2020-08-12 01:47

Autorităţile locale, în dificultate. Greșelile administrative fac ilegale examenele directorilor de școli

 |  19:28
Autorităţile locale, în dificultate. Greșelile administrative fac ilegale examenele directorilor de școli

P24

Dincolo de grotescul conţinutului grilei de examinare a directorilor de şcoli, aleşii locali reclamă „greşeli” administrative ale primăriilor de sector. Ei susțin că numirea comisiilor de examinare este nelegală, iar de aici decurge ilegalitatea procedurii de examen. Aleșii locali susțin că în comisii au fost numiți numai membrii PSD, deși ar fi trebuit date hotărâri de consiliu cu numirile votate de consilierii locali. În comisii au ajuns secretarii primăriilor, directori de la achiziții, oameni care nu au nimic de-a face cu educația.

Potrivit legii, comisiile de examinare a directorilor de școli care au concurat pentru menținerea sau obținerea postului ar fi trebuit constituite și din reprezentanții autorităților locale de sector, pe lângă cei ai primăriilor. Consilierii locali reclamă faptul că primarii au făcut în așa fel încât aleșii să fie excluși.

Ce spune regulamentul

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din 31.08.2016, în vigoare de la 09.09.2016 arată la Articolul 11 că:

(1) Inspectorul şcolar general emite, cu 10 zile lucrătoare înainte de prima zi a sesiunii de concurs, deciziile de constituire a comisiilor de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a).

(2) Cu cel mult 3 zile calendaristice înainte de data-limită la care inspectoratul şcolar emite decizia de constituire a comisiilor de concurs, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru care se organizează concurs transmit inspectoratului şcolar listele cuprinzând cadrele didactice propuse a face parte din comisia de concurs precum şi reprezentanţii autorităţilor publice locale nominalizaţi în acelaşi scop, cu precizarea datelor de contact: telefon, e-mail, adresa de corespondenţă poştală etc.

(3) În vederea constituirii comisiilor de concurs pentru unităţile de învăţământ de stat, imediat după publicarea anunţului în presă privind organizarea concursului, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru care se organizează concurs se adresează în scris: autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, după caz, pentru desemnarea a 2 reprezentanţi care să facă parte din comisiile de concurs; consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ; consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ.

Pentru centrele de excelență, prin decizie a inspectorului şcolar general, comisiile vor fi compuse dintr-un  coordonator - un reprezentant al inspectoratului şcolar; 4 membri propuşi de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concurs: 2 cadre didactice titulare care au cel puţin gradul didactic II, de regulă membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, și 2 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale care au cel puţin acelaşi nivel de studii cu al candidaților, în funcţie de modul de finanţare a unităţii; secretar – un inspector şcolar/cadru didactic desemnat de inspectoratul şcolar.

În situaţii excepţionale reprezentanţii autorităţilor publice locale pot avea şi un nivel de studii inferior cu cel al candidaţilor.

Desemnarea membrilor comisiei

Pentru cine ar putea avea dubii, Capitolul V din Constituția României, astfel cum a fost revizuită prin Legea din 18 septembrie 2003, administrația publicăeste compusă din consiliile locale, primării și consiliile județene. Legea 215/2001 republicată, definește consiliile locale ca autorități deliberative, iar pe primari, ca autorități executive. Desemnarea consilierilor locali în comisii trebuia făcută astfel: Direcția pentru învățământ din  cadrul primăeiei trebuie să emită un referat de specialitate, apoi hotărârea de consiliu local trebuia să aprobe reprezentanții consilierilor în comisii.

Starea de fapt

Potrivit aleșilor locali, în nicio comisie de examinare nu au fost nominalizați consilieri, din acestea făcând parte „numai oamenii primarilor PSD, deci primarii de sector au încălcat legea”. „Fără să aibă nicio competenţă, din comisia de la sectorul 4 au făcut parte directorul de la Învăţământ, secretarul primăriei şi alţi directori, cum ar fi cel de la autorizaţii şi secretarul”, ne-a declarat un consilier local de la sectorul 4. El ne-a sesizat că nici măcar Vasile Trifu, profesor de mulţi ani şi consilier la al doilea mandat, nu a fost nominalizat din rândul aleşilor locali. După opinia sa, ar fi fost potriviţi şi economiştii sau juriştii, pentru că „este vorba despre managementul oamenilor”. Un alt ales local ar fi putut fi conf. univ. dr. Ioan Gâf-Deac, care predă managementul serviciilor publice şi managementul public la o universitate bucureşteană.

Rezultatele concursului

Potrivit site-ului edu.ro, rata de promovare a probei scrise susținute de candidații care au participat la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, este de 83,7%. La proba scrisă, desfășurată în 53 de centre organizate la nivel național, au participat 7.758 de candidați, înregistrându-se o rată de prezență de peste 98%. Dintre aceștia, 7.197 de candidați au fost admiși în etapele următoare ale concursului, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Educaţiei. Au fost respinși 1.143 de candidați, 136 de candidați nu s-au prezentat, în timp ce alți 15 candidați s-au retras. A fost eliminat din examen un singur candidat. În cazul a 75 de candidați lucrările nu au putut fi evaluate din cauza imposibilității constituirii comisiei de concurs potrivit prevederilor metodologice. Rate de promovare peste 90% s-au înregistrat în județele Sălaj (96,5%), Cluj (93%), Covasna (91,4%), Brașov (91,3%), Hunedoara (91,1%) și Brăila (90,7%). Procente sub 70% apar în județele Vrancea (37%), Alba (65,6%) și Ilfov (68%).

Desfăşurarea concursului

Proba s-a desfășurat fără incidente și a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competențelor manageriale ale candidaților. Candidații au avut la dispoziție maximum 120 de minute pentru rezolvarea unui test-grilă cu 60 de itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale. Testul a vizat evaluarea competențelor cognitive dezirabile pentru exercitarea rolului de director sau director adjunct într-o școală modernă: capacitatea de a face distincție între esențial și detaliu, capacitatea de a face conexiuni logice între fenomene și evenimente, atenția la detalii, spiritul de observație, capacitatea de gândire strategică etc. Itemii asociați evaluării abilităților manageriale au fost formulați astfel încât să reflecte capacitățile de analiză critică și gândire strategică ale candidaților, evitând formulări care să solicite capacitatea de memorare mecanică a unor informații din resursele bibliografice indicate.

Etapele următoare

Următoarele două probe - interviul și evaluarea CV-ului - se vor desfășura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie la nivelul comisiilor județene de concurs. Toate probele sunt obligatorii și sunt monitorizate de observatorii desemnați de Ministerul Educației.Afişarea rezultatelor este programată în data de 18 noiembrie. Contestaţiile pentru proba de interviu  pot fi depuse în intervalul 21-23 noiembrieSoluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie - 9 decembrie 2016.Sunt declarați "admiși" candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte.Ultima etapă a concursului - validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister - este programată în data de 16 decembrie 2016.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2016-10-16Parerea ta...

SOSETA
17 Oct 2016

Conform lui Jordon J. , in situatia de fata avem de a face cu ipocrizia birocratiei acerbe aplicate unei profesionalizari/depolitizari utopice !
Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


AutocarSaray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz