2020-02-24 08:17

Valoarea vilelor demnitarilor, trecută la secret. Cum îşi vor completa aleşii noua declaraţie de avere

 |  19:44
Valoarea vilelor demnitarilor, trecută la secret. Cum îşi  vor completa aleşii noua declaraţie de avere

Au apărut deja noile formulare ale declaraţiilor de avere. În curând, angajaţiistatului vor trebui să îşi declare din nou averile şi interesele. Cât decurând?! Mai au timp până pe 30 septembrie 2010. Ziarul „Puterea” vine înîntâmpinarea demnitarilor hapsâni, dar şi a funcţionarilor publici cu salarii dejadiminuate. Le prezentăm o comparaţie între noile şi vechile modele ale formularelordeclaraţiilor de avere. Ca să ştie la ce să fie atenţi...

Până pe 30 septembrie demnitarii şi funcţionarii publiciprevăzuţi de lege sunt nevoiţi să îşi actualizeze declaraţiile de avere. Noualege a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2010, iar termenul-limită în care ceivizaţi de ea trebuie să se conformeze este de 30 de zile. Mai au timp, deci,două săptămâni. Ziarul „Puterea” a comparat noile şi vechile formulare. Modelulnoului formular pe care l-am utilizat este cel de pe pagina de internet a Senatului,iar cel al vechiului formular este cel prezent pe site-ul Camerei Deputaţilor,instituţie care pare să se fi mişcat un pic mai încet, neafişând încă noileforme.

Adresa de domiciliu la control

Noile formulare cuprind atât declaraţiile de avere,cât şi declaraţiile de interese. Declaraţiile de avere au, ca şi până acum,şapte secţiuni majore: I ) Bunurile imobile, II) Bunurile mobile, III) Bunurilemobile şi imobile înstrăinate, IV) Activele financiare, V) Datoriile, VI)Cadourile şi deconturile primite, VII) Veniturile.

Trei dintre cele şapte categorii au suferitmodificări, iar patru, nu. De acum încolo, angajaţii statului vor trebui să fiemai atenţi când îşi vor declara casele şi terenurile, bunurile mobileînstrăinate în ultimele douăsprezece luni şi cadourile primite. Secţiunile din formulareaferente lor au fost puţin modificate. În rest, declararea bunurilor mobiledeţinute, a activelor financiare, a datoriilor şi a veniturile se va face ca şipână acum.

Spre deosebire de vechiul formular al declaraţiei deavere, noul formular îl obligă pe cel care îl completează să îşi menţioneze codulnumeric personal şi adresa de domiciliu chiar la debutul formularului.

La fel ca la vechile declaraţii, formularul cuprindeactivele şi datoriile întregii familii a angajatului bugetar, prin familieînţelegându-se soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinereaangajatului.

Casele şi terenurile au valoare secretă

Angajaţii bugetari, dar în special demnitarii cu multecase şi terenuri scapă de o piatră grea care le stătea pe inimă până acum.Conform noilor modele, ei nu mai sunt obligaţi să treacă la vedere valoarea deimpozitare a caselor şi terenurilor pe care le deţin. În acest fel, pe hârtiade pe noile declaraţii de avere, vila lui Videanu de la Snagov va arăta la felca un bordei moştenit de un funcţionar public de la bunicii de la ţară.

Tot la proprietăţile imobiliare s-a mai adus omodificare importantă. Dacă până acum, cel care completa declaraţiile eraobligat să menţioneze adresa imobilului, mai nou, acest fapt a devenitopţional. Astfel, în noul formular scrie “adresa sau zona” (bunului imobil).Formularul nu menţionează dacă prin “zonă” se înţelege localitatea, judeţul,ţara sau chiar continentul unde se află terenul sau casa.

A crescut valoarea cadourilor declarate

O altă rubrică undes-au adus modificări este cea a bunurilor mobile înstrăinate în ultimele douăsprezece luni. De acum încolo, bunurile vor trebui menţionatedoar dacă valoarea fiecăruia depăşeşte 3.000 de euro, faţă de 1.000 de euro câtera pragul până acum. Şi categoria “cadourilor primate” a fost puţin schimbată.Dacă până acum trebuiau declarate bunurile primite, cadourile şi serviciilecare depăşeau 300 de euro, de acum încolo se vor declara doar dacă vor depăşi500 de euro.

La capitolul “bunuri mobile” situaţia rămâne identică.Funcţionarul sau demnitarul va trebui să menţioneze toate mijloacele detransport care sunt supuse înmatriculării, marca autovehiculului, anul defabricaţie şi modul de dobândire. Nici de acum încolo, angajaţii nu suntobligaţi să declare anul dobândirii bunului mobil. Bijuteriile şi obiectelepreţioase vor trebui şi de acum încolo menţionate, aici nefiind nimic schimbat.

Afacerile cu statul, obligatoriu de declarat

Noile formulare ale declaraţiilor de interese obligăşi ele menţionarea CNP-ului şi a domiciliului funcţionarului sau demnitaruluicare le completează. Noutatea noilor declaraţii de interese constă în faptul căde acum încolo angajaţii bugetari sunt obligaţi de lege să declare contractelecu statul pe care le au ei înşişi, soţii/soţiile, copiii sau părinţii lor.

Rămânneschimbate: declararea participaţiilor în societăţile comerciale, a calităţiide membru în diversele asociaţii profesionale şi neguvernamentale, apartenenţa laasociaţiile profesionale şi/sau sindicale sau calitatea de membru în organelede conducere, administrare şi control a partidelor politice. Nici de acum încolo un angajat al statului nu va fi obligat să declare dacăeste sau nu membru al unui partid politic, decât dacă face parte din coducereaformaţiunii politice respective.

Căutare pe Google

Popular se numeşte „Legea declaraţiilor de avere” sau „LegeaANI” (Agenţia Naţională de Integritate). Formal, legea are o denumire ceva mailungă şi complicată, mai precis „Legea nr. 176/2010 privindintegritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice”, care, de fapt,modifică şi completează un act normativ din 2007 - “Legea nr. 144/2007 privindînfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate”.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 638942-08-01Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine