2020-01-23 01:27

Anul şcolar 2014-2015. Vezi când încep cursurile şi când sunt vacanţele

 |  21:01
Anul şcolar 2014-2015. Vezi când încep cursurile şi când sunt vacanţele

Valentina Grigore

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat Ordinul privind structura anului şcolar 2014–2015, în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 185/2013. Potrivit documentului, anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015. Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. Pentru învăţământul postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Modificări şi examene

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective. Aprobarea modificării structurii anului şcolar se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit în mod normal, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţionala a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire. Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei Naţionale.

Structură

Semestrul I

Cursuri: luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014

În perioada 1-9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015

Cursuri: luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015

Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015

Semestrul al II-lea

Cursuri: luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015

Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015

Cursuri: luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015

Vacanţa de vară: sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015

Zile libere

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecarei unităţi de învăţământ preuniversitar.

„Şcoala altfel”, organizată în semestrul al doilea

Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În aceasta săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul se va desfăşura în conformitate cu un orar special.

În programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, elaborat şi organizat de fiecare unitate de învăţământ, vor fi incluşi toţi copiii preşcolari/elevii şi toate cadrele didactice care nu participă la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare organizate de MEN în aceeaşi perioadă.

În vederea elaborării programului de activitaţi, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, părinţilor, precum şi reprezentaţilor autorităţilor administraţiei publice locale/ai comunităţii. După colectarea propunerilor se vor desfăşura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. Modalitatea de selecţie a activităţilor propuse se decide la nivelul unităţilor de învăţământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, astfel încât proiectele şi activităţile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii şcolare, fiind un rezultat al opţiunilor acesteia.

Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată, durata acestora, modalităţile de organizare şi responsabilităţile se stabilesc în consiliul profesoral şi se aproba de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, până la data de 13 februarie 2015.

Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preşcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unităţii de învăţământ, care să urmărească şi să permită realizarea unor obiective educaţionale prin activităţi care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula. Activităţile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menţionate, acoperind cel puţin numărul de ore prevăzut în orarul obişnuit al şcolii, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. După aprobarea de către consiliul de administraţie, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Elevii au obligaţia de a participa la activităţile pentru care s-au înscris, absenţele fiind înregistrate în catalog la rubrica Purtare. Activităţile aprobate se vor menţiona în condica de prezenţă a cadrelor didactice şi vor fi monitorizate de conducerea unităţii de învăţământ.

Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, pot include:

- activităţi culturale;

- activităţi tehnico-ştiinţifice;

- activităţi sportive;

- activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.);

- activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţa de calculator, siguranţa pe internet etc.);

- activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);

- activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc.;

Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme: * ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică; * competiţii organizate la nivelul şcolii, al grupurilor de şcoli, al localităţii sau al judeţului; * mese rotunde, dezbateri; * activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; * campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenţei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;* proiecte comunitare, de responsabilitate socială; * peer - education; * schimburi de experienţă; * vizite de studii; * tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare; * parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern şi internaţional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte.

Teze

• Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014.

• Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-08-04Parerea ta...

TANDALA
05 Aug 2014

Margica : din trei in trei zile MEN ne anunta structura anului scolar ! Mai interesat era de aflat cati bani se aloca pentru "Scoala altfel" . De exemplu , cine plateste taberele de creatie ? Invatamantul obligatoriu este gratuit .
AIONESELACRAMIOARA
01 Sep 2014

e bine ca pe 15. incepem scoala
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray