2020-07-05 20:22

Udrea: MDRT poate plăti, deocamdată, doar pentru cercetarea aferentă brandului, nu şi pentru creaţie

 |  18:29
Udrea: MDRT poate plăti, deocamdată, doar pentru cercetarea aferentă brandului, nu şi pentru creaţie

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT)poate plăti consorţiul THR-TNS, deocamdată, doar pentru partea de cercetareaferentă brandului turistic, nu şi pentru cea de creaţie, iar logo-ul vaapărea, în scurt timp, pe etichetele multor produse, afirmă ministrul deresort, Elena Udrea.

Ea spune, într-un interviu acordat MEDIAFAX, că oricefirmă care vrea să folosească elementele vizuale ale brandului poate să facăacest lucru, dar în anumite condiţii.

Până în prezent, foarte multe firme s-au arătatinteresate să folosească acest brand şi în foarte scurt timp logo-ul va puteafi văzut pe etichetele multor produse, spune ministrul. Udrea vorbeşte, îninterviu, despre primul brand turistic al României, de la licitaţia în urmacăreia a fost selectat consorţiul THR-TNS la similitudinile dintre frunza dinbrandul turistic şi unele simboluri comercializate pe internet.

Reporter: Cum a ajuns asocierea THR-TNS să creeze brandul deturism al României?

Elena Udrea: Firma care a lucrat la acestproiect, asocierea THR-TNS, a fost selectată în urma unei licitaţiiinternaţionale. La licitaţie au participat 13 asocieri de firme prestigioasedin întreaga lume, din care trei s-au calificat în etapa finală: asocierea TBWABucureşti - GFK România, asocierea Saffron Brand Consultants - BrandientConsult SRL - Acacia Avenue Limited şi asocierea THR-TNS. Acestea sunt similareca expertiză şi experienţă în domeniul construirii de branduri de turism.Departajarea între cele trei asocieri calificate s-a făcut în baza oferteifinanciare, câştigătoare fiind oferta cu preţul cel mai scăzut. Caietul desarcini a fost realizat realizat de asocierea celor mai importante asociaţii decomunicare din România şi anume: IAA (International Advertisind Association),APRPR (Asociaţia Profesioniştilor de Relaţii Publice din România) şi UAPR(Uniunea Agenţiilor de Publicitate din România), care şi-au desemnat câte 2reprezentanţi în acest sens. Totul s-a întâmplat în modul cel mai transparentşi conform tuturor procedurilor legale în vigoare. Semnarea contractului a avutloc în noiembrie 2009.

R: Ce decizie veţi lua cu privire la controversa legată devizualul brandului?

E.U.: Iniţial, am aflat de această controversă din mass-mediaşi am acţionat imediat, solicitând asocierii THR-TNS să ne comunice poziţia loroficială. Totodată, astăzi am convocat Consiliul de Brand în scopul analizăriiacestei situaţii, deoarece membrii consiliului sunt de fapt adevăraţiibeneficiari ai brandului. Eu mă voi conforma deciziei care se va lua în urmaconsultării. Este important ca orice decizie s-ar lua, aceasta să aibăsusţinerea industriei de turism şi în acelaşi timp să nu întârzie foarte multcampanile de promovare care urmează. Etapa de creaţie a vizualului branduluinaţional de turism este doar o mică parte din întregul pachet de serviciicontractate, cele mai importante fiind rezultatele cercetării, determinareaavantajelor competitive şi poziţionarea României ca destinaţie turistică. N-aşvrea să mă înţelegeţi greşit: vizualul este un element important alproiectului, mai ales pentru campaniile de promovare care urmează. Este unvizual care, în ansamblul lui (îmbinarea dintre desen şi text), a fost apreciatde membrii consiliului, ca reprezentativ şi coerent pentru promovareaturismului românesc, de aceea decizia lor contează.

R: Veţi mai plăti ceva din contract?

E.U.: Aşa cum stau lucrurile acum, putem plăti numai partea decercetare. Pentru creaţie aşteptăm varianta finală a elementului vizual,înregistrată cu toate drepturile şi atunci vom reanaliza situaţia.

R: Consideraţi brandul actual un brand reprezentativ pentruturismul românesc?

