2020-08-13 05:07

Admiterea la facultate: vezi câte locuri au la dispoziţie viitorii studenţi şi cât au crescut taxele de şcolarizare

 |  21:01
Admiterea la facultate: vezi câte locuri au la dispoziţie viitorii studenţi şi cât au crescut taxele de şcolarizare

Valentina Grigore

Elevii care au trecut cu bine de bacalaureat se înscriu, zilele acestea, la facultate. Din fericire pentru ei, faţă de alţi ani, când admiterea se făcea pe baza unor probe scrise extrem de dure, acum majoritatea universităţilor preferă să pună în prim plan eseul motivaţional în care viitorii studenţi explică de ce au ales facultatea respectivă şi ce aşteptări au de la cadrele didactice. În ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, acestea au mai crescut puţin faţă de anul trecut, cea mai mare diferenţă fiind la specilizarea Medicină în engleză de la Universitatea din Oradea. Aici studenţii vor plăti 20.000 de lei pe anul de studiu faţă de 9.350 lei până acum.

Universitatea ”Transilvania“

Universitatea ”Transilvania“ din Braşov pune la dispoziţie 5.865 de locuri pentru învăţământul de licenţă-zi, dintre care 2.732 de locuri bugetate şi 2.896 cu plată. Înscrierea se face până pe 19 iulie. Anul acesta este pentru prima dată când candidaţii se pot preînscrie online la admitere, pe site-ul instituţiei. Taxa de înscriere la admitere este de 100 de lei la toate facultăţile, cu excepţia Facultăţii de Medicină, unde este 150 de lei. Taxa de şcolarizare este de 2.500 de lei pe an pentru aproape toate specializările, cu excepţia Facultăţii de Medicină, unde taxa este de 5.100 de lei pe an şi Facultatea de Muzică - 5.500 de lei pe an.

Forma de concurs:

• Facultatea de Inginerie Mecanică (390 locuri): 60% media la examenul de bacalaureat, 40% nota la disciplina Matematică sau Fizică din cadrul examenului de bacalaureat, la alegere. La medii egale, departajarea se face în funcţie de nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă, dintre: Matematică, Fizică;

• Matematică şi Informatică (275 locuri): 50% media de la examenul de bacalaureat, 50% nota de la examenul de bacalaureat la Matematică sau Informatică, la alegerea candidaţilor;

• Inginerie Tehnologică şi Management Industrial (405 locuri): concurs pe bază de dosar, 100% media la examenul de bacalaureat. La medii egale, departajarea se face după nota obţinută la Matematică, la examenul de bacalaureat.

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor (378 locuri): concurs de dosare, media de admitere fiind formată din media examenului de bacalaureat, ponderată cu un coeficient, după cum urmează: 1) coeficient = 1, pentru profilul Real (filieră teoretică) și pentru profilul Servicii (specializările economice din cadrul filierei Tehnologice),  2) coeficient = 0,9 pentru celelalte filiere/profiluri;

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (230 locuri): 100% media de la examenul de bacalaureat.   La medii egale, departajarea se face după nota de la una din probele de bacalaureat, în ordinea: Matematică, Fizică, Economie, Chimie. 

• Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (330 locuri): 100% media examenului de bacalaureat (departajarea pe baza notei la limba română din examenul de bacalaureat);

• Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (440 locuri): 40% media examenului de bacalaureat; 60% nota la bacalaureat la disciplina Matematică. Test eliminatoriu de limbă străină pentru domeniul Inginerie Electrică (lb. engleză);

• Educaţie Fizică şi Sporturi Montane (200 locuri): probă practică 80%, media de la bacalaureat 20%. Vizita medicală este probă eliminatorie.

• Silvicultură şi Exploatări Forestiere (495 locuri): Concurs pe bază de dosar, 100% media de la bacalaureat;

• Muzică (55 locuri): probă orală sau practică eliminatorie (60%), probă practică de istoria muzicii, tehnică instrumentală sau de interpretare artistică (40%);

• Ingineria Lemnului (225 locuri): concurs pe bază de dosar după media obţinută la bacalaureat;

• Medicină (310 locuri): test grilă care va cuprinde întrebări din disciplinele: Biologie (clasa a XI-a) şi Chimie Organică (clasa a X-a şi clasa a XI-a);

• Construcţii (190 locuri): media generală obţinută la examenul de bacalaureat; nota obţinută la bacalaureat la proba obligatorie a profilului (Ec);

• Litere (490 locuri): 100% media examenului de bacalaureat.  La specializările cu limba germană se acceptă înscrierea candidaților ale căror cunoștințe de limbă germană sunt la nivelul de începător.

• Alimentaţie şi Turism (285 locuri): 100% media de la examenul de bacalaureat;

• Drept (300 locuri): 100% media la examenul de bacalaureat;

• Design de Produs şi Mediu (50 locuri): 100% media la examenul de bacalaureat;

• Sociologie şi Comunicare (360 locuri): 60% nota probei scrise la limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat, 40 % nota probei scrise la una dintre disciplinele (la alegerea candidaţilor): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Logică şi argumentare, Geografie, Biologie, din cadrul examenului de bacalaureat.

Universitatea din Oradea

Instituţia de învăţământ superior oferă în anul şcolar 2014- 2015 aproximativ 6.150 de locuri, dintre care 1.600 sunt bugetate. Înscrierile se vor desfăşura până pe 28 iulie, iar taxa de înscriere este de 150 de lei.

În noul an de învăţământ, viitorii studenţi pe locurile nebugetate vor plăti taxe de şcolarizare majorate considerabil pentru programele de licenţă, conform unei hotărâri adoptate luna trecută de către Senatul universitar. Astfel, vor plăti taxe mai mari cu 100 de lei studenţii de la specializările Muzică, Istorie şi Filologie, cu 300 de lei - cei de la specializarea Robotică, cu 700 de lei - cei de la Economia Comerţului şi cu 800 de lei - cei de la Arhitectură (unde un an de studii va costa 4.000 de lei). Cea mai consistentă majorare afectează viitorii studenţi la specializarea Medicină în limba engleză, dedicată studenţilor străini, unde anul I de studiu nu va mai costa 9.350 de lei, ca până acum, ci 20.000 de lei.

Forma de concurs:

• Facultatea de Arte (162 locuri): probă de aptitudini (eliminatorie) şi un interviu diferit în fucţie de specializare sau o probă practică;

• Construcţii şi Arhitectură (235 locuri): media la examenul de bacalaureat (pentru specializările Inginerie Geodezică şi Inginerie Civilă);  Pentru specializarea Arhitectură: Proba 1 - Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins), Proba 2 - Desen tehnic (cu o pondere de  70%); Media la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 30%);

• Drept (190 locuri): 70% medie bacalaureat + 30% media notelor de la proba de Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;

• Geografie, Turism şi Sport (495 locuri): Pentru specializările Educaţie Fizică şi Kinetoterapie, admiterea constă în Testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ, probă eliminatorie (admis/respins) şi media de la bacalaureat; pentru specializările Geografie şi Ştiinţa Mediului, admiterea se face în funcţie de media de la bacalaureat (plus test eliminatoriu în limba engleză pentru Geografia turismului în limba engleză);

• Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei (420 locuri): media examenului de bacalaureat;

• Inginerie Energetică şi Management Industrial (270 locuri): media de la examenul de bacalaureat;

• Inginerie Managerială şi Tehnologică (315 locuri): media de la bacalaureat;

• Istorie, Relaţii Internaţionale, Şiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării (455 locuri: media de la examenul de bacalaureat, plus test eliminatoriu de limba engleză pentru specializarea Relaţii Internaţionale şi studii europene în limba engleză;

• Litere (175 locuri): probă de competenţă lingvistică eliminatorie, nota la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat (50%) şi media examenului de bacalaureat (50%);

• Medicină şi Farmacie (485 locuri) - test grilă în funcţie de profil;

• Protecţia Mediului (810 locuri): 100% media de la examenul de bacalaureat;

Ştiinţe (410 locuri): media generală de la bacalaureat sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat (în funcţie de profilul facultăţii);

Ştiinţe Economice (640 locuri): media generală la examenul de bacalaureat plus test grilă în limba engleză pentru specializarea în limba engleză;

Ştiinţe Socio-Umane (510 locuri): media examenului de bacalaureat;

• Teologie Ortodoxă “Episcop dr. Vasile Coman” (85 locuri): Probă eliminatorie: verificarea aptitudinilor muzicale (admis /respins), Probă scrisă: Învăţătura de credinţă ortodoxă – 50%,  Medie bacalaureat - 50%;

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca

UBB Cluj oferă 4.840 de locuri la buget şi 9.298 de locuri la taxă. Un an de studiu costă între 2.000 şi 4.500 de lei. Taxa de înscriere la UBB este cuprinsă între 30 şi 170 de lei, în funcţie de facultate.

Forma de concurs:

• Facultatea de Matematică şi Informatică (854 locuri): Pentru absolvenții de liceu, profil real (specializări Matematică-Informatică, Științele naturii), media de admitere se calculează astfel: 1/3 nota de la examenul de bacalaureat la disciplina Matematică sau Informatică (doar pentru absolvenții specializării Matematică Informatică), 2/3 nota la proba scrisă, susținută la alegere din disciplina Matematică sau Informatică sau nota obținută la Concursul de Mate-Info UBB, organizat de către facultate (dacă nota este mai mare de 6). Pentru celelalte categorii de absolvenți se ia în calcul nota obținută la proba scrisă, susținută la alegere din disciplina Matematică sau Informatică sau nota obținută la Concursul Mate-Info UBB, organizat de către facultate (dacă nota este mai mare de 6);

• Fizică (119 locuri): Examen scris tip test, iar media de admitere se va calcula după formula: Media de admitere = 0,3 x notă test scris + 0,7 x medie examen de bacalaureat. Testul scris se va susține din materia prevăzută în programa pentru examenul de bacalaureat, pentru disciplina Fizică, conform reglementărilor MEN. Facultatea acceptă olimpiadele şcolare şi o serie de concursuri pentru elevi ca formă de admitere totală sau parţială, pe care le găsiți pe site-ul facultății;

• Chimie şi Inginerie Chimică (324 locuri): Test grilă cu durata de 1 oră. Pentru testul de admitere, candidații vor opta, la alegere, pentru una dintre următoarele trei discipline: Chimie anorganică, Chimie organică  sau Matematică-Algebră. Media de admitere se calculează ca medie ponderată între nota obținută la testul de admitere și media obținută la examenul de bacalaureat, după formula: Media de admitere = 0,2* (nota testului de admitere) + 0,8* (media examenului de bacalaureat). Ca alternativă la testul grilă se va lua în considerare rezultatul concursului „Candin Liteanu”;

• Biologie şi Geologie (403 locuri): Specializarea Biologie - Media generală de la bacalaureat - cu pondere 70% în media finală pentru linia română, respectiv 50% pentru linia maghiară şi Test grilă la alegere din: Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat)  cu pondere 30% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară sau rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română. Specializarea Biochimie- Media generală de la bacalaureat     - cu pondere 70% în media finală, test grilă la alegere din: Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) cu pondere 30% în media finală sau  rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă”;

• Geografie (1.444 locuri): Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins. Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la bacalaureat.

Ştiinţa şi Ingineria Mediului (312 locuri): Eseu motivațional  cu pondere 30% în media finală şi media de la bacalaureat cu pondere 70% în media finală.

• Drept (504 locuri): O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere şi media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere;

• Litere (1.121 locuri): probă scrisă şi media examenului de bacalaureat (50%);

• Istorie şi Filozofie (1.018 locuri): scrisoare de intenţie (admis/respins) şi media examenului de bacalaureat (100%);

• Sociologie şi Asistenţă Socială (486 locuri): Scrisoare de motivaţie (după o structură dată) notată cu admis/respins şi media de la bacalaureat 100% din media finală de admitere;

• Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (1.120 locuri): 50% media de la examenul de bacalaureat şi 50% test în funcţie de specializarea aleasă;

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (2.350 locuri): eseu motivațional, scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul admis/respins. Eseul motivațional constituie probă de admitere. Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 se face după media generală de admitere. Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fără a depăși nota 10.

• Studii Europene (1.095 locuri): Scrisoare de motivație notată cu admis/respins şi media aritmetică cu patru zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală;

• Business (775 locuri): Scrisoare motivațională depusă la dosarul de înscriere notată cu admis/respins, media obținută la examenul de bacalaureat cu o pondere de 100% în media finală. Candidații care optează pentru specializarea Administrarea afacerilor, cu predare în limba engleză, vor susține o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins;

Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (1.307 locuri): scrisoare de motivație care se depune la înscriere (admis/respins);

• Educaţie Fizică şi Sport (603 locuri): traseu aplicativ plus test grilă+ la Kinetoterapie şi Motricitate;

UTCN Cluj

La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) sunt 5.400 de locuri, din care 3.200 la buget şi 2.066 locuri la taxă. Taxele de şcolarizare sunt cuprinse între 3.300 şi 4.400 de lei, admiterea fiind făcută pe bază de teste grilă, dar se va ţine cont şi de media la bacalaureat.  Taxa de înscriere este cuprinsă între 150 şi 200 de lei.

UMF “Iulie Haţieganu”

Pentru anul universitar 2014-2015, Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) "Iuliu Haţieganu" pune la dispoziţia tinerilor 864 de locuri, dintre care 601 locuri la buget. Taxele de şcolarizare sunt cuprinse între 4.800 de lei şi 8.100 de lei, iar admiterea se va face doar pe baza unui test grilă. Taxa de admitere este de 100 de lei.

La Bucureşti examenele încep pe 21 iulie

Universităţile bucureştene au început deja înscrierile, examenele urmând să aibă loc începând cu data de 21 iulie. ASE scoate la concurs peste 5.500 de locuri pentru admitere, dintre care 2.824 la buget. Admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional, iar pentru programele de studii cu predare în limbi străine candidaţii vor susţine şi o probă de competenţă lingvistică pe data de 21  iulie, între orele 9.30 şi 11.30. Taxa de şcolarizare este de 3.500 de lei pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi de 3.200 de lei pentru forma de învăţământ la distanţă.

La Universitatea din Bucureşti examenele au loc în intervalul 21-25 iulie. Taxa de înscriere variază între 80 de lei (Facultatea de Fizică) şi 330 de lei (Facultatea de Drept). Admiterea se face în funcţie de media de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional, examene fiind programate doar la Chimie, Drept, Fizică, Geografie, Geologie şi Fizică, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Matematică şi Informatică.

Politehnica București pune la dispoziția candidaților 4.800 de locuri la buget și 1.150 locuri cu taxă. Pe 21 și 22 iulie va avea loc susținera concursului de admitere. Facultățile unde se va intra pe baza a două probe scrise sunt: Energetică, Automatică și Calculatoare, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Transporturi, Inginerie Spațială, Inginerie în Limbi Străine, Științe Aplicate.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București organizează în data de 23 iulie examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul 2014–2015. Numărul de locuri disponibile este de 930 la buget și 520 cu taxă. Taxa de studiu este de 9.000 lei/an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6.000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă - 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală).

Adeverinţele de Bac, valabile şi în străinătate

Toţi absolvenţii de clasa a XII-a, care au promovat bacalaureatul, pot să îşi ridice adeverinţele care atestă acest fapt, începând de luni, ora 8.00, de la sediul unităţilor de învăţământ. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au precizat că adeverinţele pot fi utilizate atât în ţară, cât şi în străinătate, pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ superior, fără riscul de a fi respinse. Adeverinţele au o valabilitate de 12 luni.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-07-14

Documente:Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiriPUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz