulgaria are acumo şcoală foarte bună, nu ca sistemul nostru care se zbate într-o sărăcielucie”, scria Băsescu în 2004.

Şeful statuluicontrazice Ministerul Educaţiei. Profesorii critică afirmaţiile lui TraianBăsescu

Dascălii criticăafirmaţiile preşedintelui Traian Băsescu, conform cărora cadrele didacticelucrează prea puţin. Numeroşi profesori acuză conducătorul statului căîncurajează mediocritatea. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ susţinecă Traian Băsescu este conştient că norma didactică a profesorilor este de 40de ore şi nu de 18. Asociaţia EDU CER critică modul de organizare a sistemuluieducaţional, unde sunt recompensaţi profesorii cu experienţă şi nu cei cuperformanţe. Aserţiunile lui Traian Băsescu se opun sistemului impus chiar deMinisterul Educaţiei.

Dupăce preşedintele Traian Băsescu s-a arătat nemulţumit de muca depusă de dascălila catedră, în cadrul unei emisiuni la Radio România Actualităţi, numeroasecadre didactice s-au adresat redacţiei noastre, acuzând conducătorul statuluică este „prost informat”. Profesorii susţin că Traian Băsescu a confundat normade predare (de 18 ore pe săptămână) cu norma didactică (de 40 de ore pesăptămână). În acelaşi timp, prin declaraţiile oferite la postul public deradio, preşedintele Băsescu contrazice sistemul impus chiar de MinisterulEducaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), care obligă practiccadrele didactice să participe la cursuri de perfecţionare şi instruire, înafara orelor, ceea ce, automat, conduce la creşterea numărului de ore.

Reprezentanţiisindicaliştilor din educaţie susţin încă că preşedintele României nu avea cumsă fie dezinformat în legătură cu programul de lucru al dascălilor. „Este omare eroare a preşedintelui. Dânsul ştie foarte bine că norma de predare estede 18 ore. Această normă nu cuprinde însă toată activitatea cadrelor didactice.Norma didactică este de 40 de ore. Un profesor trebuie să se pregăteascăindividual, să pregătească lecţiile ce urmează să fie predate, să corectezelucrări şi să întreprindă alte activităţi de perfecţionare”, ne-a declaratpreşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), AurelCornea. Acesta consideră că, prin declaraţiile sale, Traian Băsescu încurajeazămediocritatea în sistemul educaţional. De asemenea, preşedintele FSLI crede căpuţini dascăli şi-ar putea permite încă un loc de muncă, în paralel cu muncadepusă în faţa clasei. „Un cadru didactic are nevoie de minimum 40 de ore pesăptămână pentru a-şi pregăti lecţiile. Nu spun că este imposibil ca un cadrudidactic să-şi poată lua încă un loc de muncă. Depinde de natura fiecăreipersoane, pot exista şi oameni care să poată lucra şi peste cele 40 de ore.Totuşi, în condiţiile actuale, le va fi foarte greu să-şi găsească un nou locde muncă, mai ales că un dascăl are un anumit statut şi nu poate lucra oriunde.Se încurajează mediocritatea în educaţie”, ne-a mai spus Cornea. ConducereaFSLI susţine că asistăm la o „campanie” de denigrare a imaginii profesorilor.

De la catedră, lavolan

PreşedinteleAsociaţiei EDU CER, Ştefan Vlaston, susţine că Traian Băsescu a greşit când aafirmat că profesorii lucrează doar 18 ore, dar admite că există şi cadredidactice care nu-şi fac datoria. „Domnul preşedinte a confundat norma depredare cu norma didactică. Profesorii şi-ar putea permite un al doileaserviciu pe timpul concediului de vară. Ar putea să lucreze ca traducători saucorectori. În Ungaria, sunt profesori care lucrează ca taximetrişti după ore. Olecţie de istorie sau una de română necesită mai mult timp pentru a fipregătită. Eu am lucrat ca profesor de matematică, în acest caz, după câţivaani, cunoşti exerciţiile. Nu mai ai ce să pregăteşti. Sunt însă şi profesoricare nu-şi fac datoria”, ne-a declarat Ştefan Vlaston. Preşedintele EDU CERconsideră că în România se face o mare greşeală, fiind recompensaţi dascălii cuexperienţă şi nu cei cu performanţe. „Cea mai mare greşeală este aceea că, lanoi, profesorii primesc mai mulţi bani în funcţie de vechime şi nu deperformanţă. Un profesor debutant are un salariu de 600 de lei, chiar dacă areperformanţe”, ne-a mai explicat Vlaston.

Numeroşiprofesori susţin că, oricum, chiar şi în prezent profesorii care nu-şipregătesc lecţiile sunt încurajaţi. „Nu există controale ale ministerului deresort sau ale inspectoratelor locale. Sunt colegi care copiază după noi sau neîntreabă ce să facă la ore. Sunt profesori care pregătesc până în miez de noapteo oră. Nu îi acuz pe cei care nu se pregătesc, cât timp nu-i verifică nimeni”,ne-a declarat o profesoară din Capitală.(Laurenţiu Muşoiu)


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-05-20

Mai multe imagini:
În 2004 preşedintele îşi făcea tema la 'promisiuni pentru profesori”. Traiane, stai jos. 4!
zoom




Parerea ta...

Doresc sa comentez



PUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE





PUBLICITATE


STARBAG




Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine