2019-09-18 16:44

 |  10:01

Biserica Stavropoleos – o bijuterie de artă veche în centrul Capitalei


Unul dintre cele mai frumoase și mai vechi lăcașuri de cult orthodox din Capitală, Biserica Stavropoleos, construită în stil brâncovenesc, este un punct de atracție major pentru toți cei care vizitează Bucureștiul.

Ridicată între anii 1724 și 1731, în vremea domnitorului fanariot Nicolae Mavrocordat, de către arhimandritul Ioanichie Stavropoleos – ales, în 1726, drept mitropolit al Stavropolei și al Cariei -, pe moșia boierului Cârstea Popescu, biserica este unică din punct de vedere artistic.

Atât prin decoraţia în piatră, cât și prin mobilier și pictura murală interioară şi exterioară, biserica reprezintă o expresie unitară a perioadei brâncovenești.

Pictura interioară impresionează prin amploarea şi totodată prin concentrarea programului iconografic. În naos este pictată „Liturghia îngerească”, zugrăvită la baza turlei şi cei patru evangheliști, iar în absidele laterale sunt reprezentate Cea de-a doua Venire, (în absida sudică), respective Învierea Domnului (în absida nordică). Pe peretele dinspre apus al naosului sunt reprezentate scene din viaţa Mântuitorului şi a Maicii Domnului. În pronaos, în registrul superior se pot vedea Imnul Acatist, temă specific iconografiei ortodoxe, iar în bolta pronaosului este zugrăvită Maica Domnului cu Pruncul Sfânt.

Portretele ctitorilor îi reprezintă pe Mitropolitul Ioanichie cu fraţii săi şi pe domnitorul Nicolae Mavrocordat cu familia sa. Ei sunt înconjurați de Mitropolitul Daniil al Ungrovlahiei din acea vreme, familii boiereşti şi alţi donatori.

În pridvor sunt zugrăvite scene de la Sinoadele ecumenice, Sfântul Ioan Botezătorul şi minunile Arhanghelului Mihail.

În sculptura pridvorului se evidenţiază balustrada, o remarcabilă realizare a artei medievale româneşti.

În cartea “Bucureștii”, Olga Greceanu aprecia că “Biserica Stavropoleos, cu toată simplicitatea formelor, cu toată modestia proporțiilor, întrece tot ceea ce noi avem în materie de artă veche în Capitală”.

La începutul secolului al XX-lea, Biserica Stavropoleos a fost consolidată și restaurată. A fost adăugată și o nouă construcție anexă, ridicată după planurile renumitului arhitect Ion Mincu, care respectă stilul brâncovenesc al ansamblului. În primăvara anului 2008, a fost reînființată  Mănăstirea Stavropoleos, ca mănăstire de maici cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil.

La 4 iunie 2012, biserica Mănăstirii Stavropoleos a fost resfințită de către Patriarhul Daniel, cu această ocazie acordându-i-se și hramul Sf. Iustin Martirul și Filosoful.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 2018-11-19Parerea ta...

Doresc sa comentezPUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE

PUBLICITATE


STARBAG
Saray