2020-01-24 12:43

Aproape 20% dintre tineri părăsesc liceul. Măsuri pentru prevenirea abandonului şcolar

 |  21:01
Aproape 20% dintre tineri părăsesc liceul. Măsuri pentru prevenirea abandonului şcolar

Aproape 183.000 de copii în anul şcolar 2010/2011 şi 174.000 de copii în 2011/2012 nu erau cuprinşi în sistemul de învăţământ. Aceste cifre reprezintă 19% din populaţia de 15-18 ani, proporţie ce rămâne constantă la nivelul celor doi ani asupra cărora s-a focalizat analiza, potrivit unui studiu UNICEF. România a asumat o ţintă ambiţioasă de reducere a fenomenului de părăsire timpurie a sistemului de educaţie la 11,3% până în anul 2020 (de la 17,4% valoare a acestui indicator în 2012) şi măsurile în această arie trebuie să continue şi să dezvolte intervenţiile susţinute în nivelurile inferioare de învăţământ (ante şi preşcolar, primar, gimnazial).

Acest studiu reprezintă o continuare şi o completare a analizei „Toţi copiii la şcoală până în 2015. Iniţiativa globală privind copiii în afara sistemului de educaţie. Studiu naţional – România”. Segmentul de populaţie de vârstă corespunzătoare învăţământului secundar superior care prezintă riscul cel mai ridicat privind participarea la educaţie este reprezentat de copiii din mediul rural. Rata abandonului şcolar din anul 2011/2012 indică un risc crescut pentru elevii din zonele rurale: valoarea indicatorului este cu aproximativ 30% mai mare în cazul acestora faţă de cei din urban. Ratele repetenţiei în acelaşi an şcolar, pentru clasele IX, X şi XII, erau cu peste 40% mai mari în cazul populaţiei elevilor din mediul rural, comparativ cu cei din urban.

Rata abandonului a evidenţiat şi prezenţa unor inegalităţi de gen. Diferenţele constatate între fete şi băieţi, de aproximativ 1 punct procentual plasează fetele în poziţie de avantaj. Rata abandonului în funcţie de cele două criterii – mediu de rezidenţă şi gen – indică faptul (cel puţin pentru anul şcolar 2011/2012) că riscul cel mai înalt de excluziune prin abandon este asociat băieţilor din mediul rural (6% în anul menţionat, comparativ cu 4,7% pentru băieţii din urban).

La nivelul anului 2011, cea mai mare proporţie a populaţiei din afara sistemului de educaţie era în vârstă de 16 ani (aproape 85%), iar aproximativ 81% finalizaseră cel mult nivelul gimnazial. Această situaţie semnifică faptul că o proporţie importantă din populaţia de 15-18 ani necuprinsă în sistemul de învăţământ a fost supusă riscului excluziunii de la educaţie înainte sau cel mult la absolvirea gimnaziului.

Proporţia de aproape 20% a copiilor de etnie romă în segmentul populaţiei de 15-18 ani din afara sistemului de învăţământ reflectă situaţia defavorizată a acestora sub aspectul educaţiei.

Peste jumătate dintre copiii din afara şcolii intervievaţi au lucrat în cursul ultimei săptămâni, aproape două treimi fiind de gen masculin. Mai mult de 99% dintre aceştia au lucrat, însă, fără contract de muncă.

În privinţa participării la educaţie, rata brută de cuprindere în învăţământul secundar superior subliniază disparităţile dintre urban şi rural, diferenţele ajungând la 27-28 puncte procentuale, ceea ce evidenţiază faptul că o proporţie importantă a segmentului de tineri din zonele rurale nu frecventează învăţământul secundar superior. Rata netă ajustată de cuprindere şcolară permite identificarea unor disparităţi privind participarea la educaţia de nivel secundar superior şi între diferitele regiuni de dezvoltare, diferenţele ajungând până la 23-26 puncte procentuale. Valoarea cea mai redusă a indicatorului este înregistrată în Regiunea Nord-Est, regiune cu nivel mai redus de dezvoltare economică, iar cea mai ridicată în Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu cel mai înalt nivel de dezvoltare.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2014-09-10Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray

Saray