E.U.: Brandul a fost stabilit în conformitate cu toateregulile şi normele ştiinţifice din domeniu, luând în considereare starea defapt actuală. Din cercetare reiese că avem puncte tari dar şi puncte slabe, iarbrandul nu face decât să se concentreze spre ceea ce poate fi dezvoltat şifolosit din punct de vedere turistic. Pentru realizarea brandului, TNS a făcuto cercetare amplă de piaţă. Cercetarea a fost făcută pe două direcţii, unacalitativă şi una cantitativă, ambele direcţii studiind toate cele 8 ţări sursă(Germania, Marea Britanie, Italia, Rusia, Austria, SUA, Franţa, Ungaria) şiRomânia. Avantajele competitive ale României sunt: natura şi peisaje neatinse(lanţul Carpaţilor, Delta Dunării), unicitatea patrimoniului cultural(site-urile înscrise în patrimoniul UNESCO, istorie cu elemente latine şibizantine), autenticitatea culturii şi a stilului de viaţă (tradiţii binepăstrate) şi aceste lucruri au stat la baza conceptului de brand. Tonul generalal vizualului este în deplin acord cu rezultatele cercetărilor, cu poziţionareastabilită pentru România şi cu atributele care definesc brandul de turism:culori verzi, naturale; forme organice ale literelor, liniile curbe,simbolistica.

R: Cum justificaţi costurile la care s-a ajuns pentru acestbrand?

E.U.: Trebuie subliniat că valoarea proiectului nu se reflectădoar în conceptul grafic, aşa cum este greşit prezentat uneori, ci dimpotrivă,el este doar vârful aisbergului, ceea ce stă în spatele lui este cu adevăratvaloros şi util. Conceptul a fost dezvoltat pe baza unei foarte ample şitemeinice cercetări care a scos în evidenţă direcţiile de urmat pentrudezvoltarea turismului românesc şi le-a legat într-o idee coerentă. S-a făcut cercetarecantitativă şi calitativă (90 interviuri (30 în România, 60 în alte ţări), 2focus grupuri (unde s-au confruntat primele concluzii cu anumiţi membrii aibranding council), 5 workshop-uri cu echipa de proiect, 3 branding council-uri,şi o excursie de 4 zile şi cantinativ: 10.800 de interviuri telefonice pentru 8ţări +România). După cercetare s-au stabilit avantajele competitive,poziţionarea pe piaţă, liniile directoare de comunicare a brandului şi în finalpartea de creaţie a logoului şi sloganului. Aşadar, munca a fost complexă şievident costisitoare, iar din costurile totale, sub 100.000 de euro reprezintăpartea de creaţie.

R: Care este situaţia domeniilor de internet aferentesloganului?

E.U: Aşa cum am mai spus, domeniile sunt înregistrate şiachiziţionate prin firme de hosting, exclusiv pentru folosinţa MDRT.

R: Există în acest moment acorduri de promovare aproduselor turistice sub noul brand? Cum comentaţi prezentarea brandului lameciurile de fotbal şi pe clădiri importante din Bucureşti?

E.U.: Orice agent economic care vrea să folosească elementelevizuale ale brandului poate să facă acest lucru, dar în anumite condiţii. Pânăacum, foarte mulţi agenţi economici s-au arătat interesaţi de acest lucru şi înfoarte scurt timp veţi vedea logoul pe etichetele multor produse, semn căagenţii economici au înţeles importanţa acestui demers. Gândiţi-vă cât de multeproduse şi servicii sunt angrenate în industria ospitalităţii şi veţi înţelegede ce sectorul turistic este important în economia generală şi de ce trebuiepromovare. Pe noi ne bucură faptul că tot mai multă lume îşi arată sprijinulpentru proiect şi crede în utilitatea lui.

R: Ce legătură are CSOP cu proiectul de brand?

E.U: CSOP a lucrat pentru TNS, pentru ceea ce a însemnat unsondaj pe piaţa din România. Compania a lucrat cu firme originare din celelalteţări sondate şi era firesc să fie aşa, pentru că nu puteau să desfăşoare eiatâta logistică în fiecare din ţările respective. Nu cunosc mai multe detaliişi cred că este un subiect artificial, fiind vorba de o relaţie comercialăîntre două companii, în care ministerul nu are niciun amestec.

R: Ce va face în perioada imediat următoare MinisterulDezvoltării şi Turismului pentru promovarea României ca destinaţie turistică?

E.U.:După cum am mai spus, cel mai important lucru este să neocupăm de dezvoltarea celor 6 produse turistice competitive pe piaţainternaţională şi de promovare a României ca destinaţie turistică. Suntconştientă că avem foarte mult de lucru şi am auzit şi multe discuţiireferitoare la ceea ce avem de oferit şi cât de pregătiţi suntem pentru turiştistrăini. Încă de anul trecut, pentru prima dată după revoluţie, MinisterulTurismului a finanţat proiecte de dezvoltare a infrastructurii turistice. Ofacem şi în acest an, o vom face şi la anul. În fiecare an, cuprindem înbugetul ministerului şi aprobăm prin Hotărâre de guvern, o listă de investiţiiîn turism. În acelaşi timp, interesul autorităţilor publice locale pentruaceste investiţii este tot mai mare, sunt conştienţi de importanţa lor şi alocăsume importante pentru ele. Având în coordonare din acest an un minister cucompetenţe mai largi decât era fostul Minister al Turismului, am putut să dau onouă orientare investiţiilor în infrastructură, punând accentul pe lucrări înzonele cu potenţial turistic. Nu se întâmplă nimic spectaculos peste noapte,important este să punem cu toţii umărul la schimbarea pe care ne-o dorim.

R: Are România cu adevărat nevoie de un brand în turism?

E.U.: În primul rând trebuie clarificate nişte lucruri; nueste vorba despre un nou brand, ci despre singurul brand de turism care s-afăcut pentru România. Ceea ce a fost anul trecut, căci ştiu că acolo estedisputa, nu a fost o campanie de brand; Land of choice nu a fost un brand ci unslogan de campanie. Sloganul este mesajul sub care se desfăşoara o campanie. Oţară poate derula în acelaşi an mai multe campanii de promovare, vezi Turist înRomania, Land of choice, pot exista campanii diferite în funcţie de produsulturistic promovat. Brandul reprezintă o serie de valori, atribute, avantajecompetitive ale unei ţări rezumate printr-un slogan şi o imagine. Sloganul şivizualul prezentat are rolul de a crea în mintea turistului o asociere întreimagine şi ceea ce reprezintă România, adică : autenticitate, cultura unică,spiritualitate, explorare, natură, amabilitate. Peste 5 ani cu aceste valori nedorim să fie asociată România. Revenind la necesitate, oricine lucrează învânzări şi marketing ştie că nu poţi să vinzi fără promovare şi în acelaşi timpnu poţi să promovezi haotic, fără unitate de mesaj, unitate vizuală şi acţiunetarghetată. Acum, pe lângă brand, avem şi o linie directoare pentru strategiade comunicare. Partea complexă, cea a promovării, abia acum urmează şi o vomface conform recomandărilor specialiştilor, într-un demers coerent şi folosindcele mai noi canale de comunicare. Este un lucru extraordinar că în aceastăperioadă de restricţii bugetare putem folosi fonduri europene nerambursabilepentru promovarea turismului în anii următori.

Scandalul branduluituristic al României e departe de a se fi terminat, iar superstiţioşii cares-au aflat în delegaţia României la Shanghai, unde a fost lansat, ar puteaspune că acesta poartă ghinion. Avionul cu care s-a întors ieri delegaţiaromână de la Shanghai a ratat prima decolare din cauza aşezării inadecvate abagajelor şi a plecat spre Bucureşti cu trei ore mai târziu decât eraprogramat. Nu au trecut prin aceste emoţii însă miniştrii Elena Udrea şi TeodorBaconschi, care s-au întors mai devreme în ţară. În altă ordine de idei,Ministerul Turismului a precizat că partea de creaţie a brandului a costat94.600 de euro, diferenţa până la 900.000 de euro însemnând cercetările depiaţă, care au fost efectuate, aşa cum a arătat ziarul nostru, de cătreCSOP, institutul de sondare care obişnuieşte să facă cerceări pentru PDL. Ministerul condusde Elena Udrea susţine că nu va efectua nici o plată până când nu se lămureşteproblema frunzei din brand care este similară cu alte simboluri comercializatepe internet. Pentru lămurirea neclarităţilor, ministerul a convocat pentruastăzi Consiliul pentru coordonarea proiectului privind brandul de turism alRomâniei.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638939-01-12

Mai multe imagini:
Udrea: MDRT poate plăti, deocamdată, doar pentru cercetarea aferentă brandului, nu şi pentru creaţie
zoom
Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